การทำวัตรของอุบาสกอุบาสิกา
 
คุตตสีโล
วันที่  24 ก.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข  9947
อ่าน  1,623

การทำวัตรเช้า/เย็น  อุบาสก-อุบาสิกา จะสวดบทสวดมนต์   "ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ หรืออดีตปัจจเวกขณปาฐะ หรือไม่"  พร้อมไปกับภิกษุสามเณร หรือไม่  ตามที่กระผมไปร่วมสวดมนต์มาหลายวัดเห็นอุบาสกอุบาสิก (ญาติ/โยม) สวดพร้อมไปกับภิกษุสามเณรซึ่งกระผมเห็นว่าญาติโยมไม่น่าจะเกี่ยวข้อง แต่ไม่กล้าแนะนำ เพราะไม่แน่ใจครับ.

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 24 ก.ย. 2551

การสวดมนต์ทำวัตรเช้า/เย็น  เป็นการสวดพระธรรมเพื่อสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย

และสวดพระสูตรต่าง ๆ   ที่ทำให้ผู้สวดเข้าใจความจริงตามพระธรรม    และเตือนไม่ให้

ประมาทในการเจริญกุศลธรรม  จริง ๆ แล้วในสมัยก่อน การสวดของพระภิกษุท่าน ท่าน

ไม่ได้มาสวดรวมกันเป็นหมู่คณะเหมือนปัจจุบัน คือท่านต่างคนต่างสวดตามสถานที่อยู่

ของท่าน   และสวดเพื่อทบทวนพระธรรมที่ท่านฟังมา   แม้ในบทสวดตังขณิกปัจจเวก-

ขณปาฐะ  เนื้อหาก็เป็นเรื่องการพิจารณาปัจจัยสี่  มีจีวร เป็นต้น ที่บริโภคใช้สอย     ถ้า

เข้าใจก็ไม่ต้องสวดเป็นรูปแบบอย่างนั้นก็ได้ เพียงพิจารณาในใจก็ชื่อว่า ตังขณิกปัจจ-

เวกขณะ    ในบทสวดมนต์อื่น ๆ   ถ้าเห็นพระท่านสวด คฤหัสถ์จะสวดตาม หรือสวดไป

พร้อมกับท่านก็ไม่น่าจะผิดอะไรขอเชิญอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่      ทำวัตรเช้า-เย็น 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 25 ก.ย. 2551

Lotus Flower - IMG_6615 - Fractalius by Bahman Farzad

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุตตสีโล
วันที่ 23 ม.ค. 2552 04:50 น.

การทำวัตรที่ลานธรรมของหมู่บ้าน ( ไม่มีพระสงฆ์นำสวด - นำสวดกันเอง ) ควรมีบทสวด

อะไรบ้าง

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
prachern.s
วันที่ 24 ม.ค. 2552 07:12 น.

บทไหนก็ได้ครับ  ขอให้เข้าใจว่ากำลังสวดอะไร  สวดเพื่ออะไร  ไม่ใช่พิธีกรรมว่าที่ต้อง

สวดกี่บท และใช้เวลากับการฟังธรรมหรือสนทนาธรรม  จะทำให้เข้าใจพระธรรมมากขึ้น

ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
คุตตสีโล
วันที่ 28 ม.ค. 2552 12:15 น.

ขอถามต่อครับ !  จิต กับ ใจ เป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ อย่างไร

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
prachern.s
วันที่ 28 ม.ค. 2552 15:43 น.

   คำว่า  จิต กับ ใจ   ต่างเพียงชื่อหรือพยัญชนะเท่านั้นครับแต่โดยสภาวะแล้วเป็นอย่างเดียวกัน

ขอเชิญคลิกอ่าน   ที่ชื่อว่า ใจ 

                           จิต-ใจ 

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ