Loading...
 4393   น้ำปานะ
หาคำตอบ
วันที่ 29 ก.ค. 2550
อ่าน 10,251
 
 
น้ำปานะ  ควรเป็นอย่างไร
 

  ความคิดเห็นที่ 1  
ไตรสรณคมน์
วันที่ 29 ก.ค. 2550
 

ปานะ เครื่องดื่ม, น้ำสำหรับดื่ม ที่คั้นจากลูกไม้ (น้ำคั้นผลไม้) จัดเป็นยามกาลิก

ท่านแสดงไว้ ๘ ชนิด คือ

๑. อมฺพปานํ น้ำมะม่วง

๒. ชมฺพุปานํ น้ำชมพู่หรือน้ำหว้า

๓. โจจปานํ น้ำกล้วยมีเม็ด

๔. โมจปานํ น้ำกล้วยไม่มีเม็ด

๕. มธุกปานํ น้ำมะทราง (ต้องเจือน้ำจึงจะควร)

๖. มุทฺทิกปานํ น้ำลูกจันทร์หรือองุ่น

๗. สาลุกปานํ น้ำเหง้าอุบล

๘. ผารุสกปานํ น้ำมะปรางหรือลิ้นจี่

นิยมเรียกว่า อัฏฐบาน หรือ น้ำอัฏฐบาน (ปานะ ๘ อย่าง)

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
ไตรสรณคมน์
วันที่ 29 ก.ค. 2550
 

น้ำปานะ

น้ำปานะเป็นน้ำที่คั้นหรือได้มาจากผลไม้   ซึ่งภิกษุสามเณรดื่มได้ในเวลาวิกาล  ในพระ

วินัยอนุญาตให้ใช้ผลไม้ขนาด
ผลมะตูมลงมาทำน้ำปานะ และ กำหนดผลไม้สำหรับทำ

น้ำปานะไว้ดังนี้
    มะม่วง    ชมพู่หรือลูกหว้า   กล้วยมีเม็ด  กล้วยไม่มีเม็ด   มะซาง  ลูก

จันทน์หรือองุ่น  เหง้าบัว  มะปราง ลิ้นจี่
  และ ผลไม้อื่นๆ ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่าผลมะตูม

น้ำปานะจะช่วยบรรเทาความหิว
และความอ่อนเพลีย หลังจากที่ภิกษุสามเณรต้องเหน็ด

เหนื่อยออกกำลัง
ปฏิบัติภาระหน้าที่ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 

บางโอกาส ภิกษุสามเณรจะได้ฉันสิ่งที่พระวินัยกำหนด  ไว้ว่าเป็น "เภสัช" เพื่อเสริมแร่

ธาตุบางอย่างแก่ร่างกาย  เพราะพระมีชีวิตอยู่ได้เนื่องด้วยผู้อื่น
อาหารการขบฉัน ก็แล้ว

แต่ชาวบ้านจะจัดนำมาให้    ไม่สามารถกำหนดเอา  
หรือแสวงหาได้ตามปรารถนา  จึง

อาจจะขาดธาตุอาหาร ที่จำเป็นต่อร่างกาย  
ดังนั้น  จึงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุฉัน  สิ่งที่

เรียกว่า
"เภสัช" คือ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อยได้

 

บางฤดูแม่ชีจะเก็บลูกสมอ  มะขามป้อม  มาถวายแก่ภิกษุ สามเณรในวันโกน ๗ ค่ำ และ

๑๔ ค่ำ  วันนั้นเป็นวันที่ สดชื่นสำหรับภิกษุสามเณรพอสมควร
 แต่ก็อาจกลายเป็น วันที่

อ่อนเพลียได้เช่นกัน   หากไม่รู้ประมาณในการฉัน 
เพราะสมอและมะขามป้อมจะเปลี่ยน

คุณสมบัติจาก สิ่งเอร็ดอร่อย กลายเป็น 
"ยาถ่าย" ขนาดรุนแรงขึ้นมาทันที   ถ้าฉันมาก

เกินไป

 ( คัดมาจาก "ตามรอยโพธิญาณ"

ชีวิตพระกรรมฐานใน' ป่าพง ' )

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 30 ก.ค. 2550
 


น้ำปานะคือน้ำผลไม้   ที่ทรงอนุญาตไว้ มี ๘ ชนิด   และอื่น ๆ ตามสมควร   เมื่อ

คั้นเอาเฉพาะน้ำ  กรองไม่ให้มีกาก  พระภิกษุรับประเคนแล้วฉันได้ตลอดวันและ

คืนหนึ่ง 

                                             เชิญคลิกอ่าน...

                                 น้ำปานะหรือน้ำอัฏฐบาน [มหาวรรค]

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
แล้วเจอกัน
วันที่ 30 ก.ค. 2550
 

 ขออนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
aditap
วันที่ 1 ส.ค. 2550
 
ผู้ที่รักษาศีล 8 สามารถดื่มได้ใช่ไหมครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
study
วันที่ 2 ส.ค. 2550
 
ผู้รักษาศีล ๘ (อุโบสถศีล) ในเวลาวิกาลดื่มน้ำปานะได้
 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
aditap
วันที่ 2 ส.ค. 2550
 
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาด้วยครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
ajarnkruo
วันที่ 2 ส.ค. 2550
 

ขออนุโมทนาครับ  

 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 ส.ค. 2550
 

ในพระไตรปิฏกแสดงไว้ว่า  น้ำอ้อยสด  ก็จัดว่าเป็นน้ำปานะค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 10  
Wad
วันที่ 30 ส.ค. 2554 22:05 น.
 

จากความคิดเห็นที่ 2

คำว่าบางโอกาส ภิกษุสามเณรจะได้ฉันสิ่งที่พระวินัยกำหนด  ไว้ว่าเป็น "เภสัช"...

กับคำว่า บางฤดู แม่ชีจะเก็บลูกสมอ  มะขามป้อม  มาถวายแก่ภิกษุ สามเณร...

เภสัชที่กล่าวถึงนั้น ฉันตอนไหนก็ได้ หรือว่า แค่เช้าถึงเที่ยง

ขอความกรุณาอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะ 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 11  
paderm
paderm
วันที่ 12 ก.ย. 2554 08:42 น.
 

เรียนความเห็นที่ 10 ครับ

เภสัช ฉันได้ ถ้าป่วย ไม่สบายหรือต้องการรักษาโรค ได้ทั้งเช้าจนถึงเที่ยงและหลังเที่ยงไป

แล้วก็ฉันได้ครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 12  
Wad
วันที่ 14 ก.ย. 2554 20:04 น.
 
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top