ความต่างของปัญญาที่ฟังและการประจักษ์แจ้งธรรม [เวปุลปัพพตสูตร]
 
wittawat
วันที่  19 ก.พ. 2555
หัวข้อหมายเลข  20583
อ่าน  338

ความต่างของปัญญาที่ฟังและการประจักษ์แจ้งธรรม

ความเข้าใจขั้นฟัง ขั้นพิจารณา แต่ไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับ ก็เข้าใจว่าทุกอย่าง

หมดไป เพราะสภาพธรรมเกิดแล้วต้องดับ แต่ถ้าปัญญาเจริญโดยรู้ว่าเป็นธรรม

สะสมการรู้ว่าเป็นธรรมแต่ละอย่าง ปัญญาสามารถคมกล้าที่จะรู้การเกิดดับด้วย

ปัญญานั้น

 

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากเวปุลปัพพต สูตร..

ข้อความเตือนสติเรื่องเวปุลปัพพตสูตร

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ