Print 
อยากสอบถามเรื่องการทำหมันสัตว์ครับ บาปและผิดศีล 5 ไหมครับ
 
สืบต่อพุทธ
วันที่  10 ก.ค. 2560
หมายเลข  28977
อ่าน  201

ได้ดูข่าวทางทีวี เรื่องการทำหมันสัตว์

ทางวัดจะไม่ทำหมันสัตว์ เพราะอยากเลี้ยงแบบธรรมชาติ 

อยากทราบว่าฆราวาสและพระทำหมันสัตว์ ไม่ทราบบาปและผิดศีลไหมครับ

ขอบคุณครับ

อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ก.ค. 2560 10:52 น.

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     บาป ไม่บาป สำคัญที่เจตนา หากมีเจตนาที่จะเบียดเบียน ทำร้าย ให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ก็ชื่อว่า บาป  แต่ถ้าไม่มีเจตนาทำร้าย เบียดเบียน  แต่มีเจตนาที่จะช่วยไม่ให้ได้รับความทุกข์จากการตั้งครรภ์ หรือ ให้เขาจะต้องได้รับความทุกข์จากการที่ลูกจะต้องตายในท้องเขาอีก ด้วยเจตนาอย่างนี้ ก็ไม่บาป เพราะด้วยเจตนาที่ดี ครับ

     ต่างจาก ผู้ที่มีเจตนาให้สัตว์อื่นเป็นหมัน หรือ คนอื่นเป็นหมัน เพื่อที่จะได้ไม่มีลูกด้วยเจตนาที่ทำ ร้าย ไม่ดี เช่น ผู้หญิงสองคน มีสามีคนเดียวกัน  หญิงอีกคนก็ต้องการให้ผู้หญิงอีกคนร่วมสามีเป็นหมัน ไม่มีลูก เพราะ สามีจะได้รักตน  ไม่ได้รักหญิงเป็นหมัน และ ขับไล่หญิงนั้นไป เพราะไม่สามารถมีลูกได้  ด้วยเจตนาที่ไม่ดีอย่างนี้  การกระทำอะไรก็ตามด้วยการทำให้เป็นหมัน ด้วยเจตนาไม่ดี เป็นบาป

     ดังนั้น บาป ไม่บาป สำคัญที่เจตนาเป็นสำคัญ ขออนุโมทนา ครับ

แต่พระเลี้ยงสัตว์ ยุ่งเกี่ยวกับสัตว์ เป็นบาป เพราะ ไม่ใช่กิจของพระภิกษุโดยประการใดๆครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ก.ค. 2560 19:18 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ถ้าไม่มีการกระทำที่เป็นไปเพื่อประทุษร้ายเบียดเบียนสัตว์อื่น ไม่ได้มีการเบียดเบียน ไม่ได้มีการฆ่า ก็ไม่เป็นบาปแต่ประการใด ในทางตรงกันข้ามถ้ามุ่งที่จะฆ่า ที่จะเบียดเบียน ขณะนั้นเป็นบาป เป็นอกุศลกรรม การทำหมันสัตว์เป็นการป้องกันและแก้ปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงแพร่พันธุ์ซึ่งจะเกิดปัญหาหลายอย่างตามมา คือ เราหวังดีที่จะไม่ให้เขาได้รับความทุกข์ทรมานจากการแพร่พันธุ์ นั่นเอง ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 12 ก.ค. 2560 08:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 12 ก.ค. 2560 09:51 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 ก.ค. 2560 10:39 น.

ขณะใดที่จิตไม่ได้เป็นไปในทาน  ในศีล ในภาวนา  ขณะนั้นจิตเป็นอกุศล   ถ้ามีเจตนาช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์ไม่เป็นบาป   และจิตก็เกิดดับรวดเร็วมากเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเป็นอนัตตาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chu_ree_
chu_ree_
วันที่ 15 ก.ค. 2560 19:20 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 16 ก.ค. 2560 06:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ