เรียนพระอภิธรรม
 
boing747
วันที่  7 ม.ค. 2549
หัวข้อหมายเลข  669
อ่าน  7,278

ครับผมอยากถามนะครับ คือ ผมสนใจที่จะเรียนหลักสูตรพระอภิธรรม ไม่ทราบว่าที่ไหนเปิดสอนบ้างครับ  เท่าที่ผมค้นหาใน net มีหลายสำนักเหลือเกิน แต่ละสำนักมีหลักสูตรต่างกัน  ถามพระที่เรียน มจร ที่พิษณุโลก ก็บอกว่าเรียน 7 ปี  ดูใน  net  ก็บอกว่ามีหลักสูตรเรียนทาง net ผมอยากขอคำแนะนำทางมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาว่า  ผมควรเริ่มต้นสมัครเรียนที่ใด  ที่เรียนเฉพาะเสาร์ หรือ อาทิตย์ รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 7 ม.ค. 2549

     การเรียนพระอภิธรรมตามหลักสูตร  เรียนที่ไหนก็ได้ คือ หาที่สะดวกใกล้บ้าน ที่กทม.มีสอนหลายแห่ง เช่น วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ วัดระฆัง เป็นต้น แต่ที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่า พระอภิธรรมไม่ใช่อยู่ในตำรา พระอภิธรรมไม่ใช่แผนผังจิตวงกลมเป็นดวงๆ ความจริงพระอภิธรรม คือ ทุกๆ ขณะในชีวิตของเรา  เช่น  จิตเห็น  จิตได้ยิน  จิตคิดนึก  โล-ภะ  โทสะ  โมหะ  ความสุข  ความทุกข์  ความริษยา  ความเมตตากรุณา    รูปเย็น-ร้อนอ่อน-แข็ง    เป็นต้น เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเป็นอภิธรรม
      ในพระอภิธรรมปิฎก พระพุทธองค์แสดงเรื่อง จิต เจตสิก รูป และ นิพพาน โดยนัยต่าง ๆ แต่เราจะรู้ลักษณะของจิต เจตสิก รูป ที่เกิดขึ้นที่ตัวเรา ว่าเป็นเพียงจิตเจตสิก รูป ที่เกิดขึ้นทำกิจไม่ใช่ตัวตนของเรา นี่คือ การศึกษาตัวจิต เจตสิก และ รูปหรือ  อภิธรรมจริงๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 1 มี.ค. 2549

เมื่อศึกษาแล้ว  อย่าลืมจุดประสงค์ว่า ศึกษาทำไม  ขณะนี้อภิธรรมอยู่ไหน  

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
devout
วันที่ 27 ต.ค. 2549

         การศึกษาพระอภิธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ เพราะเป็นการศึกษาสิ่งที่ตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งทรงพากเพียรบำเพ็ญพระบารมีถึง ๔ อสงไขยยิ่งด้วยแสนกัป  ผู้ใดที่กล่าวว่าพระอภิธรรมง่าย   เรียนไม่กี่ปีก็จบ  อ่านเองก็ได้  ผู้นั้นกำลังลบหลู่พระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า    จุดประสงค์ของการเรียนพระธรรม  ไม่ใช่เพื่อสอบ  เพื่อประกาศนียบัตร   หรือเพื่อรู้มาก จดจำมาก   แต่เพื่อให้เข้าใจความจริงในสิ่งที่กำลังปรากฎในชีวิตประจำวัน เพื่อละคลายความเห็นผิด ความติดข้อง และความไม่รู้ที่สะสมมาเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์  เพราะฉะนั้นศึกษาเท่าไรก็ไม่มีวันจบหรอกค่ะ จนกว่าจะเป็นพระอเสขบุคคลคือพระอรหันต์เท่านั้น

ขออนุโมทนาทุกท่านที่เป็นผู้ไม่ประมาทในพระธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 28 ต.ค. 2549

อยากบอกให้ฟังว่าที่ท่านมาพบเวปนี้  ขออนุโมทนาด้วย เพียงแต่ว่าขอให้ฟังหัวข้อการบรรยายต่างๆของท่านอาจารย์ที่มีอยู่ในเวปนี้ก่อน   ตอนใดก็ได้ที่ท่านสนใจ   แล้วค่อยคิดต่อว่าจะเรียนพระอภิธรรมกับใครดี? ขอให้โชคดีนะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 พ.ย. 2549

จุดประสงค์การเรียนพระอภิธรรมจริง ๆ แล้ว  เพื่อให้เข้าถึงความไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน  มึแต่  จิต เจตสิก รูป เกิดขึ้นมีปัจจัยปรุงแล้วก็ดับไป

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
pornpaon
วันที่ 26 พ.ย. 2549

      ดิฉันเคยตั้งใจไปเรียนพระอภิธรรมอยู่  3 - 4 เดือนค่ะ คือ  ตอนหลังจากที่ได้ฟังเสียงท่านอาจารย์สุจินต์ทางวิทยุได้ประมาณ 4 - 5 เดือนแล้ว (เรียนทุกวันอังคารตั้งใจไปเพราะอยากเข้าใจคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ฟังจากท่านอาจารย์เพิ่มมากขึ้น) ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  และรู้สึกได้ว่าคงต้องเรียนกันชั่วชีวิตแน่ ๆ  ดีที่พระอาจารย์ที่ท่านสอน ท่านไม่ได้เน้นให้เรียนเพื่อไปสอบวัดความจำ หรือเพื่ออวดใครว่าฉันได้เท่าไหร่แล้ว  ไม่งั้นคงเลิกเรียนตั้งแต่สัปดาห์แรก           
     ต่อมาดิฉันเกิดมีงานทำแบบประจำ ไม่สามารถจัดเวลาให้ตรงกับการเรียนต่อได้จึงได้เลิกเรียนไป   แต่ถ้าจะให้ละเอียดและตรงกับสภาพธรรมจริง ๆ  ดิฉันว่าฟังการสนทนาธรรมและธรรมบรรยายของท่านอาจารย์ให้บ่อย  ให้มาก  ก็จะเกิดความคุ้นชินและค่อย ๆ  เข้าใจพระอภิธรรมเพิ่มขึ้นทีละน้อยได้เองค่ะ (ความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งอาจถูกหรือผิดก็ได้ : ดิฉันว่าถ้าดิฉันไปสอบพระอภิธรรมก็คงตก   เพราะมีแต่ความเข้าใจเท่าที่ปัญญาในขณะนั้นจะเข้าใจได้  แต่ดิฉันไม่มีความสามารถในการจำศัพท์แสงดิฉันเรียนรู้เหมือนเรื่องเรียนภาษาอังกฤษ  คือ ใช้งานจริง  ใช้บ่อย   เข้าใจการใช้ภาษาและคำศัพท์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  เข้าใจด้วยการซึมซับทีละเล็กทีละน้อยทุกวัน อาจารย์ทดสอบความเข้าใจภาษาทีไรก็ผ่าน  แต่สอบหลักภาษาเมื่อไรก็ตกทุกทีไปเรื่องหลักไวยากรณ์ของดิฉันตามมาทีหลังจริง ๆ ค่ะ   จำชื่อ Tense ไม่ได้หรอก  แต่รู้ความแตกต่างของความหมายเมื่อใช้ Tense ต่างกัน   ดิฉันเรียนเหมือนเด็กอนุบาลเลยละค่ะ  หลายเรื่องดิฉันก็ยังเป็นแบบนี้ รวมทั้งเรื่องการศึกษาพระธรรมด้วยค่ะ)

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
K
วันที่ 30 พ.ย. 2549

หากต้องการเรียน  “หลักสูตรพระอภิธรรม”  เรียนที่ไหนก็ได้ ตามที่มีผู้แนะนำไว้ แต่ถ้าหากต้องการเรียน “พระอภิธรรม”  ขอให้เริ่มด้วยการทำความเข้าใจในขั้นต้นก่อนว่าพระอภิธรรม คืออะไร เพราะ  ถ้าหากไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่ต้องการศึกษา ก็อาจศึกษา และถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
chai_dan
วันที่ 2 ธ.ค. 2549

   ขออนุโมทนากับทุกความเห็นของทุกท่าน เพราะทุกความเห็นมีประโยชน์มากสำหรับเจ้าของคำถามผมขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ การจะมีความรู้ได้ต้องมีการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน  ฟัง  หรือเข้าชั้นเรียนเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด  ที่กล่าวมานี้สามารถรู้ได้ตามความเหมาะสมของการศึกษา แต่ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ที่ศึกษาว่าต้องการประกาศนียบัตร   เพื่อรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน   หรือรู้เพื่อละ   ความเห็นเพิ่มเติมนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผม  ที่ได้รับการสะสมจากการฟังเทปวิทยุ  อ่านหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน   ถ้าความเห็นของผมไม่ถูกต้องผมขออภัยทุกท่านไว้ ณ.ที่นี้ดัวย

 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
rakdhamma
วันที่ 2 ก.ค. 2551

ท่านผู้รู้กรุณาแนะนำสถานที่เรียนพระอภิธรรมด้วยค่ะ  ดิฉันก็สนใจและมีความตั้งใจจะเรียน  ดิฉันอยู่แถวบางรัก เจริญกรุง   มีเวลาว่างวันเสาว์-อาทิตย์   พอจะมีที่ไหนใกล้บ้านแนะนำบ้างมั๊ยคะ  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับคำแนะนำ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ