ทำไมคนเราถึงฆ่าตัวตาย!
 
LNS
วันที่  26 ก.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข  9379
อ่าน  2,671

อะไรนะที่ทำให้คนเราอยากตาย     ...แค่ความอยากคงไม่มีกำลังพอถึงลงมือฆ่าตัวตายต้องมีอะไรบางอย่างส่งเสริมแน่ๆใช่ไหม     ...มีเหมือนกันที่เกิดความคิดนี้ หลายครั้ง...

กลัว  "บาป"  ผลของกรรมเพราะเคยได้ยินมาว่าไม่ดี แต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ดีอย่างไร   ผลกรรมของการฆ่าตัวตายเป็นอย่างไรหรือ?   และพอจะแนะนำการปฎิบัติตนอย่างไรให้พ้นจากความคิดนี้ได้บ้าง  ...อย่าบอกให้ฟังธรรมนะ      ...ข้อนี้ทราบอยู่แล้วและพยายามทำอยู่

สงสัยว่าตัวเองขณะนี้  จิตตกมากแน่ๆ ถึงได้ถามคำถามแบบนี้    แต่ก็ขออนุโมทนาล่วงหน้าสำหรับคำตอบ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 27 ก.ค. 2551

ความคิดเรื่องฆ่าตัวตาย หรือ ความคิดเรื่องอื่นๆก็ดี  เกิดเพราะการเคยคิด   เคยทำ เรียกว่า สะสมเป็นอุปนิสัย      ทั่วๆ ไปก็มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตาย   หลากหลาย เช่น พยายามอย่าอยู่คนเดียว   ให้มีกิจกรรมกับเพื่อนๆอยู่เสมอ เป็นต้นแต่คำแนะนำเหล่านั้นก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง ไม่สามารถห้ามความคิดของเขาได้ตลอดไป   ชาตินี้ไม่ฆ่า ชาติหน้าก็อาจจะฆ่าอีกก็ได้ แต่ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้า  ดับกิเลสอันเป็นสาเหตุของความคิดฆ่าตัวตายได้  ย่อมไม่คิดฆ่าตัวตายอีกเลย     สำหรับความคิดฆ่าตัวตายเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่ประสบอยู่  ไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดเลย ผู้ที่มีปัญญาท่านไม่คิดเช่นนั้น   และอย่าคิดว่าตายไปแล้วจะ
 
ไม่มีปัญหาอย่างนี้อีก อาจจะมากกว่าที่เป็นอยู่หลายร้อยหลายพันเท่าก็ได้    ควรคิดว่าปัญหาทั้งหลายมีทางแก้ไขให้ดีได้    สรุปคือ แนะนำให้สะสมอบรมเจริญปัญญาจนกว่าดับความคิดที่จะฆ่าตัวตาย  เชิญคลิกอ่านเพิ่มที่       อยากทราบว่าการฆ่าตัวตายบาปหรือไม่ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ajarnkruo
วันที่ 27 ก.ค. 2551

อยากตายเพราะสะสมความเศร้าหมองด้วยอกุศลจิตมา   ไม่ใช่แค่วันเดียว  ชาติเดียว แต่สะสมมาแล้วแสนโกฏิกัปป์นับไม่ถ้วน     และในชาตินี้ ก็ยังจะต้องมีการสะสมเพิ่มขึ้นต่อไป  ด้วยอกุศลจิตที่มีเหตุปัจจัยให้เกิดได้อีก  อกุศลจิตที่เกิดแต่ละครั้ง จะสะสมอยู่ในจิตแต่ละดวงที่เกิดดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีกำลังมากขึ้น เมื่อได้โอกาสเมื่อไร ก็จะแสดงออกมาทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ 

 

ที่บอกว่า เกิดความคิดนี้หลายครั้ง ก็เป็นเพราะไม่ได้เคยคิดมาแค่ครั้งเดียว   แต่เคยคิดอย่างนี้มาแล้วมากมายก่อนหน้านี้   สะสมจนเป็นอุปนิสัย    เมื่อเกิดเหตุ-การณ์อะไรขึ้น ก็อาจจะกลับมามีความคิดอย่างนี้ได้อีก และที่ชาตินี้เกิดความคิดอย่างนี้  ก็แสดงให้เห็นถึงการสะสมมาก่อนหน้าว่าไม่ใช่น้อยๆ เลย   ต่อให้ใครจะบอกว่าคิดอย่างนี้ไม่ดีอย่างไร   แต่ถ้าไม่ใช่ด้วยความเข้าใจของตนเอง  ปัญญานั้นก็ยังไม่มีกำลังจะทำอะไรกับอกุศลได้  เพราะความคิดที่จะแยบคายขึ้น จนไม่ไหลไปตามกำลังของอกุศล    ต้องมาจากการเจริญปัญญารู้ความจริงของธรรมะเท่านั้น    ส่วนความคิดในทางโลกที่วิเคราะห์สาเหตุของการฆ่าตัวตายไปต่างๆนาๆ โดยมากเป็นไปกับอกุศลจิต   ไม่ได้เป็นไปกับการละความเห็นผิดใดๆ หรือความสงสัยใดๆ ได้จริงๆ เลย

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
prakaimuk.k
วันที่ 27 ก.ค. 2551

      การประสบกับปัญหาต่างๆ การไม่สมหวัง และความอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  เมื่อ

ความรู้สึกเหล่านี้มีกำลังแรงขึ้น ถูกปรุงแต่งมากขึ้น จากความคิดหรือจินตนาการในด้าน

ลบของตนเอง ก็อาจเป็นสาเหตุให้ทำลายชีวิตตนเองได้  ซึ่งทั้งหมดก็มีรากฐานมาจาก

กิเลส ความโลภ โกรธ หรือหลงทั้งสิ้น.....

    การศึกษาพระธรรม ให้ค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้น ในเรื่องของทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์ และ

การดับทุกข์ เข้าใจเรื่องกรรม เรื่องเหตุเรื่องผล  เข้าใจชีวิตยิ่งขึ้น จะเป็นปัจจัยให้ค่อยๆ

เห็นความทุกข์ของตนเป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนต้องมีทุกข์เหมือนกันหมด เพียงแต่มาใน

รูปแบบต่างกันตามการสะสม.....

     ขณะที่คุณ LNS ฟังธรรม  ขณะนั้นก็เป็นกุศลแล้วค่ะ อย่างน้อยก็ละความคิดฟุ้งซ่าน

ต่างๆที่จะคิดฆ่าตัวตายไปได้หนึ่งขณะ   ถ้ามีความตั้งใจที่จะฟังธรรมได้นานๆก็ละไปได้

หลายขณะนะคะ     และในที่สุดพระคุณของการเข้าใจธรรม ก็อาจจะทำให้เลิกคิดฆ่าต้ว

ตายไปเลย  หันมาเพียรศึกษาพระธรรมอย่างจริงจังมากขึ้น....

      ธรรมะและปัญญาเท่านั้นค่ะ ที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆในชิวีตได้อย่างถูกต้องสมเหตุ

สมผล อย่าทิ้งพระธรรมค่ะ ..... 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 27 ก.ค. 2551


มีชีวิตอยู่ ทำความดี ดีกว่าค่ะเพราะฆ่าตัวตายไปแล้วไม่สามารถทราบได้ว่ายังมีโอกาสได้ทำความดีหรือไม่ไม่มีใครที่มีแต่ความสุข  ไม่มีความทุกข์ทุกข์ได้ ก็สุขได้ สลับกันอยูตลอดเวลาสุข ก็อยากให้นานๆ และไม่มีความอยากที่จะตายเวลาทุกข์ แม้รู้สึกว่านานจนทนไม่ได้ อยากฆ่าตัวตายให้พ้นๆไปแม้ขณะที่ทุกข์ก็เรียนรู้ ลักษณะของความทุกข์ได้เมื่อทุกข์ได้ ก็หมดได้ ตามหลัก ความไม่เที่ยงและคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเมื่อผ่านจุดนี้ไปได้  ก็เป็นช่วงเวลาของความสุขเหมือนในอดีตที่ผ่านมา หากตรองดูให้ดีความทุกข์ ความสุขเป็นธรรมดาของผู้เกิดมาทุกคนต้องประสบเปรียบเหมือนฤดูกาลที่ต้องมีหน้าฝน หน้าร้อน หน้าหนาวไม่ว่าจะชอบหรือไม่ ก็ต้องประสบแล้วที่ผ่านมาแล้ว ผ่านมาได้ไง?แล้วจะผ่านไปอีกครั้ง(อย่างผู้มีสติ) มิได้หรือ?.......................................ขอให้ระลึกถึงคุณของผู้มีความดีเป็นเครื่องอยู่ ..

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 27 ก.ค. 2551

คนที่สะสมการฆ่าบ่อย ๆ   เศษของกรรมเป็นเหตุปัจจัยให้ถูกคนอื่นฆ่า  หรือฆ่าตัวเองก็

ได้   ในพระไตรปิฏกก็มีแสดงไว้ แม้แต่คนที่ได้ฌานก็ยังคิดฆ่าตัวตาย เช่น พระโคธิกะ 

ท่านได้ฌานและเสื่อมจากฌานหลายครั้ง  ท่านคิดว่าคติของคนที่เสื่อมจากฌานไม่แน่

นอน   ท่านก็เลยฆ่าตัวตาย แล้วพิจารณาสังขารสุดท้าย   ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

และก็ปรินิพพานค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ก.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
suwit02
วันที่ 28 ก.ค. 2551
                              สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Komsan
วันที่ 29 ก.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
LNS
วันที่ 10 ส.ค. 2551

ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำ  LNS เองได้ออกไปทำกิจกรรมอื่นบ้างก็รู้สึกดีขึ้นจริง  แต่อย่างว่าไม่ถาวรเลย   ความคิดของเราเองนิ่ตัดออกยากจริงๆ ยิ่งรู้ว่าเป็นความคิดที่เคยสะสมมาแล้วหลายๆชาติ  ก็ยิ่งเศร้านะ ทำไมเราถึงได้บาปจัง กลัวไม่อยากให้มีความคิดแบบนี้สะสมไปถึงชาติอื่นๆเลย  LNSจะพยายามฟังธรรม ศึกษาให้มากขึ้น และจะทำตนให้มีประโยชน์กับผู้อื่นในชาตินี้

       web board นี้ดีนะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นมากๆ  อย่างน้อย LNS ก็รู้สึกมีเพื่อน สหายธรรมที่คอยรับรู้และแนะนำข้อคิดดีๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 10 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

ทุกๆความเห็นมีประโยชน์มากน่ะค่ะ ดีใจมากค่ะที่คุณ LNS ดีขึ้น  ความคิดที่คิดจะฆ่าตัว

ตายที่ได้สะสมมาเนิ่นนานในอดีตไม่สามารถจะทำให้หยุดคิดได้โดยเร็ว แต่ถ้าได้มี

โอกาสมาฟังพระธรรมมีความเข้าใจในพระธรรมว่าสภาพธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะ

เหตุปัจจัย ไม่มีใครที่จะไปทำให้สภาพธรรมใดเกิดขึ้นได้ จึงควรที่จะอบรมเจริญปัญญา

ให้เกิดความเห็นถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์  บุคคล  ตัวตนใดๆ

แม้แต่ความเศร้า  ความกลัว ก็เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย  ไม่มีใคร

สามารถบังคับไม่ให้ความเศร้า  ความกลัวเกิดขึ้นหรือไม่ให้เกิดขึ้นได้ จึงควรค่อยๆ

อบรมเจริญปัญญาให้เกิดความเห็นถูกในสภาพธรรมตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียง

สภาพธรรม ไม่ใช่เรา สัตว์ บุคคลใดๆ ฉนั้นจึงควรที่จะอบรมเจริญความเห็นถูกสะสม

เป็นอุปนิสัยดีกว่าที่จะสะสมความคิดที่จะฆ่าตัวตายเป็นอุปนิสัยน่ะค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 13 ส.ค. 2551

ระลึกว่า "ความคิดฆ่าตัวตายเป็นสภาพธรรม ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ใคร" นะครับ ระลึกได้ก็เกิดสัมปชัญญะ คือ ปัญญา ครับ

ความเศร้าหมองเกิดจากที่เราคิดนั่นแหละคำถามของคุณทำให้หลายท่านเกิดกุศลจิต เมตตา กรุณา ครับขออนุโมทนา

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ