อนุสาสนีปาฏิหาริย์....
 
แก่นไม้หอม
วันที่  21 ก.ย. 2553
หัวข้อหมายเลข  17245
อ่าน  2,120
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chaiyut
วันที่ 21 ก.ย. 2553 15:26 น.

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ >> ปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง [สังคารวสูตร] โดย วันชัย๒๕๐๔

ปาฏิหาริย์ ๓ [เกวัฏฏสูตร]  โดย Khaeota

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 22 ก.ย. 2553 21:58 น.

          ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น       พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง  เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์    (คำสอนเป็นอัศจรรย์)       เป็นคำสอนของบุคคล       ผู้ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกัปป์    ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมาก  เพื่อที่ตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริง และไม่ใช่เพียงเพื่อตรัสรู้     เฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น    แต่ทรงมีพระมหากรุณา  ที่จะทรงแสดงพระธรรมให้สัตว์โลก  ได้เข้าใจพระธรรม  ตามพระองค์ด้วยดังนั้นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง  จึงทำให้ผู้ได้ฟัง ได้ศึกษา  จากที่เคยเต็มไปด้วยกิเลส นานาประการ   สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรม    ถึงความเป็นพระอริยบุคคล    ดับกิเลสตามลำดับมรรค ได้   สูงสุดคือ   ถึงความเป็นพระอรหันต์ หมดจดจากกิเลสโดยประการทั้งปวง
 
       จะเห็นได้ว่า  กิเลสในชีวิตประจำวัน  มีเยอะมากจริงๆ   กิเลสมีมากมายมหาศาลเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่อยู่เป็นประจำ  (เมื่อไม่กล่าวถึงขณะที่เป็นวิบาก  กิริยา และ กุศล)ถ้าไม่ได้อาศัยพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง  ก็จะไม่รู้เลยว่า ตนเองเป็นผู้มีกิเลสมากน้อยแค่ไหน  เมื่อไม่รู้กิเลสตามความเป็นจริงแล้ว     จะละกิเลสได้อย่างไร?เพราะฉะนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตอย่างแท้จริง    เพื่อวันหนึ่งข้างหน้า   ปัญญาก็จะเจริญสมบูรณ์ขึ้นจนสามารถดับกิเลสทั้งหลายได้จริง ๆ          แต่ต้องเริ่มสะสมปัญญาตั้งแต่ในขณะนี้ โดยที่ไม่ขาดการฟังพระธรรม นั่นเอง ครับ.                          ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แก่นไม้หอม
วันที่ 23 ก.ย. 2553 10:40 น.

              ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

            ขออนุโมทนาอาจารย์คำปัน ที่ขยายความละเอียด... "อนุสาสนีปาฏิหาริย์"

                                     ให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Noparat
วันที่ 24 ก.ย. 2553 08:37 น.

ขอบคุณ และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 24 ก.ย. 2553 15:15 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 25 ก.ย. 2553 10:10 น.

อนุสาสนีปาฏิหาริย์   คือการแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์    สามารถทำให้คนอื่น

เข้าใจแล้วบรรลุอริยสัจจธรรมตามลำดับขั้นค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 17 ต.ค. 2553 08:58 น.

 ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Belief
วันที่ 21 ต.ค. 2553 14:56 น.

ขอบคุณค่ะได้ความรู้ด้วย อนุโมทนาด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 8 มิ.ย. 2556 10:22 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ