Print 
คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ล้ำค่า
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  17 มิ.ย. 2560
หมายเลข  28917
อ่าน  925

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สรุปสาระสำคัญของการสนทนาพระสูตร
(ว่าด้วยมิจฉาทิฏฐิ กับ สัมมาทิฏฐิ)
ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

---------------------------

~จะรู้ได้ว่าใครเห็นผิดระดับไหน อย่างไร ก็เพราะการกระทำและวาจาของเขานั่นแหละ เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเขาเห็นผิดมากน้อยแค่ไหน

~ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไว้ เราจะไม่รู้เลยว่าความไม่รู้มากมายมหาศาล เพียงแค่ลืมตา ก็ไม่รู้แล้ว กิเลสก็เกิดแล้วด้วย   ก็ไม่รู้ 

~ปุถุชน เป็นผู้ที่มีกิเลสมากมายมหาศาล  โดยไม่รู้ตัวเลย  คิดว่าดี เป็นคนดีแล้ว   แต่ความไม่รู้   ยังมีอยู่

~การฟังพระธรรมให้เริ่มเข้าใจให้ถูกต้อง  เป็นการเริ่มต้นที่จะรู้ความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ไม่ใช่ให้เราไปทำอย่างอื่นเลย แต่ให้เข้าใจให้ถูกว่า รู้แค่ไหนก็ยังไม่พอ  หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ทำดีแค่ไหนก็ยังไม่พอ  เพราะฉะนั้น การรู้ถูกต้องตามความเป็นจริง จะทำให้ไม่เห็นผิดไม่เข้าใจผิด เพราะว่า บางคนก็คิดว่า กิเลสดับได้แล้ว

~เข้าใจพระธรรม จากการฟัง ก็จะเป็นการสะสมให้ความเข้าใจนั้นเพิ่มขึ้น  เพราะว่าใครก็ไม่สามารถทำให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ นอกจากการได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไตร่ตรองจนกระทั่งมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น

~ชีวิตที่มีประโยชน์ที่สุดคือขณะที่ได้เข้าใจธรรม

~เห็นคุณของพระธรรม ว่า อนุเคราะห์ให้ชีวิตทั้งชีวิต ซึ่งเกิดมานานแสนนานในสังสารวัฏฏ์ได้มีโอกาสได้รู้ความจริงซึ่งยากที่จะรู้  เมื่อรู้แล้วก็เห็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ไม่ได้เบื่อหน่าย ไม่ได้ท้อถอย แต่รู้ว่าชีวิตควรจะดำเนินไปอย่างไร  ที่ขาดไม่ได้คือการที่จะได้เข้าใจธรรม เท่าที่จะมีโอกาสตามเหตุตามปัจจัย  ทำความดีทุกขณะที่สามารถจะกระทำได้ อย่างนั้นก็จะเป็นผู้ที่ได้กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ กับการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรม (ทำดีและศึกษาพระธรรม)

~เคยโกรธใคร จะไม่ให้อภัยคนนี้แล้ว  แต่ธรรมเตือนใจ มาแล้ว  ความโกรธเป็นธรรม ไม่ใช่เรา เป็นอกุศลธรรม  เกิดแล้วจะสะสมสืบต่อไปทุกชาติ  เพราะฉะนั้น ขณะนั้น อภัยเลยทันทีหรือยัง?

~คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ล้ำค่า เพราะสามารถที่จะทำให้สภาพธรรมที่เป็นอกุศล ค่อยๆเบาบางลงจนกระทั่งสามารถเป็นผู้ที่ไวในกุศล

~ถ้าสามารถที่จะช่วยให้คนใดคนหนึ่ง แม้เพียงหนึ่งคน ได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรม  เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะช่วยให้คนนั้นออกจากสังสารวัฏฏ์

~เห็นโทษของอกุศล ว่า  โทษนั้น ไม่ได้เป็นโทษของคนอื่นทั้งสิ้น แต่เป็นโทษของตัวเองทั้งนั้น  แล้วยังจะเพิ่มโทษให้กับตนเองทุกวันหรือ?

~ไม่สะสมกิเลส(เครื่องเศร้าหมองของจิต) มากๆอย่างเดิม เหมือนเดิม    เอาไปทำไมกิเลส   เพราะกิเลสเป็นโทษกับตนเอง นำไปนรก 

~พระธรรมแต่ละคำ สามารถที่จะทำให้คนฟัง ไตร่ตรอง และเข้าใจ สามารถถึงการที่จะรู้ธรรมในขณะนั้นได้

~ฟังพระธรรม เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมี  ตามความเป็นจริง

~ฟังธรรม ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น แต่เพื่อเข้าใจขึ้นๆ จนกว่าจะแจ้งชัด

~ขณะใดที่เข้าใจธรรม   ประโยชน์มหาศาล คือ ขณะนั้น ละความไม่รู้และความติดข้อง

~ข้าศึกศัตรูคือกิเลส (มีอวิชชา ความไม่รู้ เป็นต้น)  อยู่ตรงนี้  แต่ดูเหมือนไกลแสนไกล เพราะไม่รู้ความจริง

~ข้าศึกศัตรูคือกิเลส  ถูกปราบด้วยปัญญา

~ไม่มีอย่างอื่นใดทั้งสิ้นที่จะกล้าสู้กับกิเลสหรือจะทำลายกิเลสได้  นอกจากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยตามความเป็นจริง    ไม่ลืมกำลังของปัญญา  แต่ต้องมีปัญญา ไม่ใช่ไม่มีปัญญาแล้วไปคิดถึงกำลังของปัญญา.

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
มกร
วันที่ 17 มิ.ย. 2560 19:56 น.

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
napapongsumran
napapongsumran
วันที่ 17 มิ.ย. 2560 19:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 17 มิ.ย. 2560 20:03 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 17 มิ.ย. 2560 20:20 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 18 มิ.ย. 2560 05:36 น.

การศึกษาพระธรรมต้องขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ ผู้ละเอียด 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
thilda
วันที่ 18 มิ.ย. 2560 20:52 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 19 มิ.ย. 2560 14:31 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 19 มิ.ย. 2560 21:40 น.

ขอบพระคุณ และกราบอนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
chvj
วันที่ 20 มิ.ย. 2560 07:20 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
s_sophon
วันที่ 23 มิ.ย. 2560 08:09 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 25 มิ.ย. 2560 18:23 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Boonyavee
วันที่ 1 ก.ค. 2560 13:10 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ