นิวรณ์ ๖ คืออะไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 ธ.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  6449
อ่าน  1,110

 

นิวรณ์  คือ  อกุศลที่เป็นเครื่องกั้นความดี นิวรณ์ ๖  คือ  เครื่องกั้นฌาน  และวิปัสสนา  โดยนิวรณ์ ๕  เป็นเครื่องกั้นของฌาน   เพราะเป็นธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ (ตรงข้าม)  กับองค์ฌาน ๕  ในปฐมฌาน ดังนี้

๑. กามฉันทะ กั้น เอกัคคตา ๒. พยาปาทะ กั้น ปีติ ๓. ถีนมิทธะ กั้น วิตักกะ ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ กั้น สุข (คือโสมนัสเวทนา) ๕. วิจิกิจฉา กั้น วิจาระ

          นิวรณ์ที่  ๖   คือ   อวิชชานิวรณ์  ได้แก่  โมหเจตสิก             อวิชชานิวรณ์นี้   เป็นอกุศลที่กั้นการเจริญวิปัสสนา  คือ  การเจริญปัญญาเพื่อรู้แจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริง

 

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ธีรวุฒิ
วันที่ 31 มี.ค. 2552 10:14 น.
อยากให้ช่วยขยายความ  ลักษณะของนิวรณ์ทั้ง ๖  ด้วยครับ ...
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
prachern.s
วันที่ 31 มี.ค. 2552 15:41 น.
ขอเชิญคลิกอ่าน  นิวรณธรรม                           นิวรณธรรม 
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 15 พ.ค. 2552 08:28 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 29 ม.ค. 2555 19:51 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของทุกๆท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 4 ก.พ. 2555 05:47 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ