Print 
ความเข้าใจเรื่องศีล อันเนื่องมาจากธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่ว
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  12 มี.ค. 2561
หมายเลข  29564
อ่าน  77
ความเข้าใจเรื่องศีล อันเนื่องมาจาก "ธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่ว"
จากการสนทนาพระสูตร ใน อังคุตรนิกาย เอกนิบาต ที่ มศพ. เมื่อ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
ผศ.อรรณพ : (ข้อความจากพระสูตร)ผู้ที่เกียจคร้านในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่ว ย่อมอยู่เป็นสุข
อ.สุจินต์ : อันนี้ไม่สงสัย ใช่ไหม? ไม่ต้องไปนอนกลางดิน กินกลางทราย ใช่ไหม? ไม่ต้องไปอยู่ป่าช้า ไม่ต้องไปอยู่ที่ไหน ที่ไหน ใช่ไหม? คุณเบญจมาสรู้แล้วว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปเป็นทุกข์ นอนที่ไหนอีกต่อไปที่เป็นทุกข์ (อ่าน)ซ้ำอีกทีก็ได้ จะได้จำไว้
ผศ.อรรณพ : ผู้ที่เกียจคร้าน ในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่ว ย่อมอยู่เป็นสุข
อ.สุจินต์ : บอกใครๆได้เลย ที่เขาอยากจะไปเป็นทุกข์ ว่าผู้ที่ไม่ไป เป็นสุข ไม่ไปทำตามคำที่กล่าวไว้ชั่ว เพราะว่า ไม่สามารถจะไปรู้อะไรในสถานที่อย่างนั้นได้
ผศ.อรรณพ : (ข้อความจากพระสูตร)ผู้ที่ปรารภความเพียร ในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่ว ย่อมอยู่เป็นทุกข์
อ.สุจินต์ : ชัดเจนที่เราจะต้องไม่ละเลยแต่ละคำ เพื่อใคร? ยังมีละเอียดกว่านั้นอีก แต่ตอนนี้เป็นเพียงเบื้องต้น ให้เห็นว่า อะไรเป็นธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่ว ซึ่งถ้าประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเพียร ก็ต้องเป็นทุกข์ แต่ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่ว เป็นสุขแน่ๆ และธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่ว ละเอียดมาก ถ้าไม่พิจารณาก็อาจจะเข้าใจว่ากล่าวไว้ดีแล้ว
     เช่น มีคนกล่าวว่า ผู้ที่ฟังธรรมะที่มูลนิธิฯ ไม่ได้รักษาศีล กล่าวไว้ชั่วไหม? เพราะเขารู้หรือเปล่าว่า ศีลคืออะไร? และ ไม่ใช่ตัวตนไปรักษา ที่สำคัญที่สุด ถ้าคิดว่าเป็นตัวตนที่ไปรักษา เป็นคำกล่าวที่ชั่วหรือเปล่า? ไม่มีประโยชน์เลย ในการที่จะฟังธรรมะเข้าใจ ไม่เห็นว่ารักษาศีล จะเห็นได้อย่างไร? ศีลเป็นนามธรรม มีทั้งกุศลศีล อกุศลศีล อัพยากตศีล และศีลมีตั้งแต่อินทรียสังวรศีล ใครจะรู้อินทรียสังวรศีล ว่าขณะนี้ สติกำลังรู้ที่ลักษณะสภาพธรรมะ ด้วยความเข้าใจที่ได้ฟังแล้ว
ไม่ต้องไปนั่งขอสมาทานกับใคร ไปบอกใครว่าสมาทานศีล ไม่ใช่หมายความว่าต้องไปนั่งขอศีล แล้วคิดว่านี่เป็นการเริ่มต้นของการที่จะปฏิบัติธรรมะ เข้าใจผิดหมดเลย!!!
     ธรรมะเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว การสนทนาธรรม การไตร่ตรองให้ตรงตามความเป็นจริง ผู้นั้นเพียรในทางที่ถูกต้อง!! ในทางที่กล่าวไว้ดีแล้ว!! และเพียรเพื่อที่จะเข้าใจถูก ไม่หลงไปในคำชั่ว!! เข้าใจผิด ได้ยินคำว่า "ศีล สมาธิ ปัญญา" ก็คิดว่าจะต้องไปขอศีล รักษาศีล ใครจะรู้? ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลย วันนี้รักษากี่ข้อ? คนอื่นรู้ไม่ได้เลย
     เพราะฉะนั้น ไม่ใช่ไปตามคำ ที่เข้าใจว่า การเข้าใจธรรมะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ได้รักษาศีล ขณะที่เข้าใจก็เป็นกุศลศีลแล้ว!! จะต้องไปรักษาอะไร? ในเมื่อเกิดแล้ว ด้วยความไม่ใช่เรา ไม่ใช่เป็น "ตัวเราไปนั่งรักษาศีล” เพื่อที่จะได้ไปสู่สมาธิและปัญญา
     คำสอนที่เผิน และไม่ทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่สามารถที่จะอยู่เป็นสุข เพราะว่าต้องมีการเกิดดับเป็นทุกข์อยู่ร่ำไป โดยเช้าใจผิด เพราะว่า ศีลไม่ได้มีแต่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ศีลเป็นธรรมะ!! ธรรมะประเภทไหนเกิดขึ้น ก็เป็นปกติ เป็นความเป็นไปของธรรมะนั้น!! เป็นกุศลศีลบ้าง อกุศลศีลบ้าง ความเข้าใจธรรมะสำคัญที่สุด!!! ที่จะเป็นผู้ที่ตรง และรู้ว่าอะไรเป็นคำชั่ว!! คือคำที่ไม่ถูกต้อง!! ซึ่งไม่นำมาซึ่งความสุข แต่จะนำมาซึ่งความทุกข์!! คำชั่ว ไม่สามารถที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้!! ต้องพิจารณาโดยละเอียด ถึงจะรู้ได้ว่า คำใดชั่ว!! และคำใดดี!!!
     จะรีบชวนกันไปขอสมาทาน รักษาศีลไหม? เพราะเข้าใจผิด คิดว่า ต้องเป็นอย่างนั้น กับการที่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจ การที่จะรักษาศีลหรือขอสมาทานศีล ๕ งดเว้น มีมากมายใช่ไหม? แต่เขาฟังธรรมะ เข้าใจธรรมะหรือเปล่า? ก็เป็นการชักชวนเพียงว่า เริ่มต้นด้วยการรักษาศีล แต่ว่า ไม่ได้มีความเข้าใจเลย ก็เป็น "ตัวตนที่รักษาศีล"
     ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียด เข้าใจธรรมะ ขณะที่เข้าใจธรรมะ เป็นศีลหรือเปล่า? ก็เป็นศีล แล้วอย่างไร? เข้าใจเมื่อไหร่ก็เป็นศีลเมื่อนั้น เป็นกุศลศีล
 
(คัดจาก MP3 ชุด ๙๑ ธรรมเตือนใจ ตอนที่ ๕๔)

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
thilda
thilda
วันที่ 14 มี.ค. 2561 00:42 น.

ถ้าฟังธรรมเข้าใจก็ย่อมมีการขัดเกลากิเลสไปทีละเล็กละน้อย โดยไม่ต้องนึกถึงศีลเลย ตามคำสโลแกนของมศพ. "ทำดีและศึกษาพระธรรม" ก็ชัดเจนว่า ทำดี ซึ่งดีกว่าดีทั่วไปเสียอีก เพราะศึกษาพระธรรมและเข้าใจด้วย กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง และกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย ภู่งามและทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 14 มี.ค. 2561 07:03 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Boonyavee
วันที่ 17 มี.ค. 2561 09:06 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ