ขอเชิญฟังการถ่ายทอดสดการสนทนาธรรมภาคภาษาอังกฤษจากเวียดนาม
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  26 ส.ค. 2556
หัวข้อหมายเลข  23446
อ่าน  576

   เนื่องจากระหว่าง วันที่ 31 ส.ค. 56 - 13 ก.ย. 56 ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ได้รับเชิญจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ เวียดนามให้ไปสนทนาธรรมที่เมืองไซ่ง่อน  และ

หวฺงเต่า  ประเทศเวียดนาม  และ มีการถ่ายทอดสด การสนทนาธรรมภาคภาษาอังกฤษ

ตามวันเวลาต่อไปนี้

 

ที่โรงแรมลักกี้ ไซ่ง่อนวันที่ 31 ส.ค. 56 เวลา 16:00 - 17:00 น.วันที่ 1 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.วันที่ 2 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น. วันที่ 3 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.วันที่ 4 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น. ที่โรงแรมไคหัว เมืองหวฺงเต่าวันที่ 6 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.วันที่ 7 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น. วันที่ 8 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.วันที่ 9 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.

และ

วันที่ 10 ก.ย. 56 เวลา 08:30 - 10:00

ผู้สนใจสามารถติดตามรับฟังได้ ตามวันเวลาดังกล่าว
 

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 26 ส.ค. 2556 22:54 น.

ขอเชิญรับฟังถ่ายทอดสดการสนทนาธรรมภาคกาษาอังกฤษ ตามลิ้งนี้ ครับ

www.dhammahome.com/live/en

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์   ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนา อาจารย์กาญจนา เชื้อทอง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 27 ส.ค. 2556 00:44 น.

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 27 ส.ค. 2556 09:13 น.

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของสหายธรรมชาวเวียดนามทุกๆท่าน

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา พี่แดง ที่แจ้งข่าวให้ทราบครับ

จะรอฟังการถ่ายทอด และ รออ่านการรายงานสด ตรงจากภาคสนาม

โดยท่านผู้สื่อข่าวกิตติมศักดิ์ของชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

พลอากาศตรีหญิงกาญจนา เชื้อทอง ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
raynu.p
วันที่ 27 ส.ค. 2556 11:42 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kinder
วันที่ 27 ส.ค. 2556 17:05 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
khampan.a
วันที่ 27 ส.ค. 2556 17:59 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์   ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนา อาจารย์กาญจนา เชื้อทอง

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 28 ส.ค. 2556 14:06 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 2 ก.ย. 2556 14:33 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ