ทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรหรือสัมภเวสีอย่างไร
 
cherry
วันที่  27 ต.ค. 2548
หัวข้อหมายเลข  468
อ่าน  6,572
จึงจะได้ผลดีที่สุด  กรณีที่ทำปาณาติบาตโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 27 ต.ค. 2548

     การที่จะทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือสัมภเวสี  ควรจะทราบว่าบุคคลเหล่านั้นหมายถึงใคร   คำว่า  " เจ้ากรรมนายเวร "  คำนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกและอรรถกถา  พระพุทธองค์   แสดงการทำบุญอุทิศให้กับผู้มีพระคุณ  ที่ท่านล่วงลับไปแล้วไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวร          
     คำว่า " สัมภเวสี "  คือ ผู้ที่แสวงหาที่เกิด  คำนี้อรรถกถาอธิบายว่า หมายถึงผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ได้แก่ ปุถุชนทั้งหมด พระโสดาบัน พระสกทาคามี   พระอนาคามี  เป็นสัมภเวสี   เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่ 

     เชิญรับฟังได้จาก  dhamma00097เจ้ากรรมนายเวร  

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 27 ต.ค. 2548

เมื่อท่านได้กระทำสิ่งที่เป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นกุศลขั้นใดๆ ทาน ศีล ภาวนา เช่นการให้วัตถุสิ่งของเป็นทาน การให้ธรรมะเป็นทาน

เมื่อกระทำกุศลแล้ว ท่านสามารถอุทิศส่วนกุศลที่ท่านทำแล้วหากผู้อื่นได้ล่วงรู้และร่วมอนุโมทนาในกุศลนั้นก็เป็นกุศลจิตของผู้นั้นเอง ผู้นั้นก็จะได้อานิสงส์ของกุศลนั้น

ท่านอาจกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล ดังนี้

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วแด่บุพพการี มีมารดาบิดา เป็นต้นแด่ญาติและมิตรสหายผู้ล่วงลับไปแล้วแด่เทพและอมนุษย์ทั้งหลายขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนี้โดยทั่วกันเทอญ

หากท่านเหล่านั้นอยู่ในภพภูมิที่สามารถล่วงรู้และร่วมอนุโมทนา ก็เป็นกุศลจิตของท่านผู้นั้นฟังคำกล่าวอุทิศส่วนกุศล   คลิกที่...dhamma02666    กล่าวอุทิศส่วนกุศล

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุณ
วันที่ 31 พ.ค. 2553 15:50 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
คุณ
วันที่ 31 พ.ค. 2553 15:50 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
lovedhamma
วันที่ 21 ก.พ. 2555 15:32 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ