การทำบุญให้คนตาย
 
sureephun
วันที่  5 ก.พ. 2550
หัวข้อหมายเลข  2775
อ่าน  10,355
การทำบุญให้คนตายด้วยการตักบาตรแล้วกรวดน้ำ  กับการนำอาหารไปถวายพระที่วัด  อย่างไหนจะถึงผู้ตายได้มากกว่ากัน
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 5 ก.พ. 2550

    การทำบุญเพื่ออุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการถวายทานกับพระสงฆ์    แล้ว

อุทิศส่วนบุญไปให้เขาอนุโมทนา   ถ้าเขารับรู้แล้วเกิดกุศลจิตอนุโมทนา   ชื่อว่าสำเร็จ

แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ถ้าเขาอยู่ในภพภูมิที่ไม่อยู่ในฐานะ ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์

แก่เขา สรุปคือจะทำบุญด้วยการตักบาตรหรือนำอาหารไปถวายพระสงฆ์ที่วัดก็ได้   แต่

ต้องกล่าวคำอุทิศส่วนบุญให้กับผู้ตาย   การกระทำนั้นจึงจะสมบูรณ์ โปรดอ่านตัวอย่างจากพระไตรปิฎกที่ยกมา

และกระทู้หมายเลข   02761  การทำบุญตักบาตร

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 5 ก.พ. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 5 ก.พ. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 5 ก.พ. 2550

กุศลทุกอย่างที่เราทำก็สามารถอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้ว   เช่น  เวลาเราฟังธรรมะจบเราก็อุทิศส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ได้หมด   ถ้าเขารู้  เขาก็อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
devout
วันที่ 5 ก.พ. 2550

กรุณาอ่านกระทู้หมายเลข  ...

     02761  การทำบุญตักบาตร     00474  คัมภีร์ขุททกนิกาย เปตวัตถุ การรับส่วนบุญที่ผู้อื่นอุทิศให้  

เพิ่มเติมนะคะ  จะมีรายละเอียดและตัวอย่างประกอบค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 6 ก.พ. 2550
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
จรัล
วันที่ 7 ก.พ. 2550
อนุโมทนาครับ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ