สัมภเวสี
 
oom
oom
วันที่  14 มี.ค. 2554
หัวข้อหมายเลข  18039
อ่าน  1,290

อยากทราบเรื่องของสัมภเวสี คืออะไร

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 14 มี.ค. 2554 21:53 น.

          ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น    ตราบใดที่ยังมีกิเลส      ยังไม่ได้ดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างเด็ดขาดถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องมีการเกิดในภพต่าง ๆ   อยู่ร่ำไป   ยังเดินทางต่อไปอีกในสังสารวัฏฏ์ดังนั้น เมื่อกล่าวอย่างกว้าง ๆ แล้ว  ใครก็ตาม ที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์     ก็ได้ชื่อว่า เป็นสัมภเวสี  ทั้งหมด  เพราะคำว่า สัมภเวสี  แปลตามศัพท์ได้ว่า   ผู้แสวงหาการเกิด หมายความว่า  เป็นผู้ยังต้องเกิดอีก     ตามข้อความที่ว่า    พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มที่ ๑๗ -หน้าที่ ๕๖๖, ๕๖๗    เหล่าสัตว์ที่เสาะหา   คือ  แสวงหาการสมภพ  คือ   การเกิด   ได้แก่  การบังเกิดขึ้น ชื่อว่า  สัมภเวสี.    สัตว์เหล่าใด กำลังแสวงหาการเกิด สัตว์เหล่านั้น ชื่อว่า  สัมภเวสีคำว่า สัมภเวสี  นี้ เป็นชื่อของพระเสขะและปุถุชนผู้กำลังแสวงหาการเกิดต่อไป  เพราะยังละสังโยชน์ในภพไม่ได้ (คือ ละความติดข้องในภพ ยังไม่ได้).                 ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณ oomและทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
oom
oom
วันที่ 15 มี.ค. 2554 08:09 น.

ขอบพระคุณอจ.คำปั่นค่ะ  เรื่องสัมภเวสีนี้ มีน้องมาสอบถาม เนื่องจากรุ่นพี่มีญาติที่เสียชีวิตไป มาปรากฎให้เห็น คือ มานอนอยู่ข้างๆ ก็สงสัยว่าคนที่ตายไปแล้วต้องเกิดทันที แต่ทำไมจึงยังมาปรากฎให้เห็นในรูปเดิม  จึงไปให้พระนั่งทางในดู ท่านบอกว่าเป็นสัมภเวสี คือ เป็นวิญญาณที่กำลังรอการเกิด  น้องก็เลยสงสัยว่า ในเมื่อตายแล้วเกิดทันที ทำไมคนที่ตายแล้วจึงยังมาให้ญาติเห็นได้อีก สิ่งที่เห็นนั้นเป็นภพใหม่ของเขาหรือไม่ และเป็นภพอะไร ซึ่งดิฉันก็ฟังธรรมจากท่านอจ.สุจินต์มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว  แต่ไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้ จึงตอบไม่ได้

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 15 มี.ค. 2554 10:39 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 มี.ค. 2554 10:48 น.

สัมภเวสี    คือผู้ที่เวียนว่ายตายเกิด   ตายแล้วเกิดทันที      ในพระไตรปิฏกก็มีแสดงไว้

เช่น   มัฏฐกุณฑลี    ตายแล้วเกิดเป็นเทพบุตร   เวลามาหาพ่อก็แปลงเป็นรูปกายเดิมค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Endeavor
วันที่ 27 มี.ค. 2554 17:26 น.

ผู้ที่ยังมีกิเลสยังคงมีการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้น เพราะจิตดวงหนึ่งๆที่เกิดขึ้น เป็นปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเกิดต่อทันที ไม่มีระหว่างคั่น ทุกๆขณะด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์จึงไม่สามารถดับภพชาติได้ เพราะเมื่อเสียชีวิตคือ มีจุติจิตของชาตินี้เกิดขึ้นและดับไป จุติจิตนั้นเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดต่อทันที    ไม่มีระหว่างคั่น   เป็นบุคคลใหม่ทันที ซึ่งแล้วแต่กรรมว่าจะทำให้ผู้นั้นปฏิสนธิในภูมิใด    อาจเป็นสุคติภูมิ ได้แก่ มนุษย์๑ สวรรค์๖ รูปพรหม๑๖ อรูปพรหม๔  หรืออาจปฏิสนธิในทุคติภูมิ ได้แก่ นรก๑ เปรต๑ อสุรกาย๑ สัตว์เดรัจฉาน๑

   ข้อความในพระไตรปิฎกมีแสดงไว้ว่าในสมัยพุทธกาล ผู้ที่เกิดเป็นเปรตหรืออสุรกาย หรือเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆ รวมทั้งรูปพรหม สามารถปรากฎให้มนุษย์เห็นได้ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pamali
วันที่ 30 เม.ย. 2556 15:35 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 8 พ.ค. 2556 05:37 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ