January 2014 - Thailand (Bangkok, Kaeng Krachan & Ratchburi)


  Thailand (Bangkok, Kaeng Krachaan and Ratchburi), January 2014

  Recorded and edited by Jonothan and Sarah

  Bangkok (at Bang Sai, at the Foundation and at the World Fellowship of Buddhists):

  (with Nina, Sarah, Tam Bach and friends)

    8 January, Bang Sai (morning)
    8 January, Bang Sai (afternoon)
    10 January
    11 January
    18 January
    25 January (WFB)
    1 February

  Kaeng Krachaan:

  (with Phil, Maeve, Ann and other friends)

    14 January, morning
    14 January, afternoon
    15 January, morning
    15 January, afternoon
    16 January, morning
    16 January, afternoon
    17 January, morning

  Ratchburi (Suan Pheung):

  (with Nina, Vietnamese friends, Ann, Maeve and other friends)

    20 January, afternoon
    21 January, morning
    21 January, afternoon
    22 January, morning
    22 January, afternoon
    23 January, morning
    23 January, afternoon
    24 January, morning

  Informal chats:

  (with Tam, Phil, Maeve, Sarah, Alberto and other friends)

    8 January
    14 January (1)
    14 January (2)
    15 January
    16 January
    16 & 17 January
    21 January
    22 & 23 January
    24 January

  www.dhammastudygroup.org


  Topic 63
  16 Sep 2020