อาฆาตจองเวร
 
หาคำตอบ
วันที่  28 ส.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  4670
อ่าน  737

ความโกรธที่มีกำลัง  กลายเป็นความผูกโกรธ  การเพ่งโทษ  การอาฆาตจองเวร  ขอเรียน

ถามว่า  การจองเวรซึ่งกันและกันนั้น  เป็นไปได้อย่างไร  เคยฟังชาดกกล่าวถึงการจองเวร

ข้ามภพข้ามชาติ   ผู้ใหญ่บางท่านแนะว่า  เวลาทำบุญก็ให้อธิฐานว่า  อย่าได้เจอกันอีกเลย

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 29 ส.ค. 2550

ความโกรธที่มีกำลัง   เป็นความผูกโกรธ  ผูกเวร  ความอาฆาต บางคนโกรธหลายวันบางคนหลายเดือน บางคนหลายปี  บางคนโกรธหลายสิบปี  บางคนโกรธนานกว่านั้นคือเป็นหลายๆชาติก็มี  ที่ว่าข้ามภพข้ามชาติ ก็คือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าเท่านั้นดังนั้นอกุศลที่มีกำลังที่สั่งสมเป็นเวลานานย่อมมีได้ แม้ความรักความผูกพันก็มีเวลาที่ยาวนานข้ามภพข้ามชาติได้ฉันใด ความโกรธก็มีเวลายาวนานได้ฉันนั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 29 ส.ค. 2550

จองเวร กับอกุศล ไม่มีบุคคลให้จองเวร มีแต่สภาพธัมมะ(จึงหลงไปจองเวร)

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 30 ส.ค. 2550

ในอดีตมีพ่อค้า  2  คน   คือพระเทวทัต   กับพระโพธิสัตว์   คนหนึ่งเป็นพ่อค้าโกง คนหนึ่งเป็นพ่อค้าสุจริต  พ่อค้าสุจริตได้ทำให้พ่อค้าโกงเสียผลประโยชน์ ก่อนตาย

พ่อค้าโกงผูกอาฆาตพ่อค้าสุจริตจนถึงชาติสุดท้ายที่พ่อค้าสุจริตได้เป็นพระพุทธเจ้า 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
piman
วันที่ 1 ก.ย. 2550

 

ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่...

ว่าด้วยธรรมระงับความอาฆาต ๕ ประการ [ปฐมอาฆาตวินยสูตร]

----------------------------------------------

นำมาจากที่นี่ครับ แต่ไม่ทราบว่ากระทู้ไหน เผื่อช่วยได้

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
พุทธรักษา
วันที่ 1 ก.ย. 2550

เห็นประโยชน์ของกุศลธรรมเห็นโทษของอกุศลธรรมแล้วพิจารณาว่าควรสะสมอะไร.

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ไรท์แจกแล้วไง
วันที่ 1 ก.ย. 2550
จองเวรในสิ่งที่ไม่เที่ยงหรือ?
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ