จิตเป็นโมหะเป็นอย่างไรและวิธีแก้ด้วยค่ะ
 
mashi
วันที่  19 มี.ค. 2553
หัวข้อหมายเลข  15764
อ่าน  1,724

ดิฉันไม่เข้าใจว่าโมหะหมายถึงอะไรถ้าเกิดขี้นมาแล้วสามารถแก้ได้อย่างไรเพราะ

พึงเข้ามาศึกษาพระอภิธรรมยังโง่เขลาอยู่ขอความกรุณาช่วยตอบให้กระจ่างด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 19 มี.ค. 2553 16:47 น.
โมหะคือ อวิชชา ความไม่รู้ ความหลง  ตรงกันข้ามกับโมหะคือ อโมหะ วิชชา ความรู้เมื่อวิชชาเกิดขึ้น อวิชชาก็ค่อยๆลดลงและหมดไปโมหะอวิชชาเปรียบเหมือนความมืด วิชชา ปัญญา เปรียบด้วยแสงสว่างเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้น ความมืดย่อมหายไป  ความมืดจะหมดไปแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่ที่แสงสว่าง(ปัญญา ) การสะสมความรู้ความเข้าใจเริ่มตั้นตั้งแต่การศึกษา การฟัง..
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 19 มี.ค. 2553 18:52 น.

 

      สาระสำคัญของการศึกษาพระธรรมคือ ความเข้าใจถูกในสภาพธรรม

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 20 มี.ค. 2553 22:52 น.
            ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   อวิชชา    ความไม่รู้   เป็นสภาพธรรมที่มีจริง   และ  เป็นมูลแห่งวัฏฏะ ด้วย      ซึ่งจะเห็นได้ว่าตราบใดที่ยังมีอวิชชาอยู่    สัตว์โลก ยังจะต้องถูกอวิชชารวบรัด รึงรัดไว้ไม่ให้พ้นไปจากสังสารวัฏฏ์ไปได้,     พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง เท่านั้น   ที่จะทำให้ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษา  มีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริง    เป็นไปเพื่อการเจริญขึ้นของปัญญา  เพื่อขัดเกลากิเลสจนหมดสิ้น        ถ้าไม่ได้อาศัยพระธรรม  ไม่มีการอบรมเจริญปัญญาแล้ว สังสารวัฏฏ์ก็จะยืดยาวต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น   เพราะฉะนั้นจึงต้องเริ่มสะสม อบรมเจริญปัญญาด้วยตนเอง     เห็นประโยชน์สูงสุดของปัญญา      เพิ่มพูนความเข้าใจถูก เห็นถูกขึ้นไปตามลำดับ โดยไม่ขาดการฟังพระธรรม ครับ                           ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ