สักกายทิฏฐิ
 
pirmsombat
วันที่  24 ต.ค. 2553
หัวข้อหมายเลข  17433
อ่าน  1,230

      ข้อความบางตอนจากการบรรยายธรรมโดยท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

 

คุณประวิทย์    สงสัยเรื่อง  สักกายทิฏฐิ  เมื่อวานผมได้สนทนากับเพื่อน  มีเพื่อน ธรรม

คนหนึ่ง  เขาถามว่าปากกาที่ผมใช้นี่ของใคร  ตอบว่า ของผม  เขาก็ว่าใช่หรือ  ก็บอกว่า

นี่ไง   มีชื่อผมติดอยู๋   ขณะนั้นเป็น   สักกายทิฏฐิ   หรือ  เปล่า

ท่านอาจารย์     สักกายทิฏฐิ    คือความเห็นผิด   ยึดมั่นว่าบัญญัติเป็นสี่งที่มีจริง 

คุณประวิทย์     ของผมไงครับ 

ท่านอาจารย์     ไม่ใช่ว่าเป็นบัญญัติหรือคะ

คุณประวิทย์    ไม่ใช่   เป็นของผมไงครับ

ท่านอาจารย์     เพราะฉะนั้น   ในขณะที่มีความยึดมั่นจริงๆ    มีความเห็นผิด   ว่า

ต้องมีปากกา  หนึ่ง  ล่ะ  นะคะ  และต้องมีของผมจริงๆ  ขณะนั้นเป็นความเห็นถูก  

หรือเป็นความเห็นผิด

คุณประวิทย์     เห็นผิด   เขาถามย้ำ  2  ครั้ง   นะครับ

ท่านอาจารย์     เพราะฉะนั้นก็เป็น   สักกายทิฏฐิ    ถ้ามีความเห็นอย่างนั้นจริงๆ  

แต่ถ้าระลึกได้ว่าเป็นแต่เพืยง   ธาตุแข็งที่กระทบสัมผัส   และเป็นเพียงสีสรร  ที่ปรากฏ

เพราะว่าเอาสีออกจากปากกาไม่ได้   จึงเรียกสี่งที่เห็นนี้ว่า   ปากกา     แต่ถ้าสามารถ

เอาสีออกจากธาตุดิน น้ำ ไฟ  ลม   ออกได้หมดเลย   จะมีบัญญัตติอะใรไหมคะ  

 ในสี่งที่ปรากฏทางตา    ก็ไม่มีค่ะ

        เพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ใช่พระอริยบุคคล   ยังไม่ดับ  สักกายทิฏฐิ  ทั้งๆที่ศึกษาแล้ว 

เข้าใจเรื่องปรมัตถธรรม    และบัญญัติธรรม    แต่ยังไม่ได้ดับสักกายทิฏฐิ     จนกว่าจะ

รู้แจ้งอริยสัจจธรรมเมื่อไร    เมื่อนั้นจึงจะดับสักกายทิฏฐิ    และทิฏฐิทั้งหมดที่เกิด

ขึ้นโดยที่สักกายทิฏฐิยังไม่ได้ดับ     แต่ที่ทิฏฐิต่างๆจะมีได้    ก็เพราะสักกายทิฏฐิยังไม่

ได้ดับ   แต่ถ้าดับสักกายทิฏฐิแล้ว   ทิฏฐิอื่นก็ดับทั้งหมด

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 25 ต.ค. 2553 18:42 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pirmsombat
วันที่ 25 ต.ค. 2553 18:50 น.

ขอบคุณ คุณจักรกฤษณ์ มากครับ ที่สนใจและให้กำลังใจผมเสมอ

และขออนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 25 ต.ค. 2553 19:46 น.

 สักกายทิฏฐิ    คือความเห็นผิด   ยึดมั่นว่าบัญญัติเป็นสี่งที่มีจริง 

...กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pirmsombat
วันที่ 25 ต.ค. 2553 20:10 น.

ขอบคุณ และอนุโมทนา คุณเมตตา มากครับ

คุณเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมมาก เป็นที่น่าสรรเสริญ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 26 ต.ค. 2553 14:10 น.

ขออนุโมทนาค่ะ สาธุ...

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chaiyut
วันที่ 26 ต.ค. 2553 15:20 น.

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณหมอครับได้เคยฟังแล้ว แล้วก็ได้อ่านทบทวนอีกเตือนให้ระลึกว่ายังเป็นผู้เต็มไปด้วยสักกายทิฏฐิทุกทวารอยู่ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
bsomsuda
วันที่ 27 ต.ค. 2553 09:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pirmsombat
วันที่ 27 ต.ค. 2553 10:28 น.

ขอบพระคุณและอนุโมทนาทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
สมศรี
วันที่ 27 ต.ค. 2553 14:53 น.
ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ