Print 
เรียนเชิญอ่าน E-book ปกิณณกธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  9 มิ.ย. 2560
หมายเลข  28896
อ่าน  371

      เรียนเชิญอ่าน E-book ปกิณณกธรรม เล่ม 1-7 ตามลิงค์ต่อไปนี้

      ปกิณณกธรรม เล่ม 1

      ปกิณณกธรรม เล่ม 2

      ปกิณณกธรรม เล่ม 3

      ปกิณณกธรรม เล่ม 4

      ปกิณณกธรรม เล่ม 5

      ปกิณณกธรรม เล่ม 6

      ปกิณณกธรรม เล่ม 7

      ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วิริยะ
วันที่ 10 มิ.ย. 2560 09:50 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แก่นไม้หอม
วันที่ 10 มิ.ย. 2560 18:05 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

                   ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
thilda
วันที่ 11 มิ.ย. 2560 00:55 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วิราม
วิราม
วันที่ 12 มิ.ย. 2560 08:36 น.

ขออนุโมทนาในธรรมทานอันยิ่งใหญ่่นี้ด้วยครับ

 

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
papon
papon
วันที่ 14 มิ.ย. 2560 17:11 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 19 มิ.ย. 2560 14:26 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 23 มิ.ย. 2560 21:26 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 25 มิ.ย. 2560 09:10 น.

อนุทโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ