พิธีศพ
 
ทับทิม
วันที่  9 ก.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  4227
อ่าน  2,319

ขอเรียนถามว่า การลอยอังคาร (กระดูกที่เผาแล้ว) เป็นสิ่งที่ต้องทำใช่หรือไม่คะ   การเก็บกระดูกทั้งหมดไว้ที่บ้าน  โดยที่ไม่ไว้ที่วัด  เป็นสิ่งที่ทำได้หรือไม่คะ      เป็นสิ่งไม่ถูกต้องหรือเปล่าคะ    ขอบคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 9 ก.ค. 2550

                    
                                ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
       เมื่อบุคคลนั้นได้ล่วงลับไปแล้ว  ก็เหลือแต่เพียงกระดูก  ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากการลอยอังคาร    แต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ล่วง

ลับคือการทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ เพราะถ้าเขาอยู่ในฐานะที่จะรับได้  ก็เป็น

ประัโยชน์กับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วครับ  ดังนั้น   การจะวัดว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูก

ต้องหรือไม่นั้น คือ   เป็นความเห็นถูก เป็นกุศลและเป็นประโยชน์    สิ่งใดก็ตาม

แม้คนส่วนมากจะทำกัน   แต่เป็นไปด้วยความไม่รู้ ไม่เป็นกุศล ไม่เป็นประโยชน์

ก็ไม่ถูกต้อง    ดังนั้น  จึงควรเริ่มที่จะเป็นผู้ตรงด้วยความเห็นถูก    ตามหลักตาม

ความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง คือ    เมื่อบุคคลที่ตายแล้ว    ควรทำบุญ

อุทิศส่วนกุศลไปให้     เพราะเป็นกุศลของเราที่อุทิศ   และเป็นประโยชน์กับผู้ที่

ล่วงลับ   เมื่อล่วงรู้ก็อนุโมทนาในกุศลที่เราได้อุทิศให้ ประโยชน์ก็เกิดกับบุคคล

นั้นครับ  ดังข้อความในพระไตรปิฎกครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 9 ก.ค. 2550

                         
                        ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

                                
                               เชิญคลิกอ่านได้ที่...

                         การอุทิศส่วนกุศล [เปตวัตถุ]  
                            
                           ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 10 ก.ค. 2550

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ก.ค. 2550

      จะเก็บกระดูกไว้ที่บ้านหรือที่วัดก็ได้ไม่ผิดค่ะ   เป็นมรณานุสติทำให้เราระลึกถึงความตายและเตือนให้เราไม่ประมาทในการเจริญกุศลและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่มี

พระคุณและผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

   

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ก.ค. 2550

      การเก็บกระดูกไว้ที่บ้านหรือที่วัดก็ได้ไม่ผิดค่ะ  แต่การเก็บไว้ที่บ้านทำให้เราผูกพันเป็นทุกข์เพราะความคิดถึง  ส่วนมากเขานิยมไว้ที่วัด  สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้กับผู้ที่ล่วง

ลับไปแล้วก็คือ   การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บ่อย ๆ ค่ะ     และเป็นสิ่งเตือนใจให้เราได้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนกัน    เราจะได้ไม่ประมาทในการทำความดีทุกอย่างก่อน

ตายค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ก.ค. 2550

   สิ่งที่ดีที่สุด คือการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และระลึกถึงคุณของท่านที่สำตัญ   วันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนกัน  ก่อนตายเราสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในธรรมะหรือยัง

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 12 ก.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
suwit02
วันที่ 19 ก.พ. 2552 08:31 น.

สาธุ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ