สเหตุกวิบากจิต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ส.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข  9642
อ่าน  481

สเหตุกวิบากจิต

สเหตุก ( มีเหตุประกอบ ) + วิปาก ( ความสุกวิเศษ , ผล ) + จิตฺต ( จิต )วิบากจิตที่มีเหตุประกอบ   หมายถึง  วิบากจิต  ๒๑  ดวง  ที่มีเหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วยได้แก่  มหาวิบากจิต  ๘  ดวง

ญาณวิปปยุตต์  ๔  ดวง  มีเหตุ  ๒  คือ  อโลภะ  อโทสะญาณสัมปยุตต์  ๔  ดวง  มีเหตุ  ๓  คือ  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ

รูปวจรวิบากจิต       ๕  ดวง    มีเหตุ  ๓  คือ  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะอรูปาวจรวิบากจิต   ๔  ดวง    มีเหตุ  ๓  คือ  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะโลกุตรวิบากจิต      ๔  ดวง    มีเหตุ  ๓  คือ  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 26 ส.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 14 พ.ย. 2553 06:58 น.

Anumotana ka.

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ