ญาตัตถจริยา โลกัตถจริยา
 
หาคำตอบ
วันที่  8 ก.ย. 2550
หัวข้อหมายเลข  4763
อ่าน  11,159

ญาตัตถจริยและโลกัตถจริยา  คือ  อย่างไร

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 10 ก.ย. 2550

ญาตัตถจริยา   คือ  การสงเคราะห์ญาติ   การช่วยเหลือญาติ   บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระญาติโลกัตถจริยา  คือ  การสงเคราะโลก   การช่วยเหลือชาวโลก   บำเพ็ญประโยชน์เพื่อ ชาวโลก
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 10 ก.ย. 2550


                                    
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย จะเป็นพระพุทธเจ้า ต้องบำเพ็ญ โลกัตถจริยาและญาตัตถจริยา

จึงจะเป็นพระพุทธเจ้า  แต่คงไม่ต้องไปถึงขั้นนั้น เราเริ่มที่จะประพฤติเป็นประโยชน์กับ

คนอื่นบ้างไหม  ไม่ใช่เฉพาะกับคนที่เรารัก  แต่แม้คนทั่วไปเท่าที่จะทำได้  ไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการ และขัดเกลาความเห็นแก่ตัวครับ อย่างไรก็ตามจะเล่าเรื่องการสงเคราะห์ญาติ   ของพระโพธิสัตว์ของเรา   เรื่องหนึ่งซึ่งคิดว่า  เพื่อน ๆ คงไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ จะเล่าให้ฟังนะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 10 ก.ย. 2550


                        
เรื่อง การสงเคราะห์ญาติของพระโพธิสัตว์


     ในชาตินั้น  พระโพธิสัตว์ของเรา เกิดเป็นสุนัข  นี่ขนาดพระโพธิสัตว์นะ  และเรา ๆท่าน ๆ หละ...คราวนั้น  พระราชาจอดรถที่หุ้มด้วยหนังเอาไว้ในวัง  ฝนเกิดตก ทุกคนก็หลบฝน  จอดรถทิ้งไว้ สุนัขในวัง ก็มากัดกินหนังของรถ พอพระราชาทราบ  ก็กริ้วมากมีคนกราบทูลว่า    เป็นฝีมือสุนัข    จึงรับสั่งให้ฆ่าสุนัขทุกตัวที่เห็น    แต่เว้นสุนัขในวังสุนัขอื่นๆ และภายนอกได้รับความเดือดร้อน  ตายกันมาก จนต้องหนีเข้าป่าช้า พบพระ-โพธิสัตว์ ซึ่งเป็นสุนัขในป่าช้า พระโพธิสัตว์ทราบความจริงว่า เรื่องนี้ ไม่ใช่เพราะสุนัขภายนอก กัดกินรถหุ้มหนังแน่นอน  ต้องเป็นสุนัขในวัง  เพื่อต้องการช่วยเหลือญาติ จึงไปผู้เดียว โดยมีเมตตาจิตเดินไป ไม่มีใครทำร้าย เข้าไปหาพระราชา แล้วกล่าวว่า พระราชาทรงทราบ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 10 ก.ย. 2550


แล้วหรือว่า  สุนัขตัวไหนฆ่า  พระราชาบอกไม่ทราบ   พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า   การที่

พระองค์ ให้การประหารสุนัขทั่วไป ไม่ควร ควรจะวินิจฉัยก่อน พระราชาจึงถามว่า แล้ว

เจ้ารู้หรือว่า ใครกัดกินรถหุ้มหนังของเรา  พระโพธิสัตว์กล่าวว่า รู้   พระราชาจึงถามว่าใคร พระโพธิสัตว์ตอบว่า เป็นสุนัขในวังพระองค์เอง  และพระองค์ก็เว้นการฆ่าในสุนัขของพระองค์ด้วย พระราชาจึงบอกว่าเจ้าต้องพิสูจน์พระโพธิสัตว์จึงให้นำสุนัขในวังมา ให้ทานหญ้าผสมเปรียง เมื่อถ่ายออกมาจึงมีหนังของรถออกมาด้วย จึงพิสูจน์ความจริงได้ พระราชาจึงเชื่อและน้อมรับโอวาทของพระโพธิสัตว์ เรื่องนี้จึงเป็นการช่วยญาติทั้ง

หลายของพระโพธิสัตว์ครับ ขออนุโมทนา                         ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 ก.ย. 2550

กุศลทุกอย่างควรเจริญ  โดยเฉพาะการอบรมปัญญาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ