ทางสายกลาง
 
natpe
วันที่  8 ก.ค. 2549
หัวข้อหมายเลข  1567
อ่าน  829
สำหรับคำว่า ทางสายกลาง หรือ เดินสายกลาง ตามคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความหมายอย่างไรครับที่ถูกต้อง เพราะเห็นบรรดาผู้คนต่างนำคำนี้มาใช้กันมาก  ผมเลยอยากเรียนถามท่านวิทยากรถึงความหมาย และคำบาลี ที่ถูกต้องครับ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 9 ก.ค. 2549

 คำว่า " ทางสายกลาง " คำบาลีคือ มชฺฌิมาปฏิปทา เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์ ๘  มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น  ไม่ควรนำคำนี้ไปใช้โดยทั่วไป เพราะเป็นชื่อของ มรรคมีองค์ ๘ เท่านั้น 

 เชิญคลิกอ่าน.....

           ปฏิปทาสายกลางคืออริยมรรคมีองค์ ๘[มหาวรรค]   

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
natpe
วันที่ 9 ก.ค. 2549

ขอบพระคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 9 ก.ค. 2549

เรียน  คุณ natpe                คนที่ไม่ได้ศึกษา และไม่มีความเข้าใจก็ใช้คำว่า "ทางสายกลาง" อย่างไม่ถูกต้องตรงตามพระธรรมคำสอนนั่นแหละครับ ก็เหมือนกับคำว่า "ใช้สติใช้ปัญญา" ที่ใช้กันทั่วไปแต่ไม่มีความเข้าใจความหมายที่ถูกต้อง  หากไม่ได้มาศึกษา ไม่ได้ยิน ไม่ได้ฟัง หรือได้ยินแล้วแต่ไม่พิจารณา หรือไม่ไตร่ตรองด้วยเหตุและผลแล้วก็เชื่อไปตามๆกันโดยหาที่มาที่ไปไม่ได้            แต่ก็ห้ามใครไม่ได้นะครับ "ตามการสะสม" จริงๆ และธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงก็เป็นเรื่องที่ยาก ไม่สาธารณะสำหรับทุกคน  แต่ก็เป็นไปได้สำหรับผู้ที่สะสมอุปนิสัยที่ใฝ่รู้ความจริงไม่ต้องการสิ่งที่หลอกลวง  

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 13 ก.พ. 2558 07:56 น.

ขอบพระคุณและอนุโมทนาอย่างยิ่ง ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 13 ก.พ. 2558 08:30 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ