Print 
ไขข้อข้องใจ
 
natpe
วันที่  13 ธ.ค. 2548
หมายเลข  588
อ่าน  2,081

ปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจเรื่องคำสอนของพุทธเจ้า ขอให้พี่ ๆช่วยอธิบายด้วยนะครับ

1. ธรรมะคืออะไรครับ

2. ธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำมาสอนจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 14 ธ.ค. 2548

๑. ธรรมะคือ   สิ่งที่มีอยู่จริง  และมีอรรถอย่างอื่นก็มี  ดังที่ยกมา

๒. ธรรมของพระพุทธองค์สอนให้ละเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด คือ ละกิเลสตัณหา (สมุทัย)  อันเป็นเหตุ ให้เวียนว่ายตายเกิด

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 14 ธ.ค. 2548

     พระพุทธศาสนา คือ คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญา การเข้าใจธรรมต้องเป็นไปตามลำดับขั้นก่อนว่า  ธรรมะคืออะไร

     ทุกคนแสวงหาธรรม  แต่ต้องเข้าใจจริงๆ ว่า  ถ้าไม่ได้ศึกษาจริงๆ  อาจจะมีความเข้าใจผิดในธรรมได้   เพราะว่าหลายคนศึกษาธรรม  แสวงหาธรรม   แต่ไม่ทราบว่า ขณะนี้เป็นธรรม   เพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจตามลำดับตั้งแต่ต้น   การฟังธรรมทุกครั้งก็เพื่อให้เกิดความเห็นถูก  เป็นปัญญาซึ่งจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 14 ธ.ค. 2548

พุทธศาสนานิกควรพิจารณา และศึกษาให้รู้ว่า ธรรม และความจริงที่พระองค์ตรัสรู้นั้นคืออะไร  ความจริงที่พระองค์ทรงตรัสรู้ต่างกับความจริงที่เราคิดนึกหรือเข้าใจอย่างไรบ้าง  ความจริงที่พระองค์ทรงตรัสรู้ และทรงเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทให้เข้าใจ และปฏิบัติตามจนเห็นความจริงนั้น ๆ  ก็คือ  สิ่งทั้งหลายที่ปรากฏนั้น  เป็นธรรมแต่ละชนิดแต่ละประเภท ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล  ธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นได้  สภาพธรรมแต่ละชนิดแต่ละประเภทนั้นต่างกัน เพราะเกิดจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ กัน

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 14 ธ.ค. 2548

     พระพุทธศาสนาเป็นคำสอนให้เกิดปัญญา เพราะว่าเป็นคำสอนของผู้ที่ตรัสรู้     เพราะฉะนั้น  เมื่อผู้ฟังได้มีโอกาสฟัง ก็สามารถจะเข้าใจได้ว่า  ขณะที่ฟังมีความเห็นถูก  มีความเข้าใจถูก ในสิ่งที่กำลังได้ยิน  ได้ฟัง  มากน้อยแค่ไหน หรือว่าขณะนั้นมีความต้องการอย่างอื่น  คือ   ต้องการที่จะทำ   ต้องการที่จะเห็น  ต้องการที่จะรู้  โดยที่ไม่ทราบเลยว่าขณะนั้น  ไม่ใช่ปัญญา   แต่เป็นโลภะ  ในชีวิตประจำวันที่เราใช้คำต่าง ๆ เช่น  คำว่า  สติกับปัญญา เราอาจจะคิดว่าเราเข้าใจแล้ว พอพูดถึงสติ ก็ดูเหมือนเข้าใจ พูดถึงปัญญาก็เหมือนเข้าใจ  แต่ว่าไม่ตรงกับสภาพธรรม  เพราะว่า ถ้าพูดถึงสภาพธรรมที่เป็นสติ  ต้องเป็นโสภณธรรมฝ่ายดี จะเกิดกับอกุศลไม่ได้เลย  เพราะฉะนั้น ขณะที่ทำอะไรด้วยความติดข้อง พอใจ ตั้งอกตั้งใจทำ แล้วคิดว่าขณะนั้นเป็นสติ  ไม่ถูกต้อง เพราะว่าถ้าเป็นสติต้องเป็นโสภณ  เพราะฉะนั้น  ในชีวิตประจำวัน  สติจะเกิดกับจิตที่เป็นกุศล นี่เป็นคร่าว ๆ   แต่ถ้าศึกษาโดยละเอียด สติเป็นโสภณย่อมเกิดกับจิตประเภทอื่นหรือชาติอื่น  เช่น วิบาก  ผลของกรรมที่เป็นกุศลวิบาก  หรือว่าเป็นกิริยาจิตก็ได้

     แต่การศึกษาโดยละเอียด จะทำให้เราเริ่มเข้าใจถูก มีความเห็นถูกว่า เป็นสภาพธรรมที่มีจริง อาศัยการฟัง  และขณะที่ฟังก็ต้องฟังด้วยดี ด้วยความตั้งใจที่จะเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟัง สามารถที่จะพิจารณาได้ว่า  สิ่งที่ได้ยินได้ฟังถูกต้องหรือไม่ ถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกต้อง อันนั้นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   แต่ถ้าถูกต้อง หมายความว่าตรงต่อสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง   แล้วการฟัง  คือ การศึกษาแต่ละครั้งก็จะทำให้เข้าใจธรรมขึ้น  ปัญญาก็จะเจริญขึ้นตามลำดับ  จนกว่าจะเป็นสติปัฏฐาน  ซึ่งไม่ใช่เราจะไปทำ   แต่เพราะปัญญามีความเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับ  เพราะฉะนั้น ก็เป็นปัจจัยปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์   ที่จะทำให้สติอีกระดับหนึ่งเกิดขึ้นเป็นสติปัฏฐาน

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
natpe
วันที่ 12 เม.ย. 2549

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา คืออะไรครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
prachern.s
วันที่ 13 เม.ย. 2549

แก่นแท้หรือสิ่งสำคัญน่าจะกล่าวได้หลายนัย เช่น  อริยสัจจ์ ๔  หรือปรมัตถธรรม ๔  หรือ แก่นแท้คือปัญญาที่รู้ความจริง ที่เป็นอนัตตา

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
saowanee.n
วันที่ 13 เม.ย. 2549

The core of Buddhism is to understand the Truth...   then detach,  in order to get out  of samsara  (cycle of birth and death). It is very hard to achieve, but  achievable !

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
shumporn.t
วันที่ 14 เม.ย. 2549

พุทธศาสนา  แสดงความจริงที่ประเสริฐ  คือ

ทุกข์  การเกิดขึ้น  ตั้งอยู่  และดับไปของสภาพธรรมะ

ทุกขสมุทัย  เหตุให้เกิดทุกข์   คือโลภะ

ทุกขนิโรธ  ความดับทุกข์  หมายถึงพระนิพพาน

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  หมายถึงมรรคมีองค์ 8

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
คุณ
วันที่ 22 พ.ย. 2552 15:48 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
natre
วันที่ 6 เม.ย. 2556 08:40 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ