ภวตัณหา
 
หาคำตอบ
วันที่  1 ก.ย. 2550
หัวข้อหมายเลข  4694
อ่าน  4,012
ภวตัณหา  เกี่ยวข้องอย่างไรกับสัสสตทิฏฐิ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 2 ก.ย. 2550

ภวตัณหา เป็นโลภะที่ติดข้องในภพ หรือโลภะที่เกิดร่วมกับสัสสตทิฏฐิดังข้อความจากอรรถกถาวิภังค์ดังนี้               พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 353

       บทว่า  กามตณฺหา   มีวิเคราะห์ว่า ตัณหาในกาม  ชื่อว่า  กามตัณหา.       คำว่า    กามตัณหานี้เป็นชื่อของราคะอันประกอบด้วยกามคุณ  ๕. 

ตัณหาในภพชื่อว่า  ภวตัณหา.      คำว่าภวตัณหานี้เป็นชื่อของราคะ(ความยินดี)

ในรูปภพ   อรูปภพและความพอใจในฌาน   ที่สหรคตด้วยสัสสตทิฏฐิซึ่งเกิดขึ้นแล้วด้วยอำนาจปรารถนาภพ

       ตัณหาในวิภพ  ชื่อว่า  วิภวตัณหา.  คำว่า  วิภวตัณหานี้เป็นชื่อของราคะสหรคตด้วยอุจเฉททิฏฐิ.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 ก.ย. 2550

ภวตัณหา  หมายถึง ความยินดีในภพ ยินดีในความเป็น ยินดีในขันธ์ บางแห่งแสดงถึง

ตัณหาที่เกิดพร้อมกับสัสสตทิฏฐิ  เพราะเป็นโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิดที่เข้าใจว่า

สภาพธรรมะเกิดแล้วยั่งยืน เที่ยง ไม่ดับค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
หาคำตอบ
วันที่ 3 ก.ย. 2550

พระโสดาบันละความเห็นผิด  คือ  สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิใช่ไหมค่ะ 

แต่ไม่ได้ดับตัณหาในภพ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 31 ต.ค. 2551

พระโสดาบันดับความเห็นผิดหมดทุกประเภทซึ่งเป็น ทิฎฐิเจตสิก

พระโสดาบันยังมีความยินดีในการเกิดอีกค่ะ

ขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ