Loading...
 23446   ขอเชิญฟังการถ่ายทอดสดการสนทนาธรรมภาคภาษาอังกฤษจากเวียดนาม
kanchana.c
kanchana.c
วันที่ 26 ส.ค. 2556 20:57 น.
อ่าน 546
 
 

   เนื่องจากระหว่าง วันที่ 31 ส.ค. 56 - 13 ก.ย. 56 ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ได้รับเชิญจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ เวียดนามให้ไปสนทนาธรรมที่เมืองไซ่ง่อน  และ

หวฺงเต่า  ประเทศเวียดนาม  และ มีการถ่ายทอดสด การสนทนาธรรมภาคภาษาอังกฤษ

ตามวันเวลาต่อไปนี้

 

ที่โรงแรมลักกี้ ไซ่ง่อน

วันที่ 31 ส.ค. 56 เวลา 16:00 - 17:00 น.

วันที่ 1 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.

วันที่ 2 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น. 

วันที่ 3 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.

วันที่ 4 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น. 

ที่โรงแรมไคหัว เมืองหวฺงเต่า

วันที่ 6 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.

วันที่ 7 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.

 วันที่ 8 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.

วันที่ 9 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.

และ

วันที่ 10 ก.ย. 56 เวลา 08:30 - 10:00

ผู้สนใจสามารถติดตามรับฟังได้ ตามวันเวลาดังกล่าว
 

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
paderm
paderm
วันที่ 26 ส.ค. 2556 22:54 น.
 

ขอเชิญรับฟังถ่ายทอดสดการสนทนาธรรมภาคกาษาอังกฤษ ตามลิ้งนี้ ครับ

www.dhammahome.com/live/en

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์   ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนา อาจารย์กาญจนา เชื้อทอง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
wirat.k
wirat.k
วันที่ 27 ส.ค. 2556 00:44 น.
 

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 27 ส.ค. 2556 09:13 น.
 

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของสหายธรรมชาวเวียดนามทุกๆท่าน

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา พี่แดง ที่แจ้งข่าวให้ทราบครับ

จะรอฟังการถ่ายทอด และ รออ่านการรายงานสด ตรงจากภาคสนาม

โดยท่านผู้สื่อข่าวกิตติมศักดิ์ของชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

พลอากาศตรีหญิงกาญจนา เชื้อทอง ครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
raynu.p
วันที่ 27 ส.ค. 2556 11:42 น.
 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
kinder
วันที่ 27 ส.ค. 2556 17:05 น.
 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
khampan.a
วันที่ 27 ส.ค. 2556 17:59 น.
 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์   ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนา อาจารย์กาญจนา เชื้อทอง

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 28 ส.ค. 2556 14:06 น.
 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
h_peijen
วันที่ 2 ก.ย. 2556 14:33 น.
 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword keyword : -

Back to Top