ประวัติศาสตร์การอุปสมบทภิกษุณี
 
suthon
วันที่  18 ส.ค. 2549
หัวข้อหมายเลข  1876
อ่าน  431

        
         ผมอยากเรียนถามว่าประเพณีการบวชภิกษุณี แบบแรกที่มีพระภิกษุฝ่ายเดียวเป็นผู้บวชให้มีในประวัติศาสตร์จริงหรือไม่ และแบบที่ 2 ที่มีพิธีอุปสมบทที่ต้องมีทั้ง 2 ฝ่ายบวชให้ มีประวัติเป็นมาอย่างไร   ถ้ามีแบบแรกจริงๆ พระพุทธเจ้าทรงได้ถอนยกเลิกพิธีบวชแบบแรกหรือไม่  เรื่องเหล่านี้มีระบุส่วนใดในพระไตรปิฏกครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 19 ส.ค. 2549

การบวชของภิกษุณีที่เกิดขึ้นครั้งแรก คือ พระมหาปชาบดีโคตมี  โดยพระพุทธองค์ทรงอนุญาตโดยการรับครุธรรม ๘ ประการ   ต่อจากนั้นมามีการบวชโดยสงฆ์สองฝ่ายคือทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์  .... โปรดอ่านข้อความโดยตรงจากพระวินัย

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 19 ส.ค. 2549

         

                                    เชิญคลิกอ่านได้ที่นี่...

                            ครุธรรม ๘ ประการ [จุลวรรค]

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ