Print 
ทำไมต้องเป็นกงจักรครับ
 
Windy2533
วันที่  8 ก.ค. 2560
หมายเลข  28968
อ่าน  329

มีปริศนาธรรม​อะไรซ้อนอยู่หรือไม่ครับ  


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ก.ค. 2560 23:24 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ก่อนอื่น ก็ต้องเข้าใจคำว่า ธรรมจักรในพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องก่อนครับ ซึ่ง ธรรมจักร ก็มาจากศัพท์สองคำ คือ ธรรม กับ จักร   จักร มีความหมายหลายอย่าง คือ สมบัติ ลักษณะ อิริยาบถ และ จักรที่เป็นกงซี่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจักร และสุดท้าย จักร หมายถึง ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ชื่อว่า จักร เพราะฉะนั้น เมื่อใช้คำว่า ธรรมจักร มุ่งหมายถึง ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ มี อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นต้น

  ชื่อว่า ธรรมจักร ดังเช่น ที่สารนาถ เมืองพาราณสี พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาให้พระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรม พระองค์ก็ได้ชื่อว่า ประกาศพระธรรมจักร คือ แสดงธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ มี อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นต้น ให้เป็นไป ให้ดำเนินไป

  ส่วนสัญลักษณ์ธรรมจักร ที่เป็นรูปวงล้อ ที่คล้ายจักรนั้น จึงหมายถึง พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นเอง อัน นำรูป จักรที่มีลักษณะเป็น วง มี ซี่และมีกำ ดุม เป็นรูปจักร บางวงล้อ หรือ จักร ก็มี 8 ซี่ คือ อริยมรรคมีองค์ 8 และแสดงถึง ล้อที่สามารถหมุนไปได้ เปรียบเหมือน พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง นั้น ที่เป็นธรรมจักร ที่สามารถหมุนไป คือเป็นไป ดำนินไป เพื่อประโยชน์กับสัตว์โลกได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมจากพระพุทธเจ้าทรงแสดง ครับ

   นี่คือ ธรรมจักร ที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้า ย่อมเป็นไปกับผู้อื่นที่ได้สะสมอบรมปัญญามาได้รับ สดับตรับฟัง ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 10 ก.ค. 2560 05:57 น.

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ก.ค. 2560 07:19 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

การที่จะเป็นผู้เข้าใจธรรม เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้นั้น ต้องอาศัยการฟังการศึกษา     จากกัลยาณมิตรผู้ที่มีปัญญา มีความเข้าใจธรรมตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรม  กัลยาณมิตรสูงสุด คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  บุคคลผู้เลิศ ผู้ประเสริฐสูงสุดที่อุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างแท้จริง พระองค์ทรงเป็นผู้ค้นพบหนทางที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย คือ  หนทางแห่งการอบรมเจริญปัญญา  แล้วทรงแสดงหนทางดังกล่าวนี้ให้แก่พุทธบริษัท   ผู้ที่มีโอกาสได้ฟัง ได้ศึกษาย่อมได้ประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง  ตามกำลังปัญญาของตนเอง    ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 10 ก.ค. 2560 07:33 น.

จะไม่เรียกพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า กงจักร ครับ เพราะคำว่า กงจักร กับคำว่า ธรรมจักร มีความหมายแตกต่างกัน

กงจักร หมายถึง ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีริมเป็นแฉกๆโดยรอบ

ส่วน ธรรมจักร หมายความถึงตามที่คุณเผดิมได้วิสัชนาไว้ครบถ้วนดีแล้วครับ

ขอเชิญพิจารณาตามข้อความข้างต้น

อนึ่ง คำว่า กงจักร เขียน กงจักร ไม่ใช่ กรงจักร ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
thilda
thilda
วันที่ 10 ก.ค. 2560 08:30 น.

สาธุ ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 11 ก.ค. 2560 08:53 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ