ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  26 ก.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข  19503
อ่าน  4,815

 

ธมฺโม  หเว  รกฺขติ   ธมฺมจารึ  ธมฺโม  สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ
   
เอสานิสํโส  ธมฺเม  สุจิณฺเณ  น  ทุคฺคตึ   คจฺฉติ  ธมฺมจารี.ธรรมแล  ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมที่ประพฤติดีแล้ว  ย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรม    ย่อมไม่ไปทุคติ  ดังนี้.
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์เล่ม ๙ ภาค ๒- หน้าที่ 341

 

  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 22 มี.ค. 2558 10:17 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Chuapaeng
วันที่ 23 มี.ค. 2558 14:15 น.

ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งและขออนุโมทนาครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ