ตื่นเถิดชาวพุทธ ช่วยกันดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในแนวทางที่ถูกต้อง
วีดีโอหมายเลข  2341
ปรับปรุง  24 ม.ค. 2561