ภิกษุรับเงินทอง ทำลายพระพุทธศาสนา
วีดีโอหมายเลข  2339
ปรับปรุง  24 ม.ค. 2561