Loading...
 3072   วิภัชชวาท
สามารถ
วันที่ 15 มี.ค. 2550
อ่าน 1,570
 
 

แปลว่า หลักการแห่งการจำแนกแยกแยะ คืออะไรครับ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 16 มี.ค. 2550
 


     วิภัชชวาที  คือ  มีปกติกล่าวจำแนกแยกแยะ  ไม่ดิ่งไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  คือ ฝ่าย

ขาดสูญ (อุทเฉทวาท)   หรือฝ่ายเที่ยง (สัตสตวาท)  เป็นต้น

     หลักคำสอนของพระพุทธองค์ทรงจำแนกตามเหตุผล  เมื่อมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้น

ในภพต่อ ๆ ไป ย่อมเกิด  แต่เมื่อหมดเหตุปัจจัย  ที่จะทำให้เกิดย่อมไม่เกิดอีก   ธรรมทั้ง

หลาย
เป็นไปตามเหตุและปัจจัย   ธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิด  

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
study
วันที่ 16 มี.ค. 2550
 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 16 มี.ค. 2550
 
อนุโมทนา  สาธุ  สาธุ
 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword keyword : -

Back to Top