ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น
 
chai_dan
วันที่  13 ธ.ค. 2549
หัวข้อหมายเลข  2467
อ่าน  8,349
ขอความกรุณาช่วยอธิบายความหมายของคำ 4 คำนี้  ที่ติดอยู่ที่ตาลปัตของพระเมื่อเวลาสวดพระอภิธรรมในงานศพ
 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 14 ธ.ค. 2549

คำว่า   ไปไม่กลับ  หลับไม่ตื่น  ฟื้นไม่มี  หนีไม่พ้น   ที่ติดอยู่ที่ตาลปัตของพระ  เมื่อเวลาสวดพระอภิธรรมในงานศพ     เป็นคำแสดง    มรณสติ   แก่ผู้ไปฟังพระสวดพระอภิธรรม   คือ  ความตาย   หรือการตายของคนเราทุกคนมีลักษณะที่ว่า     บุคคลนั้นเมื่อไปแล้วไม่กลับมาอีก     เหมือนนอนหลับแต่ไม่มีวันตื่น    คนตายแล้วย่อมไม่ฟื้นคนที่ฟื้นแสดงว่ายังไม่ตาย   ทุกคนที่เกิดมาย่อมหนีความตายไม่พ้น  ต้องตายทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าประมาท    เมื่อมีมือมีเท้ามีเรี่ยวแรง  ก็ควรเจริญกุศล   ทำบุญเข้าไว้อย่าคิดว่าจะไม่ตาย  หรืออย่าคิดว่าจะอยู่อีกนาน  ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chai_dan
วันที่ 14 ธ.ค. 2549
ขอบคุณมากครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Guest
วันที่ 14 ธ.ค. 2549

ขอเชิญคลิกอ่าน

 อรกานุสาสนีสูตร

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 15 ธ.ค. 2549
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สามารถ
วันที่ 19 ธ.ค. 2549

ผมเคยได้ยินพระเทศมาว่า 

ไปไม่กลับ    หมายถึง   พระอรหันต์หลับไม่ตื่น    หมายถึง   ผู้ที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมฟื้นไม่มี       หมายถึง    ผู้ที่ตายไปแล้ว (สิ่งที่ดับไปแล้ว)หนีไม่พ้น     หมายถึง    ความตาย (สภาพเกิด-ดับของรูปธรรม นามธรรม)  ครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ