โมจตุกเจตสิก
 
บ้านธัมมะ
วันที่  20 มิ.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข  8949
อ่าน  1,004

โมจตุกเจตสิก

โม ( โมหเจตสิก ) + จตุกฺก ( หมวด  ๔ ) + เจตสิก ( สภาพที่เกิดกับจิต )เจตสิกที่เป็นหมวด  ๔  ของโมหะ    หมายถึง  อกุศลเจตสิก  ๔  ดวง  คือ ...

๑. โมหะ       ๒. อหิริกะ       ๓. อโนตตัปปะ   ๔. อุทธัจจะ

อกุศลจิตทั้ง  ๑๒  ดวง   จะต้องมีอกุศลเจตสิก   ๔  ดวงนี้เกิดร่วมด้วยแน่นอน    ฉะนั้นอกุศลเจตสิกทั้ง ๔ ดวงนี้ จึงมีชื่อว่า  “สัพพอกุศลสาธารณเจตสิก “  คือ เป็นสาธารณะแก่อกุศลจิตทุกดวง

  โมหเจตสิก     เป็นสภาพที่ไม่รู้และปิดบังความจริงของสภาพธรรม   ขณะที่หลงลืมสิ่งหนึ่ง  เป็นอาการของโมหเจตสิกที่ทำกิจในขณะนั้น   อหิริกเจตสิก  เป็นสภาพที่ไม่ละอาย ไม่รังเกียจต่อบาปอกุศลทุจริตมีอาการเหมือนสุกรที่ไม่รังเกียจต่ออาจมที่เป็นสิ่งปฏิกูล   อโนตตัปปเจตสิก    เป็นสภาพที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปอกุศลทุจริต   มีอาการเหมือนแมลงเม่าที่ไม่เกรงกลัวต่อไฟ   จึงบินเข้าไปสู่กองไฟ   อุทธัจจเจตสิก      เป็นสภาพที่ฟุ้งซ่านซัดส่ายในอารมณ์   ทำจิตให้ไม่สงบมีอาการเหมือนการโยนก้อนหินลงในกองขี้เถ้า    ทำให้ขึ้เถ้าฟุ้งขึ้น

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 23 มิ.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ