วิภัชชวาท
 
สามารถ
วันที่  15 มี.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  3072
อ่าน  1,670

แปลว่า หลักการแห่งการจำแนกแยกแยะ คืออะไรครับ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 16 มี.ค. 2550


     วิภัชชวาที  คือ  มีปกติกล่าวจำแนกแยกแยะ  ไม่ดิ่งไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  คือ ฝ่ายขาดสูญ (อุทเฉทวาท)   หรือฝ่ายเที่ยง (สัตสตวาท)  เป็นต้น

     หลักคำสอนของพระพุทธองค์ทรงจำแนกตามเหตุผล  เมื่อมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นในภพต่อ ๆ ไป ย่อมเกิด  แต่เมื่อหมดเหตุปัจจัย  ที่จะทำให้เกิดย่อมไม่เกิดอีก   ธรรมทั้งหลายเป็นไปตามเหตุและปัจจัย   ธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิด  

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 16 มี.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 16 มี.ค. 2550
อนุโมทนา  สาธุ  สาธุ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ