คุณค่าของชีวิต คือ อะไร
 
oom
oom
วันที่  7 มิ.ย. 2550
หัวข้อหมายเลข  3932
อ่าน  4,458

คุณค่าของชีวิต คืออะไร  สำหรับตัวเองคิดว่าคุณค่าของชีวิต คือ การทำหน้าที่ให้สมบูรณ์  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งบางครั้งก็ทำได้  บางครั้งก็ทำไม่ได้ เพราะอกุศล

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 8 มิ.ย. 2550

คือการมีโอกาสได้ฟังพระธรรม และเข้าใจพระธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panee.r
วันที่ 8 มิ.ย. 2550

คือ ผู้ที่ไม่เป็นโมฆะบุรุษ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 8 มิ.ย. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 8 มิ.ย. 2550

     คุณค่าของชีวิต  การทำประโยชน์ให้กับคนอื่น   โดยเฉพาะมีส่วนช่วยเผยแพร่ธรรมะ

ที่ถูกให้กับคนอื่น  และได้เจริญกุศลทุกประการ  ได้ขัดเกลากิเลสความไม่ดี  ให้ลดน้อยลง

ถึงแม้ว่าจะมีอกุศลเป็นพื้นเกือบตลอดที่กุศลจิตไม่เกิด    แต่ความตั้งใจว่าจะเป็นคนดีและ

ฟังธรรมไปตลอดชีวิตมีในใจเสมอค่ะ   

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
oom
oom
วันที่ 8 มิ.ย. 2550

ขออนุโมทนา สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 8 มิ.ย. 2550

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เชิญคลิกอ่านที่นี่...  

เรื่องดีเท่าไหร่ก็ไม่พอ ตราบใดที่ไม่เข้าใจการเจริญสติปัฏฐาน เพราะดับกิเลสได้


      ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 8 มิ.ย. 2550

                   

                          ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย                  เชิญคลิกอ่านที่นี่   เรื่อง ชีวิตที่ประเสริฐ

                            ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

                              

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
reflect
วันที่ 9 มิ.ย. 2550

ชีวิตมีคุณค่า  เฉพาะขณะที่สติและปัญญาเกิดเท่านั้น

ขณะอื่นไม่มีคุณค่าอะไรเลย

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
narong.p
วันที่ 10 มิ.ย. 2550

คือ  การได้ฟังธรรม เข้าใจธรรม และประพฤติปฏิบัติตาม

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
oom
oom
วันที่ 13 มิ.ย. 2550

ในวันหนึ่งๆ ถ้าสติและปัญญาไม่เกิด  แสดงว่าวันนั้น เราเสียคุณค่าในชีวิตไปแล้ว น่าสงสารตัวเองจัง ที่ในวันหนึ่งๆ หลงลืมสติเป็นส่วนใหญ่

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 29 ส.ค. 2550
ชีวิตมีคุณค่า เมื่อรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่า กาย วาจา ใจ ย่อมน้อมตามสิ่งที่เข้าใจว่าอะไรมีคุณค่า
 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
พุทธรักษา
วันที่ 1 ก.ย. 2550
ชีวิตมีคุณค่า ก็เมื่อมาพบพระธรรมไม่ใช่เพียงแต่จำ  ควรน้อมนำให้เข้าใจ.
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ