ที่ตั้งของ โลกัณตนรก
 
sittirat
วันที่  26 ส.ค. 2548
หัวข้อหมายเลข  317
อ่าน  1,042

เขาพระสุเมรุเป็นแกนกลางของจักรวาล   อันมีทวีปทั้ง 4  ล้อมรอบ  ( ชมพูทวีป-อมรโคยานทวีป-บุพวิเทหทวีป-อุตรกุรุทวีป) - เบื้องบนเขาพระสุเมรุเป็น  เทวภูมิ    เหนือเทว-ภูมิขึ้นไปเป็นพรหมภูมิ  - เบื้องล่างเขาพระสุเมรุเป็น เขา ตรีกูฏ และ มหาสมุทรสีทันดรใต้มหาสมุทรสีทันดร  มีมหานรก 8 ขุม และขุมบริวาร -โลกัณตนรกอยู่ตรงกลางระหว่าง3 ภพ    โลก (โลกนรก-โลกมนุษย์-โลกสวรรค์)  เปรียบเสมือนเอาดอกประทุม   มารวบเป็นช่อจะเกิดช่องว่างตรงกลาง นั่นคือที่ตั้งของ โลกัณตนรก    


คำถาม.... -ก็ในเมื่อ โลกนรก-โลกมนุษย์-โลกสวรรค์  เรียงราย ตั้งตรงเป็นแนวเดียวกันโดยมีเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลาง แล้วคำกล่าวที่ว่าเปรียบเสมือนเอาดอกประทุมมารวบเป็นช่อจะเกิดช่องว่างตรงกลางระหว่าง 3 ภพโลก  นั่นคือที่ตั้งของ โลกัณตนรก  ...มันก็ขัดๆ งงๆ สิครับ เลยไม่รู้ว่าจริงๆ แล้ว โลกัณตนรก มันตั้งอยู่ตรงไหนแน่

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 27 ส.ค. 2548

   พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 57

โลกนฺตริกา   ความว่า   โลกันตริกนรกขุมหนึ่งย่อมมีในระหว่างจักรวาลทั้งสาม

ก็โลกันตริกนรกนั้น.   มีประมาณ ๘,๐๐๐ โยชน์.   เหมือนช่องว่างย่อมมีในท่าม

กลางของล้อเกวียน  ๓ ล้อ   หรือบาตร ๓ ลูก     ที่ตั้งจดกันและกัน .    

 
     
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 102

           บทว่า    โลกนฺตริกา   ความว่า  ช่องว่างอันหนึ่งๆ ในระหว่างจักรวาลทั้ง

๓  ย่อมมีในที่สุดโลก      ดุจช่องว่างในท่ามกลางล้อเกวียน ๓ ล้อ   หรือแผ่น ๓

แผ่นที่วางทับกันฉะนั้น.   ก็โลกันตรนรกนั้นโดยส่วนกว้างถึง  ๘,๐๐๐  โยชน์.

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ