Loading...
 6449   นิวรณ์ ๖ คืออะไร
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 ธ.ค. 2550
อ่าน 1,068
 
 

 

นิวรณ์  คือ  อกุศลที่เป็นเครื่องกั้นความดี

นิวรณ์ ๖  คือ  เครื่องกั้นฌาน  และวิปัสสนา  โดยนิวรณ์ ๕  เป็นเครื่องกั้น

ของฌาน   เพราะเป็นธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ (ตรงข้าม)  กับองค์ฌาน ๕  ใน

ปฐมฌาน ดังนี้

๑. กามฉันทะ กั้น เอกัคคตา

๒. พยาปาทะ กั้น ปีติ

๓. ถีนมิทธะ กั้น วิตักกะ

๔. อุทธัจจกุกกุจจะ กั้น สุข (คือโสมนัสเวทนา)

๕. วิจิกิจฉา กั้น วิจาระ

          นิวรณ์ที่  ๖   คือ   อวิชชานิวรณ์  ได้แก่  โมหเจตสิก   

          อวิชชานิวรณ์นี้   เป็นอกุศลที่กั้นการเจริญวิปัสสนา  คือ  การเจริญ

ปัญญาเพื่อรู้แจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริง

 

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
ธีรวุฒิ
วันที่ 31 มี.ค. 2552 10:14 น.
 
อยากให้ช่วยขยายความ  ลักษณะของนิวรณ์ทั้ง ๖  ด้วยครับ ...
 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
prachern.s
วันที่ 31 มี.ค. 2552 15:41 น.
 
ขอเชิญคลิกอ่าน  นิวรณธรรม  

                         นิวรณธรรม 
 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
suwit02
วันที่ 15 พ.ค. 2552 08:28 น.
 

สาธุ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
เซจาน้อย
วันที่ 29 ม.ค. 2555 19:51 น.
 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของทุกๆท่านด้วยครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
orawan.c
วันที่ 4 ก.พ. 2555 05:47 น.
 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword keyword : -

Back to Top