พระเวสสันดร
 
noina
วันที่  21 พ.ย. 2548
หัวข้อหมายเลข  527
อ่าน  2,011
การที่พระเวสสันดรให้ลูกกับชูชก ดิฉันยังไม่เข้าใจว่า ...การทำแบบนั้น ไม่ทำให้ลูกเป็นทุกข์หรือเปล่า ยังไม่เข้าใจจริงๆ
 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 22 พ.ย. 2548

           ถ้าดูผิวเผินก็จะเป็นเช่นนั้น   แต่ถ้าศึกษาในรายละเอียดจะทราบว่าท่านบริจาคลูกเพื่อให้ทานบารมีของท่านเต็มบริบูรณ์      เพื่อการช่วยเหลือให้ตัวท่าน    และภรรยาและลูกและสัตว์โลกให้พ้นจากวัฏฏะทุกข์      ถ้าไม่ทำมหาบริจาคคือ    บริจาคลูกและภรรยา  ก็จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อนึ่งภรรยาและลูกก็เต็มใจในการกระทำนั้น   ดังข้อความในเวสสันดรชาดก

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 22 พ.ย. 2548

ข้อความบางตอนในเวสันดรชาดก

เชิญคลิกอ่าน..พระชาลีและพระกัณหาเต็มใจที่จะเป็นทาน

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อังคาร
วันที่ 23 ก.พ. 2549
ที่กล่าวว่าภรรยาและลูกเต็มใจคงไม่จริงนะครับ    พระนางมัทรีนั้นไม่เต็มใจแน่ ถึงขนาดพระอินทร์ต้องมาขวางพระนางไว้    ไม่งั้นการบริจาคลูกเป็นทานก็จะไม่สำเร็จ ส่วนพระกัณหาก็ไม่เต็มใจ  ถึงขนาดไม่ขอเกิดเป็นลูกอีก  ผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมการบริจาคลูกเมียเป็นทานนี่ถึงไม่บาป
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
study
วันที่ 24 ก.พ. 2549

พระนางมัทรีเต็มใจและอนุโมทนาในการให้ลูกเป็นทาน   และผู้เป็นบัณฑิต
  
พร้อมทั้งเทวดาพระอินทร์พระพรหม  ท่านก็ร่วมอนุโมทนาในการบริจาคอัน
  
ยิ่งใหญ่นี้เพื่อเป็นปัจจัยให้บรรลุพระโพธิญาณ เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ควร
  
แก่การอนุโมทนาจึงไม่ใช่บาป

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
au_ubonrat
วันที่ 6 ส.ค. 2551
แล้วบริจาคลูกเมียเพื่อการบรรลุธรรมของตัวท่านเองมั้ยคะอยากทราบเหตุผลด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ กรุณาด้วยค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
au_ubonrat
วันที่ 6 ส.ค. 2551
แล้วท่านทรงมีสิทธิเหนือเมียและลูกรึป่าวคะ เพราะอะไร
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pornpaon
วันที่ 21 ธ.ค. 2551

หากอ่านในพระสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน     ก็จะทราบว่า   ทั้งพระนางมัทรี

และพระโอรสธิดาทั้งสอง        ล้วนได้เคยบำเพ็ญทานร่วมกับพระโพธิสัตว์

มามากมายหลายชาติก่อนหน้านั้น    และพระองค์ทั้งสาม    ยอมกระทำด้วย

ความเต็มใจ เพื่อให้พระมหาสัตว์ได้ถึงความตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพื่อการขนสัตวโลกทั้งหลายออกจากทุกข์    ขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ