ศีล 8
 
2000ราตรี
วันที่  2 ส.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  4434
อ่าน  12,392
สอบถามเรื่องศีล 8 และผลของการรักษาศีล 8
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 2 ส.ค. 2550

ศีล ๘ ในสมัยครั้งพุทธกาลเรียกว่า อุโบสถศีล  มีองค์ ๘ คือ  เว้นจากการฆ่า ๑เว้นจากการลักทรัพย์ ๑ เว้นจากการประพฤติอพรหมจรรย์ ๑ เว้นจากมุสาวาท ๑เว้นจากสุราเมรัย ๑  เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ๑   เว้นจากการตกแต่งร่างกายและดูการเล่น ๑   เว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่ ๑   สำหรับผลของอุโบสถศีลย่อมมีมากกว่า กุศลขั้นทานและศีล ๕      และทรงแสดงไว้ว่าสูงสุดคือ การบรรลุความเป็นพระอรหันต์ 

 ขอเชิญคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

อุโบสถศีล  

จำเป็นไหมที่ควรจะรักษาอุโบสถ เพื่อขัดเกลากิเลส      

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
2000ราตรี
วันที่ 2 ส.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 ส.ค. 2550

จะให้ทาน หรือ รักษาศีล  5 , 8  กี่ภพกี่ชาติ ก็ไม่สามารถออกจากวัฏฏะ  ถ้าไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐาน  การรักษาศีล  8 ดี  ขออนุโมทนา  แต่ต้องประกอบด้วยปัญญา  และต้องเป็นอุปนิสัยจริงๆ ไม่ใช่รักษาศีล  8  เพราะอยากเกิดในสวรรค์  ชาติหน้าจะได้มีรูปงาม  จุดประสงค์ของการรักษาศีล 8  เพื่อขัดเกลากิเลสจริง ๆ  อย่างเช่น  เคยติดในรสอาหาร  ก็ให้ลดนัอยลงบ้าง เป็นผู้เลี้ยงง่าย อยู่ง่าย สำรวมระวังทางกาย  ทางวาจาทางใจ  และสันโดษ  ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ  ฯลฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 2 ส.ค. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
ผลไม่ต้องกล่าว  เริ่มจากจุดประสงค์ของการจะรักษาศีล 8 ครับว่าจะรักษาทำไมถ้ารักษาเพื่อให้ได้อานิสงส์ก็ผิดตั้งแต่ต้น  เพราะธรรมเป็นเรื่องละ  แต่ถ้ารักษาเพื่อขัดเกลากิเลสมากขึ้น และเป็นไปเพื่อดับกิเลส ก็ขออนุโมทนาครับ
เชิญคลิกอ่าน...
การรักษาอุโบสถที่ถูกคือเพื่อขัดเกลาและดับกิเลส [ทุติยราชสูตร]

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ajarnkruo
วันที่ 4 ส.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
jinx
วันที่ 5 ส.ค. 2550

ศีล 8 มีอะไรบ้างคะ

1. ไม่ฆ่าสัตว์   2. ไม่ลักทรัพย์   3. ไม่ประพฤติผิดในกาม   4. ไม่พูดปด  5. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา (ศีล5)  6.ไม่ทานอาหารหลังเที่ยง   7. ไม่นอนบนที่สูง   8. ไม่เเต่งหน้า ไม่ดูทีวี ไม่ฟังเพลง

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 5 ส.ค. 2550

 ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
olive
วันที่ 6 ส.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
suwit02
วันที่ 17 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ