loading...
 9394   วิรตีเจตสิก
บ้านธัมมะ
วันที่ 28 ก.ค. 2551
อ่าน 1,553

วิรตีเจตสิก 

วิรติ ( การงด , การเว้น , การวิรัติ ) + เจตสิก ( สภาพที่เกิดกับจิต )เจตสิกที่ทำให้เกิดการงดเว้นจากบาป   หมายถึง  โสภณเจตสิก  ๓  ดวง  คือ ...

สัมมาวาจา  ๑   สัมมากัมมันตะ  ๑    สัมมาอาชีวะ  ๑

๑. สัมมาวาจาเจตสิก        เป็นสภาพที่งดเว้นจากวาจาทุจริต ๔๒. สัมมากัมมันตเจตสิก   เป็นสภาพที่งดเว้นจากกายทุจริต  ๓๓. สัมมาอาชีวเจตสิก       เป็นสภาพที่งดเว้นจากอาชีพทุจริต    ที่เป็นไปทาง

วาจา  ๔  และทางกาย  ๓

  วิรตีเจตสิกทั้ง   ๓   ดวงนี้  เกิดได้กับจิตเพียง  ๑๖  ดวงเท่านั้น  คือ  เกิดได้กับมหากุศลจิต  ๘  ดวง   และโลกุตรจิต  ๘  ดวง   วิรตีที่เกิดกับมหากุศลจิตจะเกิดได้ทีละดวง  ซึ่งเป็นไปในกุศลขั้นศีล  เพราะอารมณ์ของวิรตีทั้ง  ๓  นั้นต่างกันจึงเกิดไม่พร้อมกัน      ส่วนวิรตีที่เกิดกับโลกุตรจิตจะต้องเกิดพร้อมกันทั้ง  ๓ดวง   เพราะเป็นองค์ของอธิศีลสิกขาซึ่งทำกิจประหาณกิเลสเป็นสมุจเฉท  และเพราะมีอารมณ์  คือ  พระนิพพานอย่างเดียวกัน

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
suwit02
วันที่ 30 ก.ค. 2551
                                         สาธุ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
prakaimuk.k
วันที่ 6 ส.ค. 2551
  ขออนุโมทนาค่ะ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
pornpaon
วันที่ 15 ส.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ
  

  keyword :  -
loading...