โอฆะ ๔.....และบุคคล ๗ จำพวก
 
พุทธรักษา
วันที่  12 ก.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข  9835
อ่าน  964


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น.แนวทางเจริญวิปัสสนา

ครั้งที่ ๑๓๔

บรรยายโดย อาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์
..................................................................
ประการต่อไปก็เป็น อกุศลธรรมที่เป็น "โอฆะ ๔"
ถ้าตราบใดที่ยังไม่บรรลุอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคล

ก็ไม่พ้นไปจากห้วงน้ำของกิเลสซึ่งตัวท่านก็พิจารณาได้นะคะว่า

ท่านมีแม่น้ำ หรือว่ามีห้วงน้ำ ที่จะกั้นท่านให้จมอยู่ให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะมากมายสักเท่าไร

หรือว่าลดลงไป  ละคลายลงไปได้แล้ว.................................................................สำหรับองค์ธรรม หรือ สภาพธรรมที่ที่เป็น โอฆะก็เหมือนกับ อาสวะทั้ง ๔คือได้แก่   กาโมฆะ๑     ภโวฆะ๑     ทิฏโฐฆะ๑    อวิชโชฆะ ๑เพราะฉะนั้น ให้ทราบว่าทุกครั้งที่ กามาสวะ(หรือกาม-โอฆะ) กาโมฆะเกิดขึ้นทำให้ท่านไม่พ้นไปจาก การเกิด การตาย........................................................................

ภวาสวะ หรือ  ภโวฆะ เกิดขึ้น ไม่ทำให้ท่านพ้นไปจากการเกิด การตายเช่นเดียวกับ ทิฏโฐฆะ และทิฏฐาสวะ....อวิชโชฆะ และอวิชชาสวะ.....................................................................
ในปุคคลาปัญญัติปกรณ์ อภิธรรมปิฎก ได้กล่าวถึงบุคคลจมน้ำ ๗ พวก

๗ พวกนี้ ก็เป็นพระอริยบุคคล  ๔ พวกแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลอีก  ๓  พวก.
สำหรับพระอริยบุคคล ๔ พวกนั้น คือพระโสดาบันบุคคลนั้น  เปรียบเหมือนกับบุคคล ที่โผล่ขึ้นเหลียวมองดูพระสกทาคามีบุคคลนั้น   เปรียบเหมือนบุคคลที่โผล่ขึ้น แล้วว่ายต่อไปพระอนาคามีบุคคลนั้น  เปรียบเหมือนบุคคลที่โผล่ขึ้นแล้วว่ายไปถึงยังที่ตื้นพอที่จะหยั่งได้ส่วนพระอรหันต์นั้น ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่ ๔ เปรียบเหมือนบุคคลที่โผล่ขึ้น แล้วว่ายข้ามไปถึงฝั่ง ยืนอยู่บนบก จึงเป็นผู้พ้นจากห้วงโอฆะของความเกิด ความตาย..............................................................................ผู้ที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคล มี ๓ จำพวก คือ
๑.  ผู้ที่จมแล้วไม่โผล่
.....ไม่โผล่เลยยังจมอยู่ใต้น้ำได้แก่ คนที่เกิดมาแล้ว แวดล้อม พัวพัน หมกมุ่น อยู่แต่เฉพาะในอกุศลธรรม ฉะนั้นจึงเป็นบุคคลที่  จมแล้วไม่โผล่.
  ๒.  ส่วนอีกบุคคลหนึ่ง คือ บุคคลจำพวกที่ ๒ นั้นโผล่ขึ้นแล้ว จมลงอีกได้แก่ผู้ที่โผล่ขึ้นทำกุศลธรรม แต่ไม่เจริญกุศลอยู่เป็นนิจ
๓.  ส่วนอีกบุคคลอีกประเภทหนึ่งนั้น ก็เป็นผู้ที่โผล่ขึ้นจากน้ำแล้วหยุดอยู่ ไม่จมลงไปอีก ได้แก่บุคคลที่เจริญกุศล แล้วไม่ประมาทเพียรเจริญกุศลสม่ำเสมอตลอดไปจนกว่าจะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคล.

ขออนุโมทนาขออุทิศกุศลแด่คุณพ่อ คุณแม่และสรรพสัตว์.
........................

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 12 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

ขอเชิญชวนสหายธรรมจำแนกดูว่าท่านเป็นบุคคลจำพวกไหน

ส่วนข้าพเจ้าคิดว่าเป็นพวกไม่ใช่พระอริยบุคลลประเภทที่ ๒

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
prakaimuk.k
วันที่ 12 ก.ย. 2551

  ขออนุโมทนาคุณปริศนาค่ะ......ดิฉันชอบฟังเรื่องอกุศลกรรม ๙ กองเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะเรื่องโอฆะและอาสวะ เพราะลึกซึ้ง  ทำให้เห็นตัวเองทั้งจมทั้งสำลักในห้วง

น้ำกิเลสอยู่เสมอๆในชีวิตประจำวัน.....

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
opanayigo
วันที่ 12 ก.ย. 2551
ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
suwit02
วันที่ 12 ก.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 12 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาคุณปริศนาค่ะ  อ่านแล้วอ่านอีกหลายๆรอบทำให้เข้าใจขึ้นในสิ่งที่

คิดว่าเข้าใจแล้ว  ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Komsan
วันที่ 13 ก.ย. 2551
ขออนุโมทนาคุณปริศนาครับ ทำให้คอยเตือนตนเองว่า จะประมาทในอกุศลจิตและความเพียรไม่ได้เลย
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pornpaon
วันที่ 14 ก.ย. 2551

เป็นประเภทผลุบๆ โผล่ๆ ค่ะ

และทำท่าว่าจะผลุบบ่อยมากกว่าโผล่

เวลาโผล่มาก็ไม่รู้ว่าทันได้ลืมตามองดูก่อนจะผลุบลงไปใหม่หรือไม่อีกด้วย

๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณปริศนา

 ขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลวิริยะของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 15 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Noparat
วันที่ 16 ก.ย. 2551

 

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
pamali
วันที่ 9 ก.ค. 2553 22:54 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 4 ก.ค. 2557 21:37 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ