ภาวนามยปัญญา
 
asdfg
วันที่  15 มี.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  3066
อ่าน  15,684

ภาวนามยปัญญา คืออะไร
 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 15 มี.ค. 2550


ภาวนามยปัญญา
คือ ปัญญาสำเร็จจากการภาวนา  เมื่อบุคคลเจริญซึ่งภาวนาอยู่ย่อมได้ซึ่งปัญญาคือความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงของนามธรรมและรูปธรรม ปัญญานี้เป็นภาวนามยปัญญา    ในบางแห่ง  อธิบายภาวนามยปัญญาว่าเป็นปัญญาของผู้เข้าสมาบัติ

               พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒- หน้าที่ 583           ปัญญาของผู้เข้าสมาบัติแม้ทั้งหมด  เรียกว่า   ภาวนามยปัญญา.                            อธิบายภาวนามยปัญญา

                  คำว่า  สมาปนฺนสฺส   (แปลว่า  ผู้เข้าสมาบัติ)   อธิบายว่า   ปัญญาในภายในสมาบัติของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยสมาบัติ  ชื่อว่า  ภาวนามยปัญญา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 มี.ค. 2550


ภาวนามยปัญญา บุญที่สำเร็จจากการอบรม   ภาวนาแปลว่าการอบรมให้เจริญขึ้น  ให้มีขึ้น    ขณะที่เข้าผลสมาบัติ  ผลจิตเกิดติดต่อกัน  นั้นก็คือภาวนาอบรมให้เจริญมากขึ้นจากผลจิตขณะเดียวให้มีติดต่อกัน

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
TSP
วันที่ 15 มี.ค. 2550


อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
suntarara
วันที่ 31 พ.ค. 2550


ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
xbird
วันที่ 31 ก.ค. 2557 08:47 น.

อนุโมทนาครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ