Loading...
 4763   ญาตัตถจริยา โลกัตถจริยา
หาคำตอบ
วันที่ 8 ก.ย. 2550
อ่าน 10,371
 
 

ญาตัตถจริยและโลกัตถจริยา  คือ  อย่างไร

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 10 ก.ย. 2550
 

ญาตัตถจริยา   คือ  การสงเคราะห์ญาติ   การช่วยเหลือญาติ   บำเพ็ญประโยชน์เพื่อ

พระญาติ

โลกัตถจริยา  คือ  การสงเคราะโลก   การช่วยเหลือชาวโลก   บำเพ็ญประโยชน์เพื่อ

ชาวโลก

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
แล้วเจอกัน
วันที่ 10 ก.ย. 2550
 


                                    
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย จะเป็นพระพุทธเจ้า ต้องบำเพ็ญ โลกัตถจริยาและญาตัตถจริยา

จึงจะเป็นพระพุทธเจ้า  แต่คงไม่ต้องไปถึงขั้นนั้น เราเริ่มที่จะประพฤติเป็นประโยชน์กับ

คนอื่นบ้างไหม  ไม่ใช่เฉพาะกับคนที่เรารัก  แต่แม้คนทั่วไปเท่าที่จะทำได้  ไม่ประมาท

ในการเจริญกุศลทุกประการ และขัดเกลาความเห็นแก่ตัวครับ อย่างไรก็ตามจะเล่าเรื่อง

การสงเคราะห์ญาติ   ของพระโพธิสัตว์ของเรา   เรื่องหนึ่งซึ่งคิดว่า  เพื่อน ๆ คงไม่เคย

ได้ยินเรื่องนี้ จะเล่าให้ฟังนะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
แล้วเจอกัน
วันที่ 10 ก.ย. 2550
 


                        
เรื่อง การสงเคราะห์ญาติของพระโพธิสัตว์


     ในชาตินั้น  พระโพธิสัตว์ของเรา เกิดเป็นสุนัข  นี่ขนาดพระโพธิสัตว์นะ  และเรา ๆ

ท่าน ๆ หละ...คราวนั้น  พระราชาจอดรถที่หุ้มด้วยหนังเอาไว้ในวัง  ฝนเกิดตก ทุกคนก็

หลบฝน  จอดรถทิ้งไว้ สุนัขในวัง ก็มากัดกินหนังของรถ พอพระราชาทราบ  ก็กริ้วมาก

มีคนกราบทูลว่า    เป็นฝีมือสุนัข    จึงรับสั่งให้ฆ่าสุนัขทุกตัวที่เห็น    แต่เว้นสุนัขในวัง

สุนัขอื่นๆ และภายนอกได้รับความเดือดร้อน  ตายกันมาก จนต้องหนีเข้าป่าช้า พบพระ-

โพธิสัตว์ ซึ่งเป็นสุนัขในป่าช้า พระโพธิสัตว์ทราบความจริงว่า เรื่องนี้ ไม่ใช่เพราะสุนัข

ภายนอก กัดกินรถหุ้มหนังแน่นอน  ต้องเป็นสุนัขในวัง  เพื่อต้องการช่วยเหลือญาติ จึง

ไปผู้เดียว โดยมีเมตตาจิตเดินไป ไม่มีใครทำร้าย เข้าไปหาพระราชา แล้วกล่าวว่า พระ

ราชาทรงทราบ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
แล้วเจอกัน
วันที่ 10 ก.ย. 2550
 


แล้วหรือว่า  สุนัขตัวไหนฆ่า  พระราชาบอกไม่ทราบ   พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า   การที่

พระองค์ ให้การประหารสุนัขทั่วไป ไม่ควร ควรจะวินิจฉัยก่อน พระราชาจึงถามว่า แล้ว

เจ้ารู้หรือว่า ใครกัดกินรถหุ้มหนังของเรา  พระโพธิสัตว์กล่าวว่า รู้   พระราชาจึงถามว่า

ใคร พระโพธิสัตว์ตอบว่า เป็นสุนัขในวังพระองค์เอง  และพระองค์ก็เว้นการฆ่าในสุนัข

ของพระองค์ด้วย พระราชาจึงบอกว่าเจ้าต้องพิสูจน์พระโพธิสัตว์จึงให้นำสุนัขในวังมา

ให้ทานหญ้าผสมเปรียง เมื่อถ่ายออกมาจึงมีหนังของรถออกมาด้วย จึงพิสูจน์ความจริง

ได้ พระราชาจึงเชื่อและน้อมรับโอวาทของพระโพธิสัตว์ เรื่องนี้จึงเป็นการช่วยญาติทั้ง

หลายของพระโพธิสัตว์ครับ ขออนุโมทนา

                         ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 ก.ย. 2550
 

กุศลทุกอย่างควรเจริญ  โดยเฉพาะการอบรมปัญญาค่ะ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่