Loading...
 15594   พระศรีอริยเมตไตย
newcomer
วันที่ 23 ก.พ. 2553 22:45 น.
อ่าน 1,642
 
 

รบกวนถามด้วยความเคารพค่ะ

พระพุทธศาสนาจะมีอายุถึง ๕๐๐๐ ปีหรือไม่ เพราะปัจจุบันสภาพแวดล้อมและปัญหา

ร้ายแรงอื่นๆ มีมากมาย และในพระไตรปิฏกได้กล่าวถึงพระศรีอริยเมตไตย ซึ่งอยู่ที่

สวรรค์ชั้นดุสิต จะมีโอกาสมาโปรดมนุษย์ในยุคนี้ได้หรือไม่ และดินแดนใดบ้างอยู่ใน

ข่ายที่ท่านจะทรงโปรดค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
prachern.s
วันที่ 24 ก.พ. 2553 08:44 น.
 

ตามข้อความในพระไตรปิฎกและอรรถกถา แสดงว่า พระศาสนาของพระพุทธเจ้า

พระนามว่าพระสมณโคดมพระองค์นี้ จักดำรงอยู่ประมาณ ๕๐๐๐ ปี หลังจากนั้น

คำสอน หรือพระสัทธรรม ก็จักไม่มีใครรู้จัก ชื่อว่า เสื่อม หรืออันตรธาน 

ส่วนพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตย จะมาตรัสรู้และเผยแผ่พระสัทธรรม

ในอนาคต อีกนานมาก อีกกว่าล้านๆ ปีข้างหน้า  ไม่ใช่ในยุคนี้ครับ

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
paderm
paderm
วันที่ 24 ก.พ. 2553 12:47 น.
 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
ขอธรรมทาน
วันที่ 24 ก.พ. 2553 21:20 น.
 

 

ใช่ครับ นานมากๆ

แต่ไม่ทราบว่ากี่ล้านปี ?

และไม่ทราบว่าหมายถึง ชมพูทวีป ดวงนี้ด้วยหรือเปล่า ?

เคยได้อ่านมาว่าพระศรีอาริยเมตตรัย จักมีพระวรกายสูงใหญ่มาก

และพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนอกจากพระศรีศากยมุณีของเราก็มีพระวรกายใหญ่มาก

ผมจึงไม่มั่นใจว่าในยุคสมัยนั้นเป็น ชมพูทวีป ดวงนี้หรือเปล่า

( ทวีปทั้ง 4 รวมทั้งชมพูทวีปและจักรวาลก็มีแสนโกฏิจักรวาล )

 

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
วิริยะ
วันที่ 24 ก.พ. 2553 22:05 น.
 

เรียนถามค่ะ

จากความเห็นที่ 1 อยากทราบว่า อีกล้านๆปี หลังจาก ห้าพันปีในยุคนี้ จะเป็นอย่างไร

หรือคะ จำนวนล้านๆปีนั้น เยอะมาก นานมาก กว่าพระศรีอริยเมตตไตรย์ จะทรงอุบัติขึ้น

ในโลกนี้  แต่อีกสองพันสี่ร้อยกว่าปีที่เหลือนี่ อีกไม่นานเลย ทั้งๆที่ฟังธรรมอยู่เกือบทุก

วัน แต่เรียนตามตรงว่า นึกถึงในขณะที่ไม่มีพุทธศาสนาแล้ว ยังรู้สึกหวั่นๆอยู่เลยค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
paderm
paderm
วันที่ 24 ก.พ. 2553 22:25 น.
 

เรียนความเห็นที่ 4

จริงๆแล้วในสังสารวัฏฏ์เราก็ผ่านเวลาทั้งที่เป็นยุคเจริญและยุคเสื่อม ยุคที่มีพระศาสนา

และไม่มีพระศาสนาก็ผ่านมาหมดแล้วครับ และต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้น

ประโยชน์ที่สำคัญคือทำวันนี้ให้ดีที่สุด อยู่กับปัจจุบัน อนาคตยังมาไม่ถึง อดีตก็ผ่านไป

แล้ว ความจริงกำลังมีในขณะนี้ให้ศึกษาให้เข้าใจ   ขณะนี้เป็นขณะที่ประเสริฐคือขณะที่

ได้เข้าใจพระธรรมครับ   ทำเหตุให้ดีที่สุด  วันไหนก็วันนั้นครับ   ความหวั่นใจมีจริงเป็น

ธรรมครับ อบรมปัญญาเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ขออนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
paderm
paderm
วันที่ 24 ก.พ. 2553 22:48 น.
 

เรียนความเห็นที่ 3

เป็นเวลาที่นานจนนับไม่ได้ แต่นานอย่างไร สำคัญที่ขณะนี้ที่ควรจะอบรมเหตุคือความ

เข้าใจพระธรรม และไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการ ส่วนพระศรีอริยเมตไตรย์ก็

จะมาอุบัติที่ชมพูทวีปนี้แหละครับ ตรัสรู้ก็ที่เดียวกับพระพุทธเจ้าองค์นี้คือที่พุทธคยาที่

บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์เช่นเดียวกัน   เพราะเป็นสถานที่ที่สามารถจะรองรับคุณธรรม

ของพระพุทธองค์ได้ก็คือที่พุทธคยาและชมพูทวีปนี้เองครับ ขออนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
วิริยะ
วันที่ 25 ก.พ. 2553 17:07 น.
 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
tharo
วันที่ 26 ก.พ. 2553 17:07 น.
 


                ได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าก็่่อิ่มใจแล้วครับ ไม่ว่าพระองค์มีพระนาม

    ใดใดก็ตาม   

                  ขออนุโมทนาด้วยครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 26 ก.พ. 2553 20:53 น.
 

พระคุณของพระพุทธเจ้า    เปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่   แต่ปุถุชนสรรเสริญ

เพียงแค่น้ำที่รอดรูของเข็มเท่านั้น   พระคุณที่ไม่ได้สรรเสริญมีมากกว่านั้นอีกมากค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 10  
Jans
Jans
วันที่ 26 ก.พ. 2553 22:26 น.
 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 11  
จักรกฤษณ์
วันที่ 27 ก.พ. 2553 11:18 น.
 

ขออนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 12  
newcomer
วันที่ 1 มี.ค. 2553 21:21 น.
 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword keyword : -

Back to Top