Loading...
 15764   จิตเป็นโมหะเป็นอย่างไรและวิธีแก้ด้วยค่ะ
mashi
วันที่ 19 มี.ค. 2553 16:23 น.
อ่าน 1,641
 
 

ดิฉันไม่เข้าใจว่าโมหะหมายถึงอะไรถ้าเกิดขี้นมาแล้วสามารถแก้ได้อย่างไรเพราะ

พึงเข้ามาศึกษาพระอภิธรรมยังโง่เขลาอยู่ขอความกรุณาช่วยตอบให้กระจ่างด้วยค่ะ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
prachern.s
วันที่ 19 มี.ค. 2553 16:47 น.
 
โมหะคือ อวิชชา ความไม่รู้ ความหลง 

ตรงกันข้ามกับโมหะคือ อโมหะ วิชชา ความรู้

เมื่อวิชชาเกิดขึ้น อวิชชาก็ค่อยๆลดลงและหมดไป

โมหะอวิชชาเปรียบเหมือนความมืด วิชชา ปัญญา เปรียบด้วยแสงสว่าง

เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้น ความมืดย่อมหายไป  ความมืดจะหมดไปแค่ไหน

ย่อมขึ้นอยู่ที่แสงสว่าง(ปัญญา ) การสะสมความรู้ความเข้าใจเริ่มตั้นตั้งแต่

การศึกษา การฟัง..
 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
เมตตา
เมตตา
วันที่ 19 มี.ค. 2553 18:52 น.
 

 

      สาระสำคัญของการศึกษาพระธรรมคือ ความเข้าใจถูกในสภาพธรรม

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
khampan.a
วันที่ 20 มี.ค. 2553 22:52 น.
 
            ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   อวิชชา    ความไม่รู้   เป็นสภาพธรรมที่มีจริง   และ  เป็นมูลแห่งวัฏฏะ ด้วย      ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าตราบใดที่ยังมีอวิชชาอยู่    สัตว์โลก ยังจะต้องถูกอวิชชารวบรัด รึงรัดไว้ไม่ให้

พ้นไปจากสังสารวัฏฏ์ไปได้
,     พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง เท่านั้น   ที่จะ

ทำให้ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษา  มีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริง    เป็นไปเพื่อการเจริญขึ้น

ของปัญญา  เพื่อขัดเกลากิเลสจนหมดสิ้น        ถ้าไม่ได้อาศัยพระธรรม  ไม่มีการอบรม

เจริญปัญญาแล้ว สังสารวัฏฏ์ก็จะยืดยาวต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น   เพราะฉะนั้นจึงต้อง

เริ่มสะสม อบรมเจริญปัญญาด้วยตนเอง     เห็นประโยชน์สูงสุดของปัญญา      เพิ่มพูน

ความเข้าใจถูก เห็นถูกขึ้นไปตามลำดับ โดยไม่ขาดการฟังพระธรรม ครับ

                           ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...
 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword : โมหะ