loading...
 4313   บรรพชาคืออุปสมบทถูกต้องไหม
Guest
วันที่ 20 ก.ค. 2550
อ่าน 1,269
อยากทราบว่าการบรรพชามีวิธีการอย่างเดียวกับการขออุปสมบทใช่ไหมค่ะ ถ้าใช่ทำไมเรียกบ้างไม่เรียกบ้าง ผู้รู้ช่วยอธิบายด้วยค่ะ
 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 21 ก.ค. 2550

โดยทั่วไปเวลาพูดถึงการบรรพชาหมายถึงการออกบวชเป็นบรรพชิต         เป็นนักบวช

สมณะ ฤาษี ดาบส  ผู้ละอาคารบ้านเรือน ไม่บริโภคกาม        แต่ตามภาษาพระวินัยการ

บรรพชาหมายถึงการบวชเป็นสามเณร ส่วนการอุปสมบทหมายถึงการบวชเป็นพระภิกษุ

ผู้มีอายุครบ ๒๐ ปีขึ้นไป

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ก.ค. 2550

       ไม่ว่าจะบรรพชาหรืออุปสมบทก็คือนักบวช   นักบวช คือเว้นชั่ว เว้นจากอกุศลทั้ง

ปวง  ที่เป็นไปทางกาย    ทางวาจา      ผู้ที่บวชเข้ามาเพื่อประพฤติตามพระวินัยที่พระ

พุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้  เพื่อขัดเกลาอกุศล  เพราะคนที่บวชเข้ามามีอุปนิสัยสะสมมา

ต่างกัน    การประพฤติตามพระวินัยทำให้สงฆ์อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
Guest
วันที่ 21 ก.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
Komsan
วันที่ 24 ก.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  

แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ
  
loading...