การบรรยายธรรมของท่านอาจารย์
 
สารธรรม
วันที่  31 ต.ค. 2553
หัวข้อหมายเลข  17465
อ่าน  1,810

" การบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ "

       การบรรยายธรรมของดิฉันนี่ค่ะ  เพียงการเริ่มต้น   เป็นแนวทาง  เป็นการ บุกเบิก สำหรับรุ่นต่อๆไปนะคะ   ที่จะศึกษาพระธรรม  ให้แตกฉาน   กว้างขวาง   ลึกซึ้งขึ้นอีก เพราะเหตุว่า  ถ้าไม่มีการปูแนวทางเอาไว้   ให้สะดวกสำหรับรุ่นหลัง ที่จะมาศึกษาต่อนะคะ   ก็คงจะต้องเริ่มต้องคลำหนทางกันใหม่ทีเดียว       เพราะฉะนั้น  ข้อความในพระสูตรก็ตาม หรือว่าที่ยกจาก  พระไตรปิฎก  โดยตรง หรืออรรถกถานี่นะคะ     แม้ว่าจะมีบางคำ   ซึ่งอาจจะทำให้คนที่ไม่ชิน    เข้าใจได้ไม่ชัดเจน หรืออาจจะเป็นคำที่ทำให้ต้องคิดนะคะ  แล้วก็พิจารณาในอรรถในเนื้อความนั้นจึงจะเข้าใจได้  แต่นั่นก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในพระธรรม แล้วก็ไม่ทอดทิ้งแม้แต่คำที่ยังไม่เข้าใจ   แต่ว่าเป็นประโยชน์รักษาไว้   แล้วก็ในกาลข้างหน้า   ก็จะได้ศึกษา   พยายามหาความเข้าใจให้แจ่มแจ้งขึ้น    แต่ว่าสำหรับบางบุคคลนะคะ   ต้องคำนึงถึงบางบุคคลด้วย   นอกจากบางกาลเทศะแล้ว    ก็ยังบางบุคคล   ซึ่งอาจจะไม่สนใจพระธรรมถึงขั้นนี้นะคะ แต่ว่าต้องการเรื่องเบาๆ ง่ายๆ ที่พอจะเข้าใจได้   แต่พอมีคำยากก็จะทิ้งความสนใจทันที  เห็นว่าเป็นเรื่องที่ยากไป  สูงไป  ท่านที่มีเจตนาอยากจะให้ท่านผู้นั้นมีความเข้าใจนะคะ ก็เป็นการเฉพาะตัว ส่วนตัว ที่จะตัดคำยากๆ ออกได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ละท่านค่ะ     ก็ควรจะพิจารณาเมื่อหวังประโยชน์แก่บุคคลอื่นนะคะ  ก็ทำตามอัธยาศัยของผู้นั้นได้

 บรรยายโดย ... ท่าน อ. สุจินต์ถอดเสียงจาก ... ชุดเทปวิทยุ ครั้งที่  ๑๕๘๐

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 31 ต.ค. 2553 19:11 น.

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pat_jesty
วันที่ 31 ต.ค. 2553 20:02 น.

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ที่เมตตาบรรยายธรรมที่มุ่งเน้นเพื่อความเข้าใจของผู้ฟัง จากดิฉันเริ่มฟังตั้งแต่  คำว่าธรรมะคืออะไร   คนตอนนี้เปิดใจศึกษาจนซึมซับคำบาลีไปมากมาย ต่อให้ยากแค่ไหนก็ไม่เกี่ยงที่จะพยายามเข้าใจแล้วค่้ะ  เพราะตอนนี้เริ่มที่จะเห็นคุณของพระธรรมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของท่านอาจารย์ และเป็นกำลังใจให้คนที่สนใจศึกษาธรรมทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
aiatien
วันที่ 31 ต.ค. 2553 20:50 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pamali
วันที่ 31 ต.ค. 2553 22:50 น.

ขอบพระคุณ..เห็นด้วยกับความเห็นที่ 2   ดิฉันเพิ่งเริ่มศึกษา หลงทางมานานนัก.. 

ได้พบได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จากท่านอจ.สุจินต์

ไม่เสียชาติเกิดค่ะ                  

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
yuphin
วันที่ 1 พ.ย. 2553 18:59 น.

ดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้ฟังธรรมที่ ท่านอาจารย์สุจินต์บรรยาย  เห็นความเมตตาจิต

และพระปัญญาในท่านอาจารย์        รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณจนมิอาจกล่าวเป็นคำพูดได้ 

ทุกอย่างอยู่ในจิตที่เปี่ยมล้น   ทุกคำที่ท่านกล่าวล้วนมีคุณค่าที่ควรพิจารณา   เพราะนั่น

คือธรรมะทั้งสิ้น  รู้สึกโชคดีแม้นมีอวิชชาครอบงำ แต่พบท่านผู้ถือคบไฟส่องให้เห็นทาง

ก้าวออกจากความมืดมิด  ขอกราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยจิตสำนึกในพระคุณอย่าง

สูง

                                                        กราบเท้าท่านอาจารย์

                                                          ยุพิน      สุชลธาดา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
napat
วันที่ 1 พ.ย. 2553 19:45 น.
กราบ อนุโมทนา ครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ผิน
วันที่ 1 พ.ย. 2553 19:57 น.
กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 1 พ.ย. 2553 20:38 น.

ขอทดแทนพระคุณท่านอาจารย์ด้วยการเป็นคนดีและทำความดีค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ประสาน
วันที่ 1 พ.ย. 2553 21:44 น.

กราบขอบพระคุณด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 2 พ.ย. 2553 00:02 น.

  “...ก็มีความหวังดีที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจ   สำหรับตัวดิฉันเองไม่ได้หวังอะไรเลย   นอกจากหวังให้ผู้ฟังมีความเข้าใจถูกต้อง  เพราะฉะนั้นแม้ว่าเขาจะเข้าใจถูกต้องแม้สักนิดหนึ่งก็เป็นผลของการที่ได้เผยแพร่ธรรมะ..."

ขอทดแทนพระคุณท่านอาจารย์ ด้วยการเป็นคนดีและทำความดี ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Buppha
วันที่ 2 พ.ย. 2553 10:49 น.

กราบอนุโมทนา

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยเกื้อกูลให้มีความรู้ ความเข้าใจในธรรมะที่ถูกต้องค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 2 พ.ย. 2553 15:17 น.

         กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ    เป็นอีกคนหนึ่งที่ฟังการบรรยายจากท่านอาจารย์

และ จากเว็บบ้านธ้มมะมาตลอด ๗ ปี    ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจและไม่เคยคิดจะละทิ้งการฟังธรรม

เลย  เพราะได้รับรู้ถึงประโยชน์อย่างยิ่ง   ความมั่นคงก็มากขึ้นว่า แนวทางนี้ล่ะทำให้เข้าใจ

สภาพธรรม  แม้สติเกิดระลึกบ้างเล็กน้อย   และ เมื่อมีโอกาสก็จะอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจเห็น

ประโยชน์ในการศึกษาและฟังพระธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Yongyod
วันที่ 3 พ.ย. 2553 10:39 น.

       ด้วยสำนึกคุณ    และ     กราบขอบคุณพร้อมทั้ง       อนุโมทนาในกุศลจิตของ ท่านอาจารย์สุจินต์ ครับ   ผมพึ่งสนใจศึกษาธรรมะอย่างจริงจัง ได้ประมาณสองปีครับ อยากบอกว่า  ท่านอาจารย์  เป็นคนแรกที่ทำให้ผมรู้ว่า   ธรรมะ คือ อะไร ทั้งที่เคยไปวัดฟังธรรมะมาเกือบครึ่งชีวิต    ตามประเพณี   แบบพวกเราชาวพุทธ  ทั่วไปก็ไม่เคยซาบซึ่งจริงๆว่า พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอะไร ไปวัดก็แค่อยากได้บุญเท่านั้น

       ในทัศนะของผม  ท่านอาจารย์   เป็นผู้มีปัญญา   ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องที่ยากที่สุดในโลก    คือพระปัญญาของ   องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ให้กับพวกเราได้ด้วยภาษาไทยที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วครับ    ซึ่งยากนะครับ     ที่จะทำให้เรื่องที่ยากแบบนี้ ให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ น่าฟัง มีเหตุผลตลอด  และสำคัญสุดคือง่ายพอที่คนทั่วไป พอจะเข้าใจตามได้

       ด้วยเหตุนี้   ท่านอาจารย์    ต้องประกอบด้วยทั้งขันติ  คือ  ความอดทนที่จะเฝ้า อบรมปัญญาพวกเราท่านผู้เห็นประโยชน์ให้เข้าใจขึ้น มาเป็นเวลานานโดยไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆและที่สุด  คือความเมตตาของท่านอาจารย์   ที่ทำให้ท่านมีขันติดังที่กล่าวมาแล้ว

       ท่านอาจารย์สุจินต์    จึงเป็นผู้มีปัญญา    ที่สามารถถ่ายทอดพระธรรม  ที่ทำให้ง่าย  เรียบง่ายในแบบภาษาไทย ที่สำคัญสุดคือ ถูกต้องตามพระธรรมในพระไตรปิฏกจริงๆ ซึ่งในยุคนี้ สมัยนี้แทบไม่มีเลย

       ดังนั้น   ท่านที่เข้ามาเจอเวบนี้    ก็อย่าละโอกาส    ที่หาได้ยากนะครับ   เพราะไม่มีอะไรสำคัญที่สุด  เท่าปัญญา  ซึ่งจะเจริญได้ด้วยการอบรม  การฟังธรรม เพื่อเป็นความเข้าใจ     เป็นปัญญาของเราเอง    ซึ่งจะติดตัวเราไปได้   ทุกภพทุกชาติ    เป็นการลงทุน  ข้ามภพข้ามชาติเลยนะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
hadezz
วันที่ 4 พ.ย. 2553 14:55 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ภพฺพาคมโน
วันที่ 14 พ.ย. 2553 15:29 น.
อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
สุภาพร
วันที่ 15 พ.ย. 2553 09:20 น.
ขอกราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
พุทธรักษา
วันที่ 15 พ.ย. 2553 10:04 น.

ขออนุโมทนาค่ะ.

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ