ขันธ์ ๕ คืออะไร และมีอะไรบ้าง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  6627
อ่าน  5,788

       ขันธ์  ๕  คือ   สภาพธรรมทั้งหลายที่เกิดแล้วดับ จึงจำแนกเป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต    สภาพธรรมใดเกิดแล้วแต่ยังไม่ดับ  ขณะที่ยังไม่ดับก็เป็นปัจจุบัน เมื่อดับแล้วก็เป็นอดีต  สภาพธรรมใดที่ยังไม่เกิดแต่จะเกิดขึ้น ก็เป็นอนาคต ในขณะที่กำลังนั่งอยู่นี้เป็นขันธ์  ๕  ทั้งนั้น จิตเห็น จิตได้ยิน ก็เป็นขันธ์ เสียงที่เกิดขึ้นแล้วดับไป  ก็เป็นขันธ์              

     ขันธ์ ๕ แบ่งเป็น รูปขันธ์ ๑  และ นามขันธ์ ๔   ขันธ์ ๕  คือ  รูปขันธ์ ๑  เวทนาขันธ์ ๑  สัญญาขันธ์ ๑  สังขารขันธ์ ๑  วิญญาณขันธ์ ๑

รูปขันธ์  ได้แก่  รูปทุกรูป  รูปทุกชนิด ทุกประเภท 
เวทนาขันธ์  ได้แก่  เวทนาเจตสิก (ความรู้สึกสุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ เฉยๆ) ๑ ดวง
สัญญาขันธ์  ได้แก่  สัญญาเจตสิก (ความจำหมายรู้อารมณ์) ๑ ดวง 
สังขารขันธ์  ได้แก่  เจตสิก ๕๐ ดวง (เว้นเวทนาเจตสิก และสัญญาเจตสิก)
วิญญาณขันธ์  ได้แก่  จิตทุกดวง

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
POPO
วันที่ 9 พ.ย. 2552 16:19 น.

อนุโมทนากับคำอธิบาย และความกระจ่าง ครับ ขอบพระคุณครับ แต่ มีข้อสงสัยว่า เมื่อ จิตคือ วิญญาณขันธ์ แล้ว ทำไม ไม่เรียกว่า วิญญาณ ครับ มีเหตุผลพิเศษหรือไม่ ที่เรียกว่า จิต

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
prachern.s
วันที่ 9 พ.ย. 2552 16:51 น.

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดในการแสดงพระธรรม  ธรรมประเภทเดียวกัน แต่ทรงใช้ชื่อ พยัญชนะ ที่ต่างกัน ในบางแห่ง เพื่อความสมบูรณ์และไพเราะของภาษา ดังนั้น คำว่าจิต จึงมีหลายชื่อ   

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุณ
วันที่ 10 พ.ย. 2552 15:33 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
รวส
วันที่ 14 พ.ย. 2552 17:49 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
มหาแสนดี
วันที่ 4 ก.ย. 2553 23:53 น.

สมกับเป็นบ้านธรรมะจริง ๆ อ่านเข้าใจได้ง่าย ขอ อนุโมทนา ครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Rodngoen
วันที่ 14 ก.ค. 2556 02:39 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Taksaorn
วันที่ 14 ก.ค. 2558 19:41 น.

ขอบพระคุณค่ะ และขออนุโมทนาบุญค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ