การทำบุญให้บิดาผู้ล่วงลับ
 
ทับทิม
วันที่  22 ส.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  4612
อ่าน  2,308

สำหรับคนเป็น การทำบุญทำได้หลายทาง เช่น ทาน ศีล บุญกิริยาวัตถุ 10  หากเรา

จะทำบุญให้บิดาผู้ล่วงลับ นอกจากการตักบาตรแล้ว ไม่ทราบว่าบุญใดที่ทำได้อีกคะ 

ขอบพระคุณค่ะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 22 ส.ค. 2550

เมื่อจิตเป็นกุศลเป็นไปในบุญญกิริยาวัตถุทั้ง  ๑๐  ชื่อว่า ทำบุญ    ผู้ที่ทำบุญทุกประการ

สามารถอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วได้ทั้งหมด  ตามตัวอย่างที่ปรากฏว่า ญาติที่ล่วง

ลับไปแล้วไปเกิดเป็นเปรต   มีความอดอยากหิวโหย    ผู้ที่เป็นญาติในโลกนี้กระทำทาน

อุทิศไปให้จึงพ้นจากความอดอยากนั้นส่วนญาติที่เกิดเป็นเทพ เมื่อรับรู้การทำความดีทุก

อย่างของเรา เขาย่อมอนุโมทนา ดังนั้น กุศลทุกอย่าง เมื่อกระทำเสร็จแล้วควรอุทิศแก่ผู้

ล่วงลับไปแล้ว 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ส.ค. 2550

นอกจากตักบาตรแล้ว   การทำความดีทุกอย่าง ก็สามารถอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้

ค่ะ  เช่น  การฟังธรรม  การบริจาคเงินให้สภากาชาด การช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก 

การให้ขอทาน  ให้เสื้อผ้า  ให้ยารักษาโรค ฯลฯ  เป็นบุญเป็นกุศล  อุทิศได้หมดเลยค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ajarnkruo
วันที่ 25 ส.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 25 ส.ค. 2550

บุญอยู่ที่จิต แม้คิดอุทิศให้

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Peenong1
วันที่ 29 เม.ย. 2551

อยากทำบุญให้บิดาที่ล่วงลับ ที่ต้องการทราบอยู่อาศัย  ต้องทำบุญอย่างไร

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Idoitforyou
วันที่ 29 เม.ย. 2551

กุศลที่เป็นไปในทาน หรือกุศลประการต่างๆ สามารถอุทิศได้ ถ้าบุคคลผู้ตายอยู่

ในฐานะทีรับใด้และอนุโมทนาบุญ ก็สามารถเปลี่ยนภพภูมิจากเปรตที่ไม่มีที่อยู่

อาศัย เป็นเทวดาที่มีวิมานได้ครับ ซึ่งแล้วแต่เหตุปัจจัยจริงๆ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ