Loading...
 8892   ความหมายของขันธ์ 5
พยายาม
วันที่ 13 มิ.ย. 2551
อ่าน 13,772
 
 

ช่วงที่ป่วยทางจิต  ได้ไปที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อรดน้ำมนต์  เจ้าอาวาสท่านบอกว่า

ตัวดิฉันมีเทพรักษา 4 พระองค์ให้ไปรับขันธ์ 5 ซะ แล้วจะดีขึ้น

   1. ขันธ์ 5 คืออะไรค่ะ

   2. ทำไมต้องรับขันธ์ 5

   3. ถ้าไม่รับจะเป็นอะไรไหม

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 14 มิ.ย. 2551
 

     ๑. ขอเชิญคลิกอ่านความหมายที่      ขันธ์   

     ๒. ๓. มีอยู่แล้วทุกขณะครับ                  

                   อยากทราบว่าขันธ์ห้าของเรานี้เป็นภาระอย่างไร

                    กรุณาอธิบายจิตและขันธ์ ๕  

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
pornpaon
วันที่ 14 มิ.ย. 2551
 

รับ " พระรัตนตรัย " เถิดค่ะ

พระไตรรัตน์เป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงอันปลอดภัยและปราศจากโทษ

เป็นที่พึ่งได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

มาศึกษาพระธรรมเพื่อความเห็นถูก ความเข้าใจถูก เพื่อความมีที่พึ่งที่ถูก

ขันธ์พานครูวันนี้เขายังบอกเพียงแค่ 5  ต่อๆไปคุณจะได้ยินเรื่องขันธ์ 8 ขันธ์ 9

เทพองค์นั้นใหญ่กว่าองค์นี้  และอื่นๆอันประหลาดชวนหลงผิดอีกมากมายไม่มีที่สิ้นสุด

ไม่ต้องรับค่ะ รับมาเป็นภาระอันหนักและจะมีเรื่องเรียกร้องตามมาอีกชนิดที่คาดไม่ถึง

                                                                     ด้วยความปราถนาดีจาก

                                                        ผู้ได้เคยหลงผิดรักษาพานอันหนักมาแล้ว

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 มิ.ย. 2551
 

ขันธ็ 5  คือ  ขณะนี้เองที่เรามีตา หู จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ที่ต้องดูแลรักษา   เป็นภาระค่ะ 

เปรียบเหมือนเรามีแล้ว 5 ขันธ์  แล้วถ้าเรามีสามี ก็เพิ่มภาระ 5 ขันธ์ ก็เป็น 10 ขันธ์  ถ้า

มีลูก 1 คน  ก็เพิ่มอีก 5 ขันธ์  เป็น 15  ขันธ์ ค่ะ  ยิ่งมีขันธ์เยอะ ยิ่งทุกข์เยอะค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
baramees
วันที่ 14 มิ.ย. 2551
 

ขันธ์ 5 คือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นและดับไป ซึ่งมีจริงในขณะนี้

ไม่ต้องไปรับขันธ์ 5 หรอก เกิดมาก็มีภาระคือขันธ์ 5แล้ว

หากมีความไม่รู้มากขึ้นอีกและมีความติดข้องก็ต้อง

ถือภาระ(คือต้องเกิดร่ำไปอันนำมาซึ่งทุกข์)

คุณมีชื่อจริง ชื่อเล่นใช่ไหม หากไม่มีขันธ์ 5 ก็ไม่มีการสมมติเรียกว่าคุณ....

เพราะอาศัยขันธ์ 5 จึงมีชื่อมี นามสกุล มีตระกูล ก็เรียกว่า แบกภาระ

อบรมปัญญาเพื่อเข้าใจสภาพธรรมที่มีในขณะนี้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา

ย่อมถึง การวางภาระ คือดับกิเลสไม่เกิดอีก ย่อมเป็นสุข 

ขออนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
พยายาม
วันที่ 14 มิ.ย. 2551
 

ต้องขอขอบคุณ  คุณ pornpaon และ คุณstudy  เป็นอย่างมากที่กรุณาแนะนำ

ดิฉัน    และ ตรงกับความคิดส่วนหนึ่งของดิฉัน   เพราะก่อนที่จะเกิดเรื่องกับตัว

ดิฉัน   ระหว่างนั้นดิฉันก็กำลังเริ่มศึกษาธรรมะทางไปรษณีย์อย่างจริงจังอยู่  พอ

มามีเรื่องที่ทำให้เครียดมาก จนต้องเข้ารักษาตัวที่ร.พ.   สุดท้ายจึงไปรดน้ำมนต์

และได้คำแนะนำดังที่กล่าวตอนต้น      ซึ่งช่วงนั้นก็มีความรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับ

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรากำลังศึกษาอยู่   แต่หาคนที่ปรึกษาไม่ได้และไม่

กล้าถามใครเพราะกลัวเขาว่าเราบ้าและงมงาย จึงได้แต่ตั้งอธิฐานจิตว่า....ขอให้

ได้พบกับผู้รู้แจ้งที่สามารถชี้แนะแนวทางแก่ตัวดิฉันด้วยเถิด    ทุกคืนก่อนนอน

ดิฉันจะสวดพระคาถาชินบัญชรทั้งบทสวดและบทแปล     จนจดจำได้แม่นยำไม่

ต้องกางตำรารวมทั้งอนุโมทนา-อโหสิกรรม     ต่อผู้ที่คิดหมายเอาชีวิตดิฉันด้วย

การทำคุณไสย์จากวันที่เกิดเรื่องปลายเดือนกุมภาจนมาถึงวันนี้ก็เกือบ 4 เดือน

ซึ่งตอนนี้ดิฉันก็ไม่ได้รับขันธ์นั่นอะไรเลย   และ คิดเสมอว่าดิฉันจะรับอะไรก็ต่อ

เมื่อได้ศึกษาอย่างละเอียด และเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนา

และ ไม่ขัดแย้งกับคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น   และในวันนี้

ดิฉันก็ได้พบกับคำตอบ   และ มิตรที่ดีแล้ว     จึงต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

และ  หวังว่าเราคงเป็นมิตรที่ดีต่อกันตลอดไปนะคะ      หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงไม่

เบื่อที่จะตอบคำถามของดิฉันในอนาคต เพราะดิฉันมีเรื่องทุกข์ใจมากมายเหลือ

เกิน     แต่ ณ.ตอนนี้ก็เบาบางลงไปบ้างแล้ว    ด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพระ

พุทธองค์ และ ทุกท่าน

                                                                         กราบสวัสดีค่ะ

                                                                        
จาก..พยายาม

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
เมตตา
เมตตา
วันที่ 14 มิ.ย. 2551
 

 

        ขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ  เห็นด้วยกับคุณ pornpaon ค่ะ มีพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่ง

เป็นสิ่งประเสริฐสูงสุด       รูปนามขันธ์ ๕   ขณะนี้เกิดดับตลอด   เวลายังไม่เข้าใจเลย

แล้วจะไปรับขันธ์ ๕  คืออะไรก็ยังไม่รู้  แล้วจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร  เมื่อก่อนที่จะมาฟัง

พระธรรม    มีแต่อวิชชาเต็มไปด้วยความไม่รู้   ความโง่เขลา     ดิฉันก็เคยไปรับขันธ์ ๕

เหมือนกัน รับเสร็จก็ต้องมาพะวงว่าจะดูแลอย่างไร  จะเป็นโทษไหม  มีแต่อกุศลจิตเกิด

ความไม่รู้นำแต่โทษภัยมาให้   ฉะนั้น จึงควรละความไม่รู้ด้วยการศึกษาพระธรรมให้เข้า

ใจให้เป็นผู้ที่มีความเห็นถูกดีกว่าค่ะ

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
suwit02
วันที่ 15 มิ.ย. 2551
 

                                                   สาธุ

 

ขอเป็นกำลังใจให้คุณพยายาม 

สงสัยอะไรก็ขอเชิญถามนะครับ 

 ที่นี่มีผู้รู้ซึ่งมีใจกรุณาหลายท่าน

ผมจะได้พลอยรู้ไปด้วย

ขออนุโมทนาที่พิจารณาไตร่ตรองก่อนเลือกทางเดิน

 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
orawan.c
วันที่ 16 มิ.ย. 2551
 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 10  
C.pongsiri
วันที่ 16 มิ.ย. 2551
 

  ข้อความของคุณ พยายามที่ว่า  ผู้ที่คิดหมายเอาชีวิตดิฉันด้วยการทำคุณไสย์

ฟังดูน่ากลัว

เคยมีเรื่องที่เล่าในครอบครัวของดิฉันเอง  "เขาว่า" ภรรยานอกสมรสของพ่อทำเสน่ห์

ใส่พ่อ  และพยายามทำ คุณไสย์ ใส่แม่ของดิฉัน แต่ไม่สำเร็จเพราะแม่เป็นคนดี  ดิฉัน

ก็เชื่อตามเพราะยังเด็ก  เรื่องเล่านั้นมีส่วนทำให้ดิฉันพยายามเป็นคนดี  ส่วนเรื่องทำ

เสน่ห์ก็ไม่แน่ชัด  เพราะพ่อก็ยังแอบมาหาแม่บ่อย ๆ  (บัดนี้พ่อ แม่ ของดิฉันเสียชีวิต

แล้วทั้งสองท่าน)  ภรรยาน้อยของพ่อก็ยังไปมาหาสู่กับครอบครัวของดิฉันดี

           บัดนี้เมื่อได้ศึกษาเรื่องกรรม   เชื่อสนิทใจว่า ถ้าเราไม่มีกรรมเป็นของตน ก็ไม่มี

ใครมาทำอันตรายใด ๆ แก่เราได้  แต่ถ้าเรามีกรรมที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นทำร้ายได้ ก็ให้ทำ

ใจเสียว่า  นี่คือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้    ท่านอาจารย์สอนว่าเราต้องอาจหาญ  

                                                                ขอให้คุณ พยายาม  หายทุกข์โดยไว้

 
  

  ความคิดเห็นที่ 12  
สุภาพร
วันที่ 19 มิ.ย. 2551
 

ขอให้คุณพยายาม ยึดพระธรรมให้มั่นคงเพราะเป็นทางสายเดียวที่ทำให้อยู่บนโลกนี้ได้

ถึงแม้จะมีความทุกข์สักเท่าใด ก็จะมีสติระลึกรู้เสมอว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุที่สมควร

แก่ผล     ตามคำสอนของท่านอาจารย์สุจินต์ที่คอยบอกเสมอ ๆ ค่ะ   ขอกราบเท้าท่าน

อาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ  ที่ทำให้หลาย ๆ ชิวิตได้เห็นพระสัทธรรมขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง      ซึ่งถ้าหากไม่มีบุญที่สะสมมาก็คงไม่ได้มา

ศึกษาที่มูลนิธินี้ทำให้เห็นถูกและเข้าใจถูกมากยิ่งขึ้นโดยไม่หลงทางค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 13  
เซจาน้อย
วันที่ 1 พ.ค. 2555 08:58 น.
 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top