Print 
ปัญญา นำไปสู่คุณความดีทั้งหลาย
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  8 ก.ค. 2560
หมายเลข  28969
อ่าน  1,239

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สรุปสาระสำคัญของการสนทนาธรรม
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
-----------------------------------------------

~สิ่งที่มีจริงกำลังเผชิญหน้า แต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งนั้นได้เลย    ก็หลงยึดถือสิ่งที่ไม่มี แต่เข้าใจว่ามี     คำพูดนี้ก็เหมือนแสงสว่าง ซึ่งจากที่มืดสนิท   คิดว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลา  เป็นการเริ่มเข้าใจตามความเป็นจริงว่า   มีเพียงสิ่งที่ปรากฏ

~ทุกคำเป็นคำจริง สามารถที่จะเข้าใจได้  ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏว่ามี    มีเมื่อปรากฏเท่านั้นเอง    แต่ที่ไม่เคยคิด ไม่เคยเข้าใจมาก่อน ก็คือว่า   เพียงปรากฏเท่านั้นแล้วก็หายไป  ไม่กลับมาอีกเลย  ไม่มีอีกเลย

~ยิ่งฟังก็ยิ่งเข้าใจความเป็นอนัตตา (ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร) ยิ่งขึ้น

~ฟังพระธรรมด้วยความเคารพ ด้วยความอดทน ด้วยความมั่นคง ด้วยความจริงใจ

~ความเข้าใจซึ่งเป็นปัญญาต่างหาก   ที่ละความไม่รู้  ไม่ใช่มีเราต่างหากที่ไปละความไม่รู้

~ปัญญาต่างหากที่นำไปสู่คุณความดีทั้งหลาย

~ทุกคนอยากจะดี   แล้วอย่างไรจึงจะ ดี ได้ ตามที่อยาก   ไม่สามารถที่จะ ดี ได้อย่างที่อยาก  ถ้าไม่มีปัญญา    แต่ถ้ามีปัญญาความเห็นที่ถูกต้อง สิ่งใดเป็นโทษ ปัญญา ละ    สิ่งใดเป็นประโยชน์  ปัญญาก็อบรมเจริญกระทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์  

~จากอกุศล ซึ่งมีมาก  ก็ค่อยๆ ลดน้อยลง  ตามกำลังความเข้าใจที่ถูกต้อง  กุศลทั้งหลายเพิ่มขึ้น  อกุศลน้อยลง  ก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมที่กำลังปรากฏได้

~ยิ่งเป็นพระภิกษุ ก็ยิ่งจะต้องทำดี เพราะมีชีวิตที่ประเสริฐกว่าคฤหัสถ์  ต้องมีชีวิตที่เป็นไปด้วยการศึกษาพระธรรม  ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง 

~ถ้าไม่มีการศึกษาให้เข้าใจพระธรรมและไม่มีการขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิต   ก็เป็นโทษ  เป็นบาป   ไม่ใช่เป็นบุญ

~ถ้าไม่เข้าใจธรรม เป็นภิกษุหรือเปล่า? (ไม่เป็น)    ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิต เป็นภิกษุหรือเปล่า?  (ไม่เป็น)

~ไม่รู้ว่าบวชทำไม  เป็นโทษ  เป็นบาป  

~ฟังธรรม เพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรม(สิ่งที่มีจริงๆ)  จนกว่าจะรู้จักธรรม จนกว่าจะรู้แจ้งว่าทั้งหมดเป็นธรรม  ซึ่งเป็นอนัตตา

~เข้าใจแค่ไหน  ความเข้าใจนั้น  ก็สามารถที่จะขัดเกลากิเลส ขัดเกลาความไม่รู้ ในระดับของความเข้าใจนั้น

~อาลัย (ติดข้อง พอใจ) ก็คือ ไม่พร้อมที่จะจากสิ่งนั้น   ทั้งๆที่รู้ว่าไม่มี  เพียงแค่มีเมื่อปรากฏแล้วก็หมดไป  แต่เสมือนว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นยังอยู่ตลอดเวลา  ไม่พร้อมที่จะจากไป

~เคยของหายไหม?  แค่นี้ก็เห็นความอาลัยในสิ่งที่หายไปแล้ว   ยิ่งเป็นของที่ชอบมาก  ความอาลัยนั้นก็ชัดเจนเลย    นี่เป็นเพียงแค่สิ่งของ    แต่ถ้าเป็นญาติ มิตรสหาย  ครอบครัว  บุคคลผู้ที่เป็นที่รักนอกจากสมบัติแล้ว รู้ไหมว่าไม่พร้อมที่จะจากไป ยังไม่หมดความอาลัย      แต่ความจริงแล้ว  รู้ไหมว่า กำลังอาลัย ในสิ่งที่ไม่มีอะไร (เพราะเป็นสิ่งที่เพียงเกิดปรากฏแล้วก็หมดไป)

~บุคคลใดก็ตามที่ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม ถึงความเป็นพระอริยบุคคล จะเป็นอุบาสกอุบาสิกา ภิกษุหรือสามเณร  ผู้นั้น เป็นสังฆรัตนะ   เห็นถึงความประเสริฐยิ่ง จากการที่ไม่รู้  มืดสนิท เหมือนคนตาบอด ไม่รู้ความจริง จนกระทั่ง  สามารถรักษาตานั้นให้หายได้  โดยหมอวิเศษผู้เดียว คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า. 

ขอเชิญคลิกฟังเนื้อหาที่สำคัญบางช่วงบางตอนได้ที่นี่ครับ  

ภิกษุ เป็นผู้ทำความดีในเพราะการขอ

 

….กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์  
ที่เคารพยิ่ง
และ
อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ....


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 8 ก.ค. 2560 19:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
napapongsumran
napapongsumran
วันที่ 8 ก.ค. 2560 19:48 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Noparat
วันที่ 8 ก.ค. 2560 20:03 น.

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
มกร
วันที่ 8 ก.ค. 2560 20:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
panasda
วันที่ 8 ก.ค. 2560 21:20 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
thilda
วันที่ 9 ก.ค. 2560 00:17 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 9 ก.ค. 2560 09:55 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 9 ก.ค. 2560 10:48 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 9 ก.ค. 2560 11:39 น.

กราบเท้าท่านอาจารย์ค่ะ และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตผู้ที่ถ่ายทอดธรรมทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 11 ก.ค. 2560 08:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ