ทำอย่างไรถึงจะผ่านอุปสรรคในการปฏิบัติ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  6602
อ่าน  2,059

 

อุปสรรคของการทำสมาธิ คือ นิวรณ์ ๕ 

ทำอย่างไรถึงจะผ่านอุปสรรคในการปฏิบัติเหล่านี้

          พระพุทธศาสนา คือ  คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็น

เรื่องของการอบรมเจริญปัญญา     ซึ่งในครั้งก่อนที่จะตรัสรู้    ก็มีการอบรมเจริญสมาธิกันมามาก   จนกระทั่งจิตสงบถึงขั้นอุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธิ

ถึงรูปฌานและอรูปฌาน    แต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม   

          เพราะฉะนั้น ข้อความในพระไตรปิฎก ใช้คำว่า สติปัฏฐาน  ไม่ได้ใช้คำว่า   สมาธิปัฏฐาน    แสดงว่า  การที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมในขณะนี้ที่จะเข้าใจ   ต้องเพราะสติระลึก  เรื่องของสติเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก  เพราะฉะนั้น การเข้าใจธรรม   ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นก่อนว่า     ธรรมะคืออะไร?เพราะว่า   เราทุกคนแสวงหาธรรม    บางคนก็อ่านในพระไตรปิฎกที่บางท่านเรียบเรียงไว้ ให้เข้าใจง่าย ๆ    แต่ว่าจริงๆแล้ว ต้องเข้าใจจริง ๆ ว่า  ถ้าไม่ได้ศึกษาจริง ๆ   อาจจะมีความเข้าใจผิดในธรรมได้     เพราะว่าหลายคนศึกษาธรรม แสวงหาธรรม   แต่ไม่ทราบว่าขณะนี้เป็นธรรม           เพราะฉะนั้น  จึงต้องเข้าใจตามลำดับ  ตั้งแต่ต้น   แม้แต่คำแรก  คือธรรมที่พระผู้มีพระภาค ฯ ทรงแสดง  และทรงตรัสรู้     ไม่ได้ทรงแสดงเรื่อง

อย่างที่ปฏิบัติกันก่อนการตรัสรู้  คือ  สมาธิ    แต่ทรงแสดงให้ผู้ฟังเกิดความ

เข้าใจจริงๆ ในลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริงๆ          เพราะฉะนั้น  ก่อนอื่น  ต้องเข้าใจคำว่า  “ธรรม”  หรือว่าลักษณะของ

ธรรมเสียก่อน     เพราะสติปัฏฐาน   หมายความถึง   การอบรมเจริญปัญญา

รู้ความจริงของสภาพธรรม   ที่พระผู้มีพระภาค ฯ ทรงตรัสรู้   และทรงแสดงซึ่งทรงแสดงตั้งแต่เริ่มต้น  โดยที่ว่านอกจากพระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎกแล้วก็เป็นพระอภิธรรมปิฎก    ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมล้วน    เพราะฉะนั้น ก็จะ

ศึกษาเข้าใจลักษณะของธรรมได้    ต้องเข้าใจคำว่า    ธรรม   ปรมัตถธรรม

และอภิธรรม   ก่อนที่จะถึงสติปัฏฐาน


 

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณ
วันที่ 6 พ.ค. 2553 16:02 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
boonpoj
วันที่ 22 เม.ย. 2556 16:47 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ