ถามถึงเรื่องการทำบุญ อุทิศให้กับคนตาย
 
day
วันที่  31 ก.ค. 2549
หัวข้อหมายเลข  1735
อ่าน  1,506

ระลึกถึงคุณแม่ซี่งตายไปแล้ว ลูกหลาน ชวนกัน ทำบุญ ตั้งใจอุทิศให้แม่ อยากเรียนถาม ควรทำบุญอะไร อย่างไร สถานที่ (ที่ไหน) จึงจะสามารถส่งผลให้ คุณแม่ซึ่งตายแล้ว ได้รับได้

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 31 ก.ค. 2549

ในสมัยครั้งพุทธกาล   ผู้เป็นบุตรธิดาปรารถถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้ว     ย่อมให้ทานแก่

สมณพราหมณ์ผู้มีศีลและอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไป    ญาติเหล่านั้นเมื่ออนุโมทนาย่อมพ้นจากสภาพทุกข์ทรมาน  สรุป คือ ให้ทานแก่พระสงฆ์ผู้มีศีลที่ไหนก็ได้

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 1 ส.ค. 2549

 

 เชิญคลิกอ่านได้ที่นี่...

การให้ส่วนบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุณ
วันที่ 20 ก.พ. 2552 15:51 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ