พจนานุกรมไทย ที่มีคำศัพท์บาลี
 
อนุจร
วันที่  4 ส.ค. 2555
หัวข้อหมายเลข  21513
อ่าน  2,156

ขอคำแนะนำผู้รู้ ผมประสงค์จะหาซื้อ พจนานุกรมไทย ที่มีคำศัพท์บาลีด้วย เห็นผ่านๆจำ

ได้เพียงชื่อ มานิต นามสกุล จำไม่ได้แล้วครับ มีคำศัพท์บาลีด้วย อยากทราบว่ามีของ

ท่านอื่นใดหรือไม่ที่มีคำศัพท์บาลีด้วยที่ดีกว่า 

หรือผมควรเลือกซื้อแยกต่างหาก พจนานุกรมไทย กับพจนานุกรมไทย-บาลี บาลี-ไทย

อีกเล่มหนึ่งต่างหากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 4 ส.ค. 2555 22:28 น.

        ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    สำหรับพจนานุกรม บาลี  -  ไทย ก็เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น    เพราะแท้ที่จริง

แล้ว   สาระสำคัญจริง ๆ คือ    การมีโอกาสได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมา

สัมพุทธเจ้าทรงแสดง   จะจากการฟัง  การสนทนา   หรือ จากการอ่านค้นคว้าจากพระ

ไตรปิฎก อรรถกถา  เป็นต้น     ย่อมเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้น    ซึ่งทั้งหมดจะเป็นไปเพื่อความ

เจริญขึ้นของปัญญาอย่างแท้จริง    เรื่องศัพท์  คงไม่ใช่ปัญหาเท่าที่ควร  เพราะถ้าได้

อ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎก    และ อรรกถา (ซึ่งสามารถค้นคว้าได้จากเว็ป

ไซต์นี้ได้เลย)  จะมีคำอธิบายไว้อย่างละเอียด   ในคำแต่ละคำ     ซึ่งส่องให้เข้าใจถึง

ความเป็นจริงของสภาพธรรม    ที่สำคัญ คือ ค่อย ๆ   ศึกษา สะสมความเข้าใจถูกเห็น

ถูกไปตามลำดับ    และในคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  เวลาที่

ท่านอาจารย์กล่าวถึงคำบาลี    ท่านอาจารย์ก็จะพยายามอธิบายให้มีความเข้าใจอย่าง

ชัดเจนในคำนั้น ๆ ด้วย   ไม่ใช่เพียงการกล่าวคำบาลีขึ้นมาลอย ๆ    แม้ในช่วงนี้ ท่าน

อาจารย์ก็คอยย้ำเตือนอยู่เสมอว่า   "ก่อนอื่นต้องตั้งต้น ว่า  คำที่กล่าวถึง นั้น คือ อะไร  

ถ้าไม่ตั้งต้นว่า  คืออะไร  พูดไปทั้งวัน ก็จะไม่เข้าใจอะไรเลย"   เป็นการย้ำเตือนให้เป็น

ผู้ไม่ประมาทในพระธรรมแต่ละคำ ๆ    

     เท่าที่เคยผ่าน      พจนานุกรมบาลี - ไทย   ที่พอจะแนะได้    มีดังนี้ คือ 

    -พจนานุกรม บาลี -  ไทย          โดย  ป. หลงสมบุญ             (มีที่ร้านธรรมเจริญ,

ร้านเรืองปัญญา   และ มหาจุฬาบรรณาคาร    ข้างวัดมหาธาตุ   ท่าพระจันทร์)  

   -พจนานุกรม  บาลี -  ไทย   โดย รศ. ดร.  จำลอง  สารพัดนึก  (มีที่มหาจุฬาบรรณา

คาร  ข้างวัดมหาธาตุ  ท่าพระจันทร์)    

   อีกประการหนึ่ง ถ้ามีความสนใจ    คำศัพท์ที่ปรากฏในหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปฯ

ก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก    หมวด  ธัมมนิทเทส  ในเมนูกระดานสนทนา แห่ง

www.dhammahome.com นี้ ครับ

                          ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 7 ส.ค. 2555 13:19 น.

การศึกษาธรรมะ    ไ่ม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม    ที่่สามารถทำให้เราเข้าใจธรรมะ    ทำให้

เข้าถึงสัจจธรรมความจริงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ  เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับ  ไม่สามารถ

บังคับบัญชาได้     แต่ปัญญาเริ่มอบรมได้ทีละเล็กทีละน้อย    ด้วยการฟัง   การศึกษา  ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อนุจร
วันที่ 8 ส.ค. 2555 14:29 น.

ขอบคุณมากๆครับ สำหรับคำแนะนำดีๆของทั้งสองท่าน

เวลาผมไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต อ่านหนังสือธรรมะที่มีศัพท์บาลี

หรือพระสูตรต่างๆ ก็อยากจะทำความเข้าใจทั้งคำบาลีที่ใช้ กับ คำแปลไทย

เพราะบางทีคำแปลไทยหลายคำมีความหมายอื่นๆที่ช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้นครับ

จึงอยากจะมีพจนานุกรมไว้เทียบเคียงด้วยครับ

ขอบคุณอีกครัั้งและขอบคุณเพิ่มเติมล่วงหน้าหากจะมีท่านใดช่วยแนะนำเพิ่มเติมอีกครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
swanjariya
วันที่ 8 ส.ค. 2555 15:15 น.

ขอบคุณมากสำหรับธัมมนิทเทส ปกติจะเก็บคำที่ค้นแล้วไว้ใช้ต่อไปเวลาไม่เปิดอินเตอร์เน็ต

แต่ก็ชอบมีพจนานุกรมไว้ด้วย

ที่ใช้อยู่คือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์และฉบับบประมวลธรรมโดย

พระพรหมคณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต ) วัดญาณเวศกวัน ข้างพุทธมณฑล

ปกติขอรับได้ที่วัด

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
swanjariya
วันที่ 8 ส.ค. 2555 15:20 น.

ขออภัย. สะกดตกไป พระพรหมคุณาภรณ์

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ