Loading...
 4227   พิธีศพ
ทับทิม
วันที่ 9 ก.ค. 2550
อ่าน 2,292
 
 

ขอเรียนถามว่า การลอยอังคาร (กระดูกที่เผาแล้ว) เป็นสิ่งที่ต้องทำใช่หรือไม่คะ   การ

เก็บกระดูกทั้งหมดไว้ที่บ้าน  โดยที่ไม่ไว้ที่วัด  เป็นสิ่งที่ทำได้หรือไม่คะ      เป็นสิ่งไม่

ถูกต้องหรือเปล่าคะ    ขอบคุณค่ะ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
แล้วเจอกัน
วันที่ 9 ก.ค. 2550
 

                    
                                ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

       เมื่อบุคคลนั้นได้ล่วงลับไปแล้ว  ก็เหลือแต่เพียงกระดูก  ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากการลอยอังคาร    แต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ล่วง

ลับคือการทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ เพราะถ้าเขาอยู่ในฐานะที่จะรับได้  ก็เป็น

ประัโยชน์กับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วครับ  ดังนั้น   การจะวัดว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูก

ต้องหรือไม่นั้น คือ   เป็นความเห็นถูก เป็นกุศลและเป็นประโยชน์    สิ่งใดก็ตาม

แม้คนส่วนมากจะทำกัน   แต่เป็นไปด้วยความไม่รู้ ไม่เป็นกุศล ไม่เป็นประโยชน์

ก็ไม่ถูกต้อง    ดังนั้น  จึงควรเริ่มที่จะเป็นผู้ตรงด้วยความเห็นถูก    ตามหลักตาม

ความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง คือ    เมื่อบุคคลที่ตายแล้ว    ควรทำบุญ

อุทิศส่วนกุศลไปให้     เพราะเป็นกุศลของเราที่อุทิศ   และเป็นประโยชน์กับผู้ที่

ล่วงลับ   เมื่อล่วงรู้ก็อนุโมทนาในกุศลที่เราได้อุทิศให้ ประโยชน์ก็เกิดกับบุคคล

นั้นครับ  ดังข้อความในพระไตรปิฎกครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
แล้วเจอกัน
วันที่ 9 ก.ค. 2550
 

                         
                        ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

                                
                               เชิญคลิกอ่านได้ที่...

                         การอุทิศส่วนกุศล [เปตวัตถุ]  
                            
                           ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
orawan.c
วันที่ 10 ก.ค. 2550
 

สาธุ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ก.ค. 2550
 

      จะเก็บกระดูกไว้ที่บ้านหรือที่วัดก็ได้ไม่ผิดค่ะ   เป็นมรณานุสติทำให้เราระลึกถึง

ความตายและเตือนให้เราไม่ประมาทในการเจริญกุศลและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่มี

พระคุณและผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

   

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ก.ค. 2550
 

      การเก็บกระดูกไว้ที่บ้านหรือที่วัดก็ได้ไม่ผิดค่ะ  แต่การเก็บไว้ที่บ้านทำให้เราผูกพัน

เป็นทุกข์เพราะความคิดถึง  ส่วนมากเขานิยมไว้ที่วัด  สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้กับผู้ที่ล่วง

ลับไปแล้วก็คือ   การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บ่อย ๆ ค่ะ     และเป็นสิ่งเตือนใจให้เราได้

ว่า
วันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนกัน    เราจะได้ไม่ประมาทในการทำความดีทุกอย่างก่อน

ตายค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ก.ค. 2550
 

   สิ่งที่ดีที่สุด คือการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และระลึกถึงคุณของท่าน

ที่สำตัญ   
วันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนกัน  ก่อนตายเราสะสมความเห็นถูกความเข้าใจ

ถูก
ในธรรมะหรือยัง

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
อิสระ
วันที่ 12 ก.ค. 2550
 
ขออนุโมทนาครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
suwit02
วันที่ 19 ก.พ. 2552 08:31 น.
 

สาธุ

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top