4434   ศีล 8
2000ราตรี
วันที่ 2 ส.ค. 2550
อ่าน 12,306
 
 
สอบถามเรื่องศีล 8 และผลของการรักษาศีล 8
 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 2 ส.ค. 2550
 

ศีล ๘ ในสมัยครั้งพุทธกาลเรียกว่า อุโบสถศีล  มีองค์ ๘ คือ  เว้นจากการฆ่า ๑เว้นจากการลักทรัพย์ ๑ เว้นจากการประพฤติอพรหมจรรย์ ๑ เว้นจากมุสาวาท ๑เว้นจากสุราเมรัย ๑  เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ๑   เว้นจากการตกแต่งร่างกายและดูการเล่น ๑   เว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่ ๑   สำหรับผลของอุโบสถศีลย่อมมีมากกว่า กุศลขั้นทานและศีล ๕      และทรงแสดงไว้ว่าสูงสุดคือ การบรรลุความเป็นพระอรหันต์ 

 ขอเชิญคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

อุโบสถศีล  

จำเป็นไหมที่ควรจะรักษาอุโบสถ เพื่อขัดเกลากิเลส      

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
2000ราตรี
วันที่ 2 ส.ค. 2550
 
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 ส.ค. 2550
 

จะให้ทาน หรือ รักษาศีล  5 , 8  กี่ภพกี่ชาติ ก็ไม่สามารถออกจากวัฏฏะ   ถ้าไม่ได้อบรม

เจริญสติปัฏฐาน  การรักษาศีล  8 ดี  ขออนุโมทนา   แต่ต้องประกอบด้วยปัญญา   และ

ต้องเป็นอุปนิสัยจริงๆ ไม่ใช่รักษาศีล  8  เพราะอยากเกิดในสวรรค์   ชาติหน้าจะได้มีรูปงาม    จุดประสงค์ของการรักษาศีล 8  เพื่อขัดเกลากิเลสจริง ๆ    อย่างเช่น  เคยติดในรสอาหาร  ก็ให้ลดนัอยลงบ้าง เป็นผู้เลี้ยงง่าย อยู่ง่าย  สำรวมระวังทางกาย   ทางวาจาทางใจ  และสันโดษ   ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ    ฯลฯ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
แล้วเจอกัน
วันที่ 2 ส.ค. 2550
 

                     ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ผลไม่ต้องกล่าว  เริ่มจากจุดประสงค์ของการจะรักษาศีล 8 ครับว่าจะรักษาทำไมถ้ารักษาเพื่อให้ได้อานิสงส์ก็ผิดตั้งแต่ต้น   เพราะธรรมเป็นเรื่องละ   แต่ถ้ารักษาเพื่อขัดเกลากิเลสมากขึ้น และเป็นไปเพื่อดับกิเลส ก็ขออนุโมทนาครับ

เชิญคลิกอ่าน...

การรักษาอุโบสถที่ถูกคือเพื่อขัดเกลาและดับกิเลส [ทุติยราชสูตร]

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
ajarnkruo
วันที่ 4 ส.ค. 2550
 

ขออนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
jinx
วันที่ 5 ส.ค. 2550
 

ศีล 8 มีอะไรบ้างคะ

1.ไม่ฆ่าสัตว์     2.ไม่ลักทรัพย์     3. ไม่ประพฤติผิดในกาม     4.ไม่พูดปด5.ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา (ศีล5)6.ไม่ทานอาหารหลังเที่ยง     7.ไม่นอนบนที่สูง     8.ไม่เเต่งหน้า ไม่ดูทีวี ไม่ฟังเพลง

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
แล้วเจอกัน
วันที่ 5 ส.ค. 2550
 

 ขออนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
olive
วันที่ 6 ส.ค. 2550
 
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
suwit02
วันที่ 17 ธ.ค. 2551
 

สาธุ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่